Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSES notikumu kalendārs

Nedēļas galvenie ES notikumi Eiropas institūcijās, ES mājā (Aspazijas bulv. 28) un citur Rīgā/Latvijā

ES mājas notikumu plāns: http://www.esmaja.lv/kalendars/2015-10-05

Pirmdiena, 5.oktobris

No pirmdienas līdz ceturtdienai Eiropas Parlamenta plenārsēde Strasbūrā, darba kārtība: http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/agendas.html

Par nodarbinātību atbildīgo ministru tikšanās Luksemburgā, Latviju pārstāv Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Uzulnieks. Tēmas: pensiju ilgtspēja un pietiekamība, darba aizsardzība u.c. Vairāk: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/main-topics-and-media-events/, http://www.lm.gov.lv/news/id/6747.

Statistika: mazumtirdzniecība 08/2015

Otrdiena, 6.oktobris

Finanšu ministru tikšanās Luksemburgā, Latviju pārstāv Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašeradens. Tēmas: automātiska informācijas apmaiņa nodokļu jomā u.c., vairāk: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/main-topics-and-media-events/, http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/notikumu_kalendars/notikumi/6075-notiks-ecofin-padomes-sanaksme-luksemburga

Ceturtdiena, 8.oktobris

Par transporta jautājumiem atbildīgo ministru tikšanās Luksemburgā. Tēmas: dzelzceļa infrastruktūras pārvaldība, dzelzceļa drošība u.c., vairāk: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/main-topics-and-media-events/

Iekšlietu ministru tikšanās Luksemburgā, tēmas: ES ārējo robežu pārvaldība, patvēruma meklētāju pārvietošana starp ES dalībvalstīm u.c., vairāk: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/main-topics-and-media-events/

Statistika: mājokļa cenu indeks 2.ceturksnī

Piektdiena, 9.oktobris

Tieslietu ministru tikšanās Luksemburgā, tēmas: personas datu aizsardzība u.c., vairāk: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/main-topics-and-media-events/

ES mājā 11:00 radošā darbnīca bērniem „Mūzikas instrumentu ceļojums”, vairāk: http://www.esmaja.lv/radosas-darbnicas/es-maja-bernu-radosa-darbnica-muzikas-instrumentu-celojums

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.