Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSNedēļas galvenie ES notikumi Eiropas institūcijās

Pirmdiena, 8.aprīlis

Statistika: importa cenas rūpniecībā 02/2013

Otrdiena, 9.aprīlis

1.aprīlī apritēja „Eiropas parakstu vākšanas” pirmais gads - ES pilsoņiem tagad ir iespēja Eiropas pilsoņu iniciatīvā rosināt Eiropas Komisiju izstrādāt likumu priekšlikumus noteiktu jautājumu risināšanai (tam nepieciešams viens miljons parakstu). Lai atskatītos uz aizvadīto gadu, šodien Briselē tiek rīkota īpaša konference, kurā piedalīsies gan amatpersonas, gan pilsoņu iniciatīvu rīkotāji.

Vairāk par pilsoņu inicatīvām: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Par konferenci: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eci-day-2013

ES reģionālās attīstības komisārs Johanness Hāns nāk klajā ar pirmo progresa ziņojumu par ES stratēģiju Donavas reģionam. Vairāk: http://www.danube-region.eu/

ES mājā: 17:00 Baha mūzikas koncerts (vijole + čells), ieeja brīva, vairāk http://www.esmaja.lv/koncerts/es-maja-aicina-uz-baha-skandarbu-koncertu

Trešdiena, 10.aprīlis

EK nāk klajā ar priekšlikumu Tirdzniecības aizsardzības instrumentu (Trade Defence Instruments, TDI) modernizēšanai - tie ir juridiski rīki, ar kuriem ES uzņēmumi var reaģēt uz negodīgu uzņēmējdarbību (dempingu, subsīdijām u.c.) trešajās valstīs (piemēram, iespējas iesniegt sūdzību EK, pastāvot aizdomām par kāda cita - trešās valsts - uzņēmuma īstenotu dempingu).

Vairāk: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

Eiropas Revīzijas palāta nāk klajā ar ziņojumu „Vai ES sniegtais atbalsts pārtikas pārstrādes nozarei ir efektīvi un lietderīgi nodrošinājis lauksaimniecības produktu pievienoto vērtību”. ES lauku attīstības politikas ietvaros ar pasākuma „Lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” starpniecību uzņēmumiem, kas pārstrādā un tirgo lauksaimniecības produktus, tiek nodrošinātas dotācijas, kuru mērķis ir uzlabot lauksaimniecības un mežsaimniecības konkurētspēju. ES budžetā no 2007. gada līdz 2013. gadam šim atbalstam bija paredzēti 5,6 miljardi EUR. Šo finansējumu papildina valstu tēriņi, kas kopā veido 9,0 miljardus EUR publiskā finansējuma. ES revidenti pārbaudīja projektus Spānijā, Francijā, Itālijā, Lietuvā, Polijā un Rumānijā. Īpašais ziņojums tiks publicēts Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu 22 oficiālajās ES valodās.

Ceturtdiena, 11.aprīlis

Statistika: nekustamā īpašuma cenas 2012.g. 4.ceturksnī

Piektdiena, 12.aprīlis

Vispirms eirozonas, bet vēlāk tajā pašā dienā arī visas ES finanšu ministru neformāla sanāksme Dublinā, Latviju pārstāv finanšu ministrs Andris Vilks. Vairāk: http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/notikumu_kalendars/notikumi/5156-finansu-ministrs-piedalisies-neformalaja-ecofin-sanaksme un http://eu2013.ie/events/event-items/informalmeetingofecofin-ministers-20130412/. Sanāksme turpināsies arī sestdien.

Sestdiena, 13.aprīlis

ES mājā: 12:00 1.stāvā Lailas Pakalniņas filma „Leiputrija”, pirms filmas režisores stāstījums par filmas tapšanu. Ieeja brīva.

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.