Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSNedēļas galvenie ES notikumi Eiropas institūcijās, ES mājā (Aspazijas bulv. 28) un citur Rīgā/Latvijā

Pirmdiena, 25.februāris

ES-Ukrainas samits Briselē, ES pārstāv priekšsēdētāji Hermans Van Rompejs un Žozē Manuels Barrozu, paplašināšanās un enerģētikas komisāri, Ukrainu - prezidents Viktors Janukovičs. Galvenā tēma - reformas, kas Ukrainā veicamas asociācijas līguma (tas nozīmētu brīvu tirdzniecību, vienkāršotu vīzu režīmu u.c.) noslēgšanai starp ES un Ukrainu. Vairāk: http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en

Pirmdien un otrdien Briselē - ES zemkopības un zivsaimniecības ministru sanāksme, Latviju pārstāv zemkopības ministre Laimdota Straujuma. Starp apspriežamajām tēmām arī KLP un tiešmaksājumi zemniekiem, zirgu gaļas skandāls u.c., vairāk: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/135443.pdf

Otrdiena, 26.februāris

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs tiekas ar ES attīstības ministriem, lai pārrunātu Mali vajadzīgo palīdzību.

ES patērētāju tiesību komisārs Tonio Borgs tiekas ar Latvijas zemkopības ministri Laimdotu Straujumu.

Trešdiena, 27.februāris

Iknedēļas Eiropas Komisijas sanāksme, vairāk: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/ojOverview.cfm ?CL=en&

Komisija nāk klajā ar „gudro robežu” likumdošanas priekšlikumiem (smart border package), kas atvieglotu robežkontroles procedūras noteiktām trešo valstu ceļotāju kategorijām - piemēram, studentiem, cilvēkiem, kuru tuvinieki dzīvo ES valstīs u.c. Tāpat tajās paredzēti pasākumi, kas ļautu vieglāk fiksēt, cik ilgi ceļotājs uzturējies ES u.c.

Attīstības komisārs Andris Piebalgs nāk klajā ar ziņojumu par nākamajiem soļiem ceļā uz galējas nabadzības izskaušanu pasaulē - un kā šo mērķi salāgot ar ilgtspējīgu vides politiku. Vairāk: http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm

Statistika: patērētāju un uzņēmēju noskaņojums februārī, uzņēmējdarbības vide eirozonā februārī

ES mājā: 1.stāvā 16:00-17:30 Daugavpils Universitātes profesores Irēnas Salenieces lasījums "20. gadsimta vēstures notikumi dienvidaustrumu Latvijas iedzīvotāju atmiņās”, vairāk: http://www.esmaja.lv/pasakumi/20-gadsimta-vestures-notikumi-dienvidaustrumu-latvijas-iedzivotaju-atminas

Rīgā sākas divu dienu Ziemeļu nākotnes forums, kurā tiekas Baltijas, Ziemeļvalstu un Lielbritānijas premjerministri un uzņēmēji.

Ceturtdiena, 28.februāris

ES Nodarbinātības un sociālo lietu ministru sanāksme Briselē, Latviju pārstāv labklājības ministre Ilze Viņķele. Starp apspriežamajiem jautājumiem arī „jauniešu garantijas”, kam jāsamazina jauniešu bezdarbs u.c.. Vairāk: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/135443.pdf

ES reģionālās attīstības komisārs Johanness Hāns tiekas ar 20 ES valstu galvaspilsētu mēriem (starp tiem gan nav Rīgas mēra), lai iedibinātu regulāru dialogu starp Komisiju un galvaspilsētām - viņi runās par to, kā ES politika ietekmē un ņem vērā (galvas)pilsētu vajadzības.

Statistika: inflācija janvārī

Turpinās Ziemeļu nākotnes forums.

Piektdiena, 1.marts

Statistika: inflācija eirozonā februārī, bezdarbs janvārī

ES mājā: 1.stāvā no 12:00 līdz 15:00 vidusskolēnu eseju konkursa par eiro ieviešanu apbalvošana

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2018 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.