Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Pasākumi un norises

Lapa Draugos Twitter RSS RSS
2018.gada 14.decembris

Jauno grāmatu diena - 17.decembris

     
Pirmdien, 17.decembrī visi interesenti aicināti iepazīties ar pēdējā mēneša jaunākajām grāmatām!
Atgādinām, ka bibliotēkā ir iespēja pieteikties rindā populārāko grāmatu saņemšanai uz mājām.
Autorizētiem bibliotēkas lietotājiem ir iespēja grāmatu rezervēt arī elektroniskajā katalogā.
Par autorizācijas datu saņemšanu- jautā bibliotekāram!


2018.gada 4.decembris

Pieteikšanās semināram „Ievads medijpratībā” pagarināta līdz 6.decembrim

     
Aicinām pedagogus un bibliotēku darbiniekus piedalīties seminārā „Ievads medijpratībā”, kas notiks 2018.gada 10.decembrī Alūksnes novada vidusskolā, Kanaviņu ielā 14, Alūksnē.
Pieteikšanās semināram līdz 6.decembrim, aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu: REĢISTRĒJIES SEMINĀRAM ŠEIT
Semināru organizē Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļa ar sadarbības partneriem no Latvijas Nacionālās bibliotēkas.
Semināra mērķis ir veicināt pedagogu un bibliotekāru izpratni par medijpratību un mediju darbības pamatprincipiem, ļaut apzināties medijpratības vietu sabiedrības izglītošanas procesā, kā arī palīdzēt pedagogiem saprast viņu lomu un iespējas mediju izglītībā. Semināram ir kā teorētiska tā praktiska ievirze, sniedzot pedagogiem iespēju apgūt teorētiskas pamatzināšanas par medijpratību, kā arī gūt idejas un praktiski pielietojamus padomus tālākajā pedagoģiskajā darbā mediju izglītībā, veicinot jaunās paaudzes spēju kritiski izvērtēt mediju saturu.


2018.gada 3.decembris

Tikšanās ar grāmatu autori Inesi Prisjolkovu

     


2018. gada novembris

Konkursi

Ir noslēdzies konkurss "ES finansējums Alūksnes novada un pilsētas attīstībai".

     

Ir noslēdzies konkurss "ES finansējums Alūksnes novada un pilsētas attīstībai".

Atbildes uz konkursa jautājumiem:

1. Projekta "Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā" kopējās izmaksas sastāda 853 909,59 eiro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 197 610,45 eiro.

2. ERAF līdzfinansējuma darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Tur pašlaik darbojas SIA LINDEN, kas nodarbojas ar apģērba ražošanu, attīstot nesen izveidoto zīmolu „Branchess”.

3. Projekts „Lāzertags padomju armijas raķešu bāzē Zeltiņos” tika īstenots „Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai” ietvaros.

4. Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torni paredzēts pārbūvēt ERAF projekta „Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” ietvaros.

5. Galvenais „Zaļā Dzelzceļa” projekta mērķis ir radīt jaunu un interesantu tūrisma maršrutu, izmantojot kādreizējo šaursliežu dzelzceļa veidotās līnijas Dienvidigaunijā un Vidzemē. Gan vietējie iedzīvotāji, gan arī ceļotāji varēs izmantot vecā dzelzceļa maršrutu pārgājieniem un velo braucieniem.

6. Grāmata „Enerģiski cilvēki: 6 enerģijas” tapa Interreg Estonia - Latvia projektā „Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”. Tajā piedalījās E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija.

7. Projekta rezultātā administratīvās ēkas primārās enerģijas gada patēriņš samazināsies par 257,97 MWh/gadā, kā arī siltumnīcefekta gāzu apjoms par 58,57 t CO2/gadā.

Balvas par pareizajām atbildēm var saņemt Agrita Nagle un Mairis Rāts Alūksnes pilsētas bibliotēkas 3. stāvā katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz 18.00.


2018.gada 24.novembris

Jauno grāmatu diena - 26.novembris

     
Pirmdien, 26.novembrī visi interesenti aicināti iepazīties ar pēdējā mēneša jaunākajām grāmatām.  Plkst. 12.00 - grāmatu apskats.
Atgādinām, ka bibliotēkā ir iespēja pieteikties rindā populārāko grāmatu saņemšanai uz mājām.
Autorizētiem bibliotēkas lietotājiem ir iespēja grāmatu rezervēt arī elektroniskajā katalogā.
Par autorizācijas datu saņemšanu- jautā bibliotekāram!

<< Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nākošā >>

arhīvs: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.