Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSSasniegti gandrīz visi Eiropas Sociālā fonda projektu uzraudzības rādītāji

Valsts kanceleja un Sabiedrības integrācijas fonds, izvērtējot 2013.gadā un iepriekšējā Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodā sasniegto, secina, ka neskatoties uz to, ka vēl turpinās vairāku projektu īstenošana, jau ir sasniegti gandrīz visi plānotie rezultāti. Šo gadu plānots veltīt sasniegumu detalizētākai analīzei, rezultātu publiskošanai, kā arī jaunā plānošanas perioda nosacījumu izstrādei.
Atskatoties uz paveikto 2013. gadā, Valsts kancelejas ES struktūrfondu departamenta vadītājs Haralds Beitelis norāda uz nozīmīgo darbu, kas tika paveikts izstrādājot priekšlikumus administratīvā sloga mazināšanai ES fondu vadībā. Kopumā izstrādāti 32 priekšlikumi, kas tika iesniegti Finanšu ministrijai kā ES fondu Vadošajai iestādei. Šobrīd, kad noris jaunā plānošanas perioda tiesiskā regulējuma izstrāde, Valsts kanceleja rūpīgi seko tam, lai darba grupas priekšlikumi tiktu iekļauti, normatīvajos aktos. Plašāk par priekšlikumiem šeit.
Lai novērstu valsts interesēm nelabvēlīgu civiltiesisku līgumu slēgšanu un neplānotu finanšu saistību uzlikšanu valsts budžetam, ja neatbilstoša civiltiesiska līguma rezultātā netiek piešķirts ES fondu vai cita ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, 2013.gadā tika izstrādāta instrukcija, kas paredz nodrošināt valsts interešu aizsardzību, slēdzot civiltiesiskos līgumus ārvalstu finanšu instrumentu vidē. Vienotu pamatnosacījumu trūkums līgumu izstrādes procesā valsts pārvaldes iestādēs līdz šim radījis vairāku desmitu miljonu lielus zaudējumus.
Pagājušajā gadā Valsts kanceleja īpašu uzmanību veltīja tās uzraudzīto projektu rezultātu popularizēšanai, komunikācijā akcentējot praktiskos ieguvumus un ietekmi iedzīvotāju vai uzņēmumu ikdienas atvieglošanā. Tika uzsākta komunikācija populārākajās sociālajās platformās Twitter un draugiem.lv, kā arī Ministru kabineta lapā izveidota sadaļa, kurā apkopota aktuālā informācija ar projektu piemēriem, kas snieguši praktisku ieguldījumu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Darbs šajā virzienā turpināsies arī 2014.gadā.
Atzīstot nepieciešamību pilnveidot ES fondu vadībā iesaistīto nodarbināto zināšanas, 2013.gadā Valsts kanceleja noorganizējusi vairāk nekā 40 seminārus, kuros apmācīti 1095 cilvēki. Vislielāko interesi izraisījušas apmācības, kurās bija iespēja papildināt zināšanas nodokļu likumdošanas, publisko iepirkumu, ES fondu uzraudzības rādītāju definēšanas un projektu rezultātu izvērtēšanas jomā.

2014.gadā ir sācies jaunais ES fondu plānošanas periods, tāpēc šobrīd jau notiek nākotnes aktivitāšu plānošana. 2014.gada 11.februārī Ministru kabinetā tika apstiprināta Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 2014. -2020.gada plānošanas periodam. Saskaņā ar to Valsts kanceleja būs atbildīga par valsts pārvaldes profesionālo pilnveidi divos darbības virzienos:
1. Labāka tiesiskā regulējuma izstrāde mazo un vidējo komersantu atbalstam;
2. Korupcijas novēršana un ēnu ekonomikas mazināšana.
Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora vietniece Sandra Rieksta, izvērtējot līdz šim sasniegto secina, ka ir sasniegti gandrīz visi projektu uzraudzības rādītāji, turklāt vairāki pat pārsniegti, bet rādītāji, kas vēl nav sasniegti, lielākoties ir saistīti ar projektiem, kas vēl joprojām tiek īstenoti.

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.