Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSSākusies Latvijas prezidentūra ES Padomē

Konkurētspējīga Eiropa. Konkurētspējīgas Eiropas prioritātē iecerēts veidot jaunas darbavietas un veicināt ekonomikas izaugsmi. Viens no lielākajiem Latvijas prezidentūras izaicinājumiem būs Eiropas Investīciju plāna ieviešana šā gada vidū. Ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera piedāvātā 315 miljardu eiro investīciju plāna palīdzību iecerēts sekmēt Eiropas ekonomiku. Tiek radīts Stratēģisko investīciju fonds, kuru veido 5 miljardi eiro no Eiropas Investīciju bankas, 16 miljardi eiro no Eiropas Savienības budžeta, kā arī privātās investīcijas. Plānots, ka katram investētajam eiro jārada 15 eiro, tā veidojot atlikušo summu, 21 miljardu eiro. Tāpat prezidentūras laikā plānots likt pamatus enerģētikas savienībai, kā arī veicināt ES rūpniecības un ar to saistīto pakalpojumu nozaru konkurētspēju, sekmējot diskusijas par industriālās renesanses plāna īstenošanu. Latvijas prezidentūras prioritāte būs arī darbs pie pilnībā funkcionējoša vienotā tirgus, virzot atlikušos vienotā tirgus akta II priekšlikumus un samazinot atlikušos ierobežojumus, tostarp administratīvos.
Digitāla Eiropa. Lai veidotu jaunas izaugsmes jomas un darbavietas, par nākamo prioritāti Latvijas prezidentūrai izraudzīta digitālas Eiropas veidošana. Īpaša uzmanība tiks pievērsta tādiem jautājumiem kā datu aizsardzības stiprināšana, aizsāktas diskusijas par vienotā digitālā tirgus stratēģiju, kā arī meklēti kompromisivienotā telekomunikāciju tirgus jautājumos.
Iesaistīta Eiropa. Trešās Latvijas prezidentūras prioritātes mērķis ir sekot līdzi un aktīvi iesaistīties globālo jautājumu risināšanā. Šī mērķa aktualitāte jo īpaši apstiprinājusies pēc pagājušajā nedēļā Francijā notikušajiem terora aktiem, globālajiem konfliktiem skaudri atspoguļojoties pašā Eiropas centrā. Prezidentūras laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšanai, jo sevišķi Austrumu partnerības dimensijai. 21.-22. maijā Rīgā notiks Austrumu partnerības samits. Latvijas prezidentūras laikā plāno pārskatīt ES-Centrālāzijas stratēģiju, veicinot diskusijas par drošību, robežu pārvaldību, enerģijas nodrošinājumu un izglītības pieredzes apmaiņu. Tā kā 2015. gads ir arī Eiropas gads attīstībai, īpaša uzmanība tiks pievērsta sarunām par attīstības mērķiem periodam pēc 2015. gada, tostarp jauniem ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Vēl viens ļoti aktuāls jautājums Latvijas prezidentūras laikā būs sarunas par Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības līgumu. Šis līgums dalībvalstīs pagaidām tiek vērtēts dažādi - vieni to sagaida ar lielām cerībām, bet citi - ar bažām un pārmetumiem par sarunu necaurspīdīgumu. Līdztekus minētajām prioritātēm Latvija prezidentūras laikā saglabās nemainīgu atbalstu ES paplašināšanās politikai.
Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.