Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSLuksemburga no Latvijas pārņem ES prezidentūru

Luksemburga trešdien uz pusgadu kļūst par Eiropas Savienības (ES) Padomes prezidējošo valsti, pārņemot šīs pilnvaras no Latvijas. Savai prezidentūrai Luksemburga ir pasludinājusi septiņas prioritātes jeb pīlārus

Pirmā prioritāte ir stimulēt investīcijas, lai stiprinātu izaugsmi un nodarbinātību. Šī pīlāra ietvaros Luksemburga centīsies panākt 315 miljonu eiro ieguldīšanu stratēģiskajos investīciju projektos.

Otrā prioritāte ir padziļināt ES sociālo dimensiju. Luksemburgas prezidentūra centīsies panākt ļoti konkurētspējīgu sociālā tirgus ekonomiku, kuras ietvaros būtu jāpanāk pilna nodarbinātība.

Trešā prioritāte ir vadīt migrāciju, apvienojot brīvību, taisnīgumu un drošību. Šī pīlāra ietvaros Luksemburga atbalstīs iniciatīvas, lai ES dalībvalstīs un kopā ar partnerības valstīm glābtu dzīvības un īstenotu efektīvu migrācijas politiku.

Ceturtā prioritāte paredz atdzīvināt kopējo tirgu, koncentrējoties uz tā digitālo dimensiju. Šajā jautājumā Luksemburga izmantos Eiropas Komisijas (EK) vienotā tirgus stratēģiju precēm un pakalpojumiem.

Piektā prioritāte paredz padarīt ES konkurētspēju globālu un caurskatāmu. Šī pīlāra ietvaros Luksemburga plāno apkarot krāpniecību un izvairīšanos no nodokļiem globālā līmenī.

Sestā prioritāte ir veicināt ilgtspējīgu attīstību. Šajā jautājumā Luksemburgas prezidentūra centīsies panākt pāreju uz «zaļāku» ekonomiku, kurā tiktu samazināti siltumnīcefektu izraisošo gāzu izmeši.

Septītā prioritāte ir stiprināt ES klātbūtni pasaulē. Šis pīlārs paredz jaunas ārpolitiskās stratēģijas izstrādi, ņemot vērā kopš 2003.gada pasaulē notikušās izmaiņas.

Latvija bija prezidējošā valsts ES Padomē šī gada pirmajā pusē.

2016.gada 1.janvārī par prezidējošo valsti ES Padomē kļūs Nīderlande.

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.