Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSPlašākas iespējas izglītībai un jaunatnei Eiropā Erasmus+ programmā

2014.gada 1.janvārī sāksies ES programma Erasmus+, un tās ietvaros līdz 2020.gadam visā Eiropas Savienībā aptuveni 4 miljoni cilvēku varēs saņemt atbalstu studijām, profesionālajai praksei vai brīvprātīgajam darbam ārvalstīs. Programmas kopējais budžets ir 14,7 miljardi eiro, - par 40 % vairāk nekā tās priekštecēm 2007.-2013.gada periodā. Latvijā programmas Erasmus+ atbalstu nākamo septiņu gadu laikā varētu saņemt ap 50 000 cilvēku, un kopējais Latvijai pieejamais finansējums ir plānots ap 105 miljoniem eiro septiņu gadu laikā.

2013.gada 20.decembrī Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī tiks publicēta Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Savienības programmas izglītībai, apmācībai jaunatnei un sportam Erasmus+ izveidi. Līdz ar to tiek uzsākta jaunās programmas īstenošana, kuras septiņu gadu darbības mērķis ir uzlabot cilvēku prasmes un piemērotību darba tirgum, kā arī atbalstīt izglītības un apmācības modernizāciju un jaunatnes politikas iniciatīvas. Programma Erasmus+ ir turpinājums 2007.-2013.gada programmai „Jaunatne darbībā”, Rīcības programmai mūžizglītības jomā - Comenius, Grundtvig, Erasmus u.c., kā arī Eiropas Savienības starptautiskās sadarbības programmām.

IZM ir atbildīgā ministrija par programmas īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošinās programmas ieviešanu.

Organizācijas, kas vēlas 2014. gadā iegūt „Erasmus+” programmas finansējumu (tā ir Eiropas Savienības jaunā izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programma), var sākt gatavot pieteikumu. Jaunās „Erasmus+” programmas vadlīnijas, kurās paskaidrots, kā pieteikties, ir pieejamas šeit.

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2018 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.