Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSApstiprina atbalsta piešķiršanas kārtību mazajām lauku saimniecībām

Noteikumu projekts paredz iespēju piešķirt atbalstu mazām lauku saimniecībām, kuru gada kopējais neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskais lielums standarta izlaides vērtībā projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 eiro, bet neviens no rādītājiem nepārsniedz 15 000 eiro, kā arī kopējā īpašumā esošās vai nomātās apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība nepārsniedz 50 hektārus.
 Plašāk:

http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/apstiprina-atbalsta-pieskirsanas-kartibu-mazajam-lauku-saimniecibam?id=4631/

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.