Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSAlūksnē pašvaldība finansiāli atbalstīs jaunos uzņēmējus

Alūksnes novada pašvaldība aicina novada jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem piedalīties „Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkursā”, lai iegūtu finansējumu savas uzņēmējdarbības ieceres īstenošanai.
Pašvaldība šo projektu konkursu izsludinājusi jau ceturto reizi, lai veicinātu jaunu uzņēmumu veidošanos un motivētu jauniešus uzsākt savu biznesu. Jāatgādina, ka iepriekšējās šī projektu konkursa kārtās pašvaldība finansiāli atbalstījusi sešu Alūksnes novada jauniešu biznesa idejas.
Konkursa īstenošanai pašvaldība atvēlējusi kopumā 4 tūkstošus latu. Maksimālais finansējuma apjoms, kādu var saņemt viens pretendents, ir 2 tūkstoši latu.
Pieteikumu konkursam var iesniegt fiziska persona - Alūksnes novadā dzīvesvietu deklarējis jaunietis vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kurš, gadījumā, ja viņam tiks piešķirts finansējums, apņemas nodibināt un reģistrēt komercreģistrā komersantu un uzsākt komercdarbību vai arī reģistrēt un uzsākt saimniecisko darbību novadā. Pretendents nevar būt iepriekš veicis komercdarbību vai saimniecisko darbību un nevar būt īpašnieks esošam īpašumam.
Ar konkursa nolikumu iepazīties un saņemt pieteikuma veidlapu aicinām www.aluksne.lv sadaļā „Konkursi” vai pašvaldības kancelejā Dārza ielā 11, Alūksnē 306. telpā. Papildus informāciju, kā arī neskaidros jautājumus lūdzam uzdot, rakstot uz e-pasta adresi: lienite.spiridonova@aluksne.lv vai zvanot pa tālruni 25425222 Alūksnes novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciālistei Lienītei Spiridonovai.
Pieteikumus lūdzam iesniegt līdz 31. oktobra pulksten 17.00 personīgi vai nosūtīt pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, ar norādi - „Konkursam „Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss”.
Evita APLOKA, Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Tālruņi: 64381488; 26646749 www.aluksne.lv
<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2018 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.