Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSAtbalstu Mūžizglītības pasākumiem varēs saņemt nodarbinātās personas

Valsts atbalstu projektā varēs saņemt tie strādājošie, kuri visvairāk ir pakļauti bezdarba riskam un kam ir grūtāk pielāgoties darba tirgus pārmaiņām. Kuponus varēs saņemt nodarbinātās vai pašnodarbinātās personas, kas vecākas par 45 gadiem, kā arī personas vecumā no 25 līdz 44 gadiem (ieskaitot), kuras atbilst vismaz vienam no atbalsta mērķgrupas kritērijiem: personai ir noteikta invaliditāte, personai ir divi bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem vai persona ir atzīta par trūcīgu.

Maksimālā atbalsta summa vienai personai ir 250 Ls. Personas ar invaliditāti, divu vai vairāku bērnu vecāki līdz 18 gadiem vai trūcīgā persona, kā arī personas, kam līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai ir atlikuši ne vairāk kā pieci gadi, saņems atbalstu ar apmācību kupona vērtību 100 % apmērā, pārējiem atbalsta apmērs ir 70% no maksimālās apmācību kupona vērtības. Apmācību kuponus var izmantot profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguvei.

Pieteikties dalībai ESF projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” šogad varēs ne tikai iesniedzot pieteikumu NVA filiālē klātienē, bet arī reģistrējoties elektroniski NVA mājas lapā (norādes sekos).
Elektroniskā pieteikšanās NVA mājas lapā tiks uzsākta no 2013.gada 11.jūnija (otrdiena), savukārt nedēļu vēlāk - no 2013.gada 18. jūnija (otrdiena) tie pretendenti, kuriem nav iespējas pieteikties elektroniski, pieteikumus varēs iesniegt NVA filiālēs klātienē.
Šogad atbalstu kopumā varēs saņemt 6000 personas, taču NVA reģistrēs vairāk interesentu pieteikumus, veidojot rezervistu sarakstu. Rezervistiem rindas secībā būs iespēja piedalīties projektā tad, ja kādai no reģistrētajām 6000 personām pēc pieteikuma iesniegšanas dalība projektā tomēr nebūs iespējama.
Lai iesaistītos mūžizglītības pasākumā, dalībniekam jāatbilst vēl arī šādiem papildu nosacījumiem:
  • Nav iepriekš ieguvis izglītību NVA organizētajās profesionālajās apmācībās, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas vai neformālās izglītības programmās vai ir ieguvis šādu izglītību vismaz pirms 12 mēnešiem vai agrāk.
  • Pēdējo divu gadu laikā nav piedalījies izglītības programmās ESF projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” vai ESF projektā „Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām”.
  • Nav valsts civildienesta ierēdņa statusā.
ESF projekts „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” tiek īstenots kopš 2010. gada jūlija, lai mazinātu bezdarba risku nodarbinātām personām, nodrošinot viņiem iespēju papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, apgūstot ar darbu saistītas profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas. Kopš projekta sākuma mūžizglītībā tika iesaistītas 18 538 nodarbinātās personas.
Maksimālais apmācību laiks projekta ietvaros - 6 mēneši.
Detalizētāka informācija atrodama NVA mājaslapā: (http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=435&txt=2913&from=0 ). NVA mājaslapā atrodams arī Apmācību monitorings, kurā var iepazīties ar izglītības iestāžu apmācību programmu novērtējumu.
Informācijas avots: Nodarbinātības valsts aģentūra
 
<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.