Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSPlānots konkurss privātīpašumā esošu kultūras pieminekļu atjaunošanai

Aktivitātes trešās atlases kārtas ietvaros pieejams Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums - biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskām organizācijām, kuru īpašumā ir kultūras piemineklis, - 4 000 000 latu apmērā.
Pieejamais finansējums vienam projektam ir ne vairāk kā 4 000 000 latu un ne mazāk kā 1 000 000 latu. Finansējuma intensitāte nepārsniedz 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām.
Aktivitātes ceturtās atlases kārtas ietvaros pieejams ERAF finansējums un atlikušais trešās atlases kārtas finansējums - juridiskām vai komercreģistrā reģistrētām fiziskām personām, kuru īpašumā ir kultūras piemineklis, izņemot biedrības, nodibinājumus, reliģiskās organizācijas, vismaz 594 812 latu apmērā. Pieejamais finansējums vienam projektam ir ne vairāk kā 100 000 latu un ne mazāk kā 25 000 latu. Finansējuma intensitāte nepārsniedz 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām.
Projekta ietvaros atbalstāmās darbības ir tādu privāto kultūras mantojuma objektu saglabāšana un atjaunošana, kuros tiek nodrošināta atjaunojamo objektu plaša pieejamība sabiedrībai.
Noteikumu grozījumi papildus paredz nosacījumus, ka projektiem jābūt ar augstu tehniskās dokumentācijas gatavības stadiju, ņemot vērā, ka projekti aktivitātes ietvaros jāīsteno līdz 2015.gada 30.jūnijam. Tiek noteikts mazāks iesniedzamo dokumentu skaits, ņemot vērā, ka valsts pārvalde ir organizējama pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, vienkāršojot un uzlabojot procedūras privātpersonas labā. Tiek paredzēts projekta iesniedzējam iesniegt kredītiestādes izziņu par kredīta piešķiršanu un kredītiestādes izziņu par konta atlikumu, kā arī projektiem, kuru maksimālais publiskā finansējuma apjoms pārsniedz 5 000 000 euro, tiek noteikts, ka jāizstrādā projekta izmaksu efektivitātes novērtējumu.
Plašāka informācija par konkursu būs pieejama Kultūras ministrijas mājaslapā.

Informācijas avots: Kultūras ministrija
<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.