Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSVidzemes plānošanas reģions atkārtoti aicina piedalīties Attīstības dokumentu sabiedriskajā apspriešanā

No 2015. gada 30. marta līdz 20. aprīlim atkārtotai publiskajai apspriešanai tiek nodots Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam un Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2014.-2020. gadam dokumentu projekti. Sabiedriskā apspriede notiks 2015. gada 17. aprīlī pl.11:00 Gulbenē (Gulbenes novada domē, 2.stāva zālē).
Pagājušā gada nogalē notika attīstības dokumentu pirmā publiskā apspriešana, pēc kuras tika saņemti 107 komentāri. Izsverot komentāru nozīmi, lielākā daļa no tiem ņemti vērā un iestrādāti dokumentos, saturiski tos pilnveidojot, līdz ar ko Vidzemes plānošanas reģions attīstības dokumenti atkārtoti nodod publiskajai apspriešanai.
Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma ir reģionālās politikas attīstības plānošanas dokumenti, kas kalpo kā vadlīnijas reģiona attīstības plānošanas dokumentu ieviešanā un reģiona vietējo attīstības plānošanas dokumentu izstrādei. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ietver ilgtermiņa attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes, telpiskās attīstības perspektīvu. Attīstības programma ietver reģiona vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzienus, uzdevumus un rīcības plānu to ieviešanai.
Materiāli pieejami:
Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā www.vidzeme.lv sadaļā „Attīstības plānošana”- „Sabiedrības līdzdalība”.
Atsauksmes iesniedzamas:
Rakstiski priekšlikumi sūtāmi pa pastu (adrese: Jāņa Poruka ielā 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) un elektroniski Vidzemes plānošanas reģiona Teritorija plānošanas nodaļas vadītājai Ievai Kalniņai ieva.kalnina@vidzeme.lv
Sabiedriskās apspriede:
Gulbenē, 2015. gada 17. aprīlī, Gulbenes novada domē, 2. stāva zālē. plkst. 11.00.
Par līdzdalību sanāksmēs lūgums informēt, zvanot pa tālruni 64116006, 26533464, vai sūtot ziņu uz e pastu ieva.kalnina@vidzeme.lv
Dokumenti tiek izstrādāti projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. Tas tiek īstenots NFI 2009.-2014. gada programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros. Projekta vadošais partneris ir VARAM un tā mērķis ir stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus.
Plašāk par projektu un tā aktivitātēm lasiet šeit.
Papildu informācija: Ieva Kalniņa, Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja, Tālr.: 64116006, E-pasts: ieva.kalnina@vidzeme.lv; www.vidzeme.lv
<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.