Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSEiropas Solidaritātes korpuss gadu pēc sākuma

Gadu pēc tam, kad Eiropas Komisija nāca klajā ar iniciatīvu par Eiropas Solidaritātes korpusu, tajā ir
pieteikušies 42 745 jaunieši no visām ES dalībvalstīm. 2190 no viņiem jau ir atraduši sev vietu kādā no
1434 reģistrētajām organizācijām.
Budžeta un cilvēkresursu komisārs Ginters H. Etingers sacīja: „Jaunieši līdzdarbosies svarīgos
projektos, atradīs draugus uz mūžu un izdarīs kaut ko labu mūsu sabiedrībai, turklāt tam visam būs
Eiropas Solidaritātes korpusa kvalitātes zīme.”
Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs Tibors Navračičs atzīmēja: „Priecājos, ka tik daudzi
jaunieši Eiropā tic solidaritātei un ir apņēmušies veikt brīvprātīgo vai algotu darbu vai praksi, lai
palīdzētu citiem. Gadu pēc Eiropas Solidaritātes korpusa atklāšanas daudzi no viņiem jau ir panākuši
reālas pārmaiņas, nākdami talkā un viesdami cerību to sirdīs, kam palīdzība ir vajadzīga visvairāk.
Tagad mums nekavējoties jāpieņem īpašs juridiskais pamats un nākamo gadu budžets, lai Eiropas
Solidaritātes korpusa potenciālie ieguvumi kļūtu par īstenību.”
Nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena piebilda:
„Dalība Eiropas Solidaritātes korpusā ir ne tikai lielisks solidaritātes apliecināšanas veids, bet arī ļauj
jauniešiem iegūt jaunas prasmes un uzlabot CV. Ceru, ka mūsu priekšlikums par Eiropas Solidaritātes
korpusa nostiprināšanu drīzumā tiks pieņemts, lai mēs varētu Eiropas jauniešiem sagādāt vēl plašākas
iespējas.”
Kopš Eiropas Solidaritātes korpusa atklāšanas tā dalībnieki ir aktīvi darbojušies visā Eiropā. Piemēram,
2017. gada augustā Norčā (Itālija) ieradās pirmā Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgo grupa, lai
palīdzētu novērst postījumus un atjaunot sociālos pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem, kas cietuši
pirms gada reģionā notikušajās smagajās zemestrīcēs. Paredzēts, ka līdz 2020. gadam zemestrīču
skarto Itālijas novadu iedzīvotājiem palīdzēs 230 Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieki. Citi
Solidaritātes korpusa dalībnieki strādā, piemēram, ar jauniešiem, kuri nāk no nelabvēlīgas vides vai
kuriem ir īpašas vajadzības, ar bēgļiem un senioriem, veikdami šo darbu no Roterdamas Nīderlandē
līdz Aveiru Portugālē un vēl daudzviet Eiropā.
Eiropas Parlaments un Padome patlaban apspriež Komisijas priekšlikumu nostiprināt Eiropas
Solidaritātes korpusu, piešķirot tam pašam savu budžetu un juridisko pamatu, un paplašināt korpusa
darbību. Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padomes sanāksmē 2017. gada 20. novembrī
dalībvalstis panāca neformālu vienošanos savā starpā, tagad gaidāma galīgā vienošanās ar Eiropas
Parlamentu.
Vispārīga informācija
Komisijas priekšsēdētājs Junkers savā 2016. gada runā par stāvokli Savienībā paziņoja par ieceri
izveidot Eiropas Solidaritātes korpusu, kas jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem piedāvās iespēju
piedalīties dažādos solidaritātes pasākumos visā Eiropas Savienībā.
Divus mēnešus vēlāk tika atklāts Eiropas Solidaritātes korpuss. Bija iecerēts, ka līdz 2020. gada
beigām tā darbā varētu iesaistīties 100 tūkstoši jauniešu.
Patlaban rit Eiropas Solidaritātes korpusa pirmais posms, kurā darbojas astoņas dažādas programmas,
kas jauniešiem dod iespēju piedalīties dažādās solidaritātes darbībās, risinot problēmsituācijas visā ES.
Dalība ne tikvien pilnveidos jauniešu personisko izaugsmi, ļaus viņiem aktīvi iesaistīties sabiedrības
dzīvē un iekļūt darba tirgū, bet arī palīdzēs nevalstiskajām organizācijām, publiskā sektora iestādēm un
uzņēmumiem risināt ar sabiedrību saistītas un citas problēmas.
2017. gada martā sākās brīvprātīgo piemeklēšana organizāciju vajadzībām, bet jūlijā sāka darboties
Eiropas Solidaritātes korpusa profesionālais spārns, kurā Itālijas un Francijas valsts nodarbinātības
dienesti vada divus projektus, ko atbalsta arī Eiropas Komisija. Šajos projektos 6000 jauniešu tiek
piedāvāts ar solidaritāti saistīts darbs vai prakse citā ES valstī.
2017. gada 30. maijā Komisija nāca klajā ar priekšlikumu, kas paredz nostādīt Eiropas Solidaritātes
korpusu uz stingriem pamatiem, piešķirot tam 341,5 miljonu eiro budžetu 2018.-2 020. gadam un
IP/17/5031
nosakot īpašu juridisko pamatu. Turklāt Komisija ierosināja paplašināt jauniešu iespējas. Papildus
brīvprātīgā darba, prakses un algota darba vietām Eiropas Solidaritātes korpuss turpmāk dalībniekiem
piedāvās arī iespēju izstrādāt pašiem savus solidaritātes projektus vai veikt brīvprātīgo darbu grupā.
Komisijas priekšsēdētājs Junkers Gēteborgā (Zviedrija) 17. novembrī rīkoja darba pusdienas par
izglītību un kultūru, kur aicināja ES valstu un valdību vadītājus panākt, lai Eiropas Solidaritātes korpusā
līdz 2025. gadam iesaistītos 1,5 miljoni jauniešu. Šim nolūkam 2021.-2027. gadā būtu vajadzīgs
6 miljardu eiro budžets.
Plašāka informācija
Reģistrēšanās Eiropas Solidaritātes korpusa portālā
Eiropas Solidaritātes korpusa feisbuka lapa
Tviterī: #EUSolidarityCorps
Sekojiet komisāram Etingeram tviterī
Sekojiet komisāram Navračičam tviterī
Sekojiet komisārei Teisenai tviterī un feisbukā
<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.