Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSAlūksnes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz programmas vadītāja amatu ESF projektā "Proti un dari!"

Galvenie darba pienākumi:
- Piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajās mācībās un sekmīgi apgūt mācību programmu;
- Nodrošināt mērķa grupas jauniešu (jaunieši vecumā no 15 - 29 gadiem, kuri nestrādā, nemācās, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības Valsts aģentūrā) iesaisti projektā un pārraudzīt darbu ar šiem jauniešiem;
- Veikt kvalitatīvu un padziļinātu mērķa grupas jauniešu profilēšanu, izvērtējot viņu personību, problēmas un vajadzības, apzinot prasmes, intereses un iegūto izglītību;
- Balstoties uz profilēšanas rezultātiem, izstrādāt individuālo pasākumu programmu katram mērķa grupas jaunietim un palīdzēt to īstenot, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus;
- Sadarboties ar pašvaldības, valsts un nevalstiskajām organizācijām mērķa grupas jaunieša resocializācijas jomā;
- Apkopot informāciju un sagatavot regulāras atskaites.
Vairāk informācijas par projektu „PROTI un DARI!” var iegūt šeit: http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari
Prasības:
- Augstākā izglītība (augstākā izglītība sociālajā darbā, sociālajā pedagoģijā, pedagoģijā, psiholoģijā vai tml. tiks uzskatīta par priekšrocību).
- Vēlama formāla un/vai neformāla pieredze darbā ar jauniešiem, sociālās atstumtības riska grupām un tml. (izglītības, sociālā darba, jaunatnes lietu jomas, brīvprātīgā darba aktivitātes un atbalsta pasākumi jauniešiem).
- Vispārējās prasības:
zināšanas darbā ar jauniešiem,
vēlme strādāt ar jauniešiem,
vēlme un gatavība apgūt programmas vadītājiem paredzētās mācības,
atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām,
labas komunikācijas un sadarbības prasmes,
spēja patstāvīgi plānot darbu,
augsta atbildības sajūta,
latviešu un krievu valodas zināšanas.
Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un profesionālās darbības aprakstu (CV) līdz 2015.gada 15.septembra plkst.16.00 var nosūtīt pa e-pastu dome@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi - Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, 306.kabinetā.
Kontaktpersona: Ivita Gusta, tālr.64381484, 28636042
<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.