Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSEK pēcprogrammas uzraudzības misijas ziņojums par Latviju

Sekojot sekmīgam trīs gadus ilgušās Eiropas Savienības (ES) finanšu palīdzības programmas noslēgumam, 2013.gada novembrī Latvijā uzturējās ceturtā Eiropas Komisijas pēcprogrammas uzraudzības misija, kas tika veikta kopā ar Eiropas Centrālo banku (ECB). Pēcprogrammas uzraudzības vizītes notiek divreiz gadā līdz laikam, kad būs atmaksāti 75% no ES aizdevuma Latvijai (sagaidāmais atmaksas termiņš - 2015. gads).

Jūsu rīcībā nododam ceturto pēcprogrammas ziņojumu par situāciju Latvijā - pilns tā teksts pielikumā, angļu valodā.

Atgādinām, ka 2011. gada 21. decembrī Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Olli Rēns un Latvijas valdība parakstīja piekto, pēdējo Papildu saprašanās memorandu (PSM) saistībā ar ES finansiālo palīdzību Latvijai. Tas notika pēc tam, kad Komisija bija pozitīvi novērtējusi finanšu stabilizācijas programmas ieviešanu Latvijā. PSM parakstīšana pielika punktu ES finansiālās palīdzības programmai, kura noslēdzās 2012. gada 19. janvārī.

Svarīgākie fakti par programmu

Sakarā ar strauju ekonomiskās situācijas pasliktināšanos un bažām par banku nozares stabilitāti Latvijas valdība 2008. gadā vērsās pie ES, SVF un reģiona kaimiņvalstīm pēc finansiālas palīdzības.

Pēc iesaistīto pušu sarunām 2008. gada decembrī tika panākta vienošanās par daudzpusēju finansiālu palīdzību Latvijai EUR 7,5 miljardu apmērā, kuras avoti bija šādi:

  • Eiropas Kopiena, EUR 3,1 miljards, finansiālās palīdzības programma;
  • Starptautiskais Valūtas fonds, SDR 1,5 miljardi, (apm. EUR 1,7 miljardi), SVF 2008. gada 23. decembrī apstiprinātā rezerves vienošanās 1200 procentu apmērā no Latvijas kvotas;
  • Ziemeļvalstis (Zviedrija, Dānija, Somija, Norvēģija un Igaunija), EUR 1,9 miljardi;
  • Pasaules Banka, EUR 0,4 miljardi;
  • Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Čehijas Republika un Polija, EUR 0,4 miljardi.

Eiropas Kopienas (EK) aizdevumu bija paredzēts piešķirt trīs gadu ilgā periodā pēc tam, kad bija stājies spēkā Eiropas Padomes lēmums par EK vidēja termiņa finansiālās palīdzības sniegšanu Latvijai, tādējādi programma noslēdzās 2012. gada 19. janvārī. Lai gan sākotnēji bija paredzēts piešķirt ES aizdevumu sešās daļās par kopējo summu EUR 3,1 miljards, to izmaksāja četrās daļās EUR 2,9 miljardu apmērā:

  • EUR 1,0 miljards, izmaksāts 2009. gada 25. februārī pēc Saprašanās memoranda parakstīšanas;
  • EUR 1,2 miljardi, izmaksāti 2009. gada 27. jūlijā;
  • EUR 0,5 miljardi, izmaksāti 2010. gada 11. martā;
  • EUR 0,2 miljardi, izmaksāti 2010. gada 21. oktobrī.

Eiropas Komisijas aizdevuma vidējā likme ir apmēram 3,2%, un tas jāsāk atmaksāt 2014. gadā. Kopumā Latvijai ir aizdoti apmēram EUR 4,5 miljardi no sākotnēji paredzētajiem EUR 7,5 miljardiem.

Iepriekšējie ziņojumi, kā arī cita noderīga informācija (ENG) atrodama šeit: http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/latvia/index_en.htm

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.