Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSLatvijā vardarbība pret sievietēm ir viena no augstākajām ES

ES Pamattiesību aģentūra nākusi klajā ar ziņojumu "Vardarbība pret sievietēm. ES mēroga apsekojums", kas ir pasaulē plašākais pētījums par vardarbību pret sievietēm.

Kā liecina pētījuma galvenie rezultāti, vardarbība pret sievietēm ES ir tik plaša, ka nevar tikt ignorēta - aptuveni 13 miljoni sieviešu 12 mēnešu laikā pirms apsekojuma intervijām ir pieredzējušas fizisku vardarbību, tas atbilst 7% no visām 18 - 74 gadus vecajām ES dzīvojošajām sievietēm. Latvija līdz ar Somiju un Dāniju ir valstis, kur sievietes kopš 15 gadu vecuma visbiežāk ir piedzīvojušas partneru fizisku un/ vai seksuālu vardarbību.

Ziņojumā apkopoti rezultāti pēc 42 000 sieviešu aptaujāšanas visās ES valstīs. Sievietēm tika jautāts par viņu pieredzi ar fizisku, seksuālu vai psiholoģisku vardarbību, viktimizāciju bērnībā, seksuālu uzmākšanos un vajāšanu, tostarp par jaunu plašsaziņas līdzekļu, piemēram, interneta izmantošanu ļaundarību veikšanai.

Saite uz pētījuma galvenajiem rezultātiem latviešu valodā: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-factsheet_lv.pdf

Saite uz pētījuma rezultātiem angļu valodā:

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance_en_0.pdf

Saites uz pētījuma metodoloģiju un aptaujas anketu angļu valodā:

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-technical-report_en.pdf

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-violence-against-women-survey-questionnaire_en.pdf

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.