Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSJaunākās ziņas par finanšu piesaistes iespējām

Par ERAF līdzekļiem noslēgusies 158 māju renovācija
13.02.2013
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” līdz 2013.gada 13.februārim iesniegti 1 217 projektu iesniegumi par kopējo ERAF līdzfinansējuma 75, 61 miljonu latu apmērā. Aktivitātes ietvaros joprojām ir pieejams ERAF līdzfinansējums un tiek aicināti iesniegt projektus, lai īstenotu siltumnoturības uzlabošanas pasākumus daudzdzīvokļu mājās.
Pieaug jauniešu aktivitāte iesniegt projektus programmā "Jaunatne darbībā"
13.02.2013
Pēdējos trijos gados (2010-2012) pieaudzis Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā iesniegto un apstiprināto projektu skaits Eiropas Savienības programmā „Jaunatne darbībā”. 2013. gadā interesentiem būs iespēja iesniegt projektus Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā vēl 2 reizes - līdz 1. maijam un līdz 1. oktobrim. Nevalstiskās organizācijas, neformālas jauniešu grupas, valsts vai pašvaldību iestādes u.c var iesniegt savus projektus programmas "Jaunatne darbībā" ietvaros
Neliela mēroga investīciju projektu konkursi lauku teritorijas attīstībai
11.02.2013
Ir izsludināti vairāki projektu konkursi LEADER veida pasākumu ietvaros, kas ietver mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina vietējo sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām problēmām lauku teritorijā. LEADER veida pasākumu ietvaros var īstenot neliela apjoma investīciju projektus, kur finansiālu atbalstu var saņemt biedrības un nodibinājumi, pašvaldības, citas fiziskas un juridiskas personas.
Izsludina atklātu projektu konkursu programmas "NVO līdzfinansējuma programma" ietvaros
11.02.2013
Sabiedrības integrācijas fonds sākot no 2013.gada 18.februāra izsludina atklātu projektu konkursu programmas "NVO līdzfinansējuma programma" ietvaros. Programmas mērķis ir veicināt Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalību starptautisku finansētāju atbalstītu projektu īstenošanā. Programmas ietvaros tiks piešķirts līdzfinansējums Latvijas nevalstisko organizāciju dalībai starptautiskos vai vietējos projektu konkursos, kurus organizē Eiropas Komisija, starptautiskas organizācijas vai ārvalstu fondi. Projektu var iesniegt LR reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, reliģiskas organizācijas un to iestādes, arodbiedrības.
Izsludina atklātu projektu konkursu programmas "Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem" ietvaros
11.02.2013
Sabiedrības integrācijas fonds līdz 2013. gada 11. martam izsludina atklātu projektu konkursu programmas "Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem" ietvaros. Programmas mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo tautību savstarpējo sapratni un sadarbību, veidojot saliedētu un iekļaujošu sabiedrību. Programmas mērķa grupa ir 5.-9.klašu skolēni un viņu ģimenes, kuras ikdienas saziņā lieto latviešu vai krievu valodu. Projektu var iesniegt LR reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kurai ir vismaz trīs gadu pieredze darbā ar bērniem un ģimenēm, un kuras personālam ir labas latviešu un krievu valodas zināšanas.
Izsludina atklātu projektu konkursu programmas "Ārpusskolas pasākumu programma" ietvaros
11.02.2013
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Ārpusskolas pasākumu programma” ietvaros. Programmas mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, stiprināt nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, veicināt kultūras un sociālās atmiņas attīstību. Projektu var iesniegt LR reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kurai ir vismaz divu gadu pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem un iepriekšēja pieredze projektu īstenošanā.
Izsludināti projektu konkursi informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomā
15.02.2013
Eiropas Savienības Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programmas ietvaros līdz 2013.gada 14.maijam izsludināts projektu konkurss, lai nodrošinātu finansiālu atbalstu projektiem, kas veicina gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, paātrinot inovatīvu digitālo tehnoloģiju un satura plašāku ieviešanu un labāku izmantošanu iedzīvotājiem, uzņēmumiem un pārvaldei. Projektu konkursos var piedalīties dažādas juridiskās personas (piemēram, ministrijas, pašvaldības, uzņēmumi, nevalstiskas organizācijas u.c.).
Sākas pieteikšanās Mācību braucieniem 2013.gada projektu konkursa ietvaros
11.02.2013
Valsts izglītības attīstības aģentūra līdz 2013. gada 28. martam izsludina pieteikšanos Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Caurviju programmas Mācību braucieniem I pieteikumu iesniegšanas termiņa ietvaros. Mācību braucieni ir izglītības vadošo speciālistu iespēja nedēļu pavadīt Mūžizglītības programmas dalībvalstī, lai gūtu jaunu pieredzi, apmainītos ar idejām un rastu jaunus risinājumus savas valsts izglītības sistēmas pilnveidei.
Izsludināts konkurss "Par valsts finansējumu Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai un izmantošanai pašvaldību, autonomajos un privātajos muzejos un privātajās kolekcijās"
12.02.2013
Kultūras ministrija līdz 2013.gada 1.martam izsludina konkursu "Par valsts finansējumu Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai un izmantošanai pašvaldību, autonomajos un privātajos muzejos un privātajās kolekcijās". Pretendenti konkursā var būt akreditēti pašvaldību, autonomie un privātie muzeji, kā arī privātpersonas, kuru valdījumā vai īpašumā ir Nacionālā muzeju krājuma priekšmeti.
Izsludina projektu pieteikumu konkursu Francijas - Latvijas sadarbības programmā zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomās "OSMOZE"
13.02.2013
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) līdz 2013. gada 15. maijam izsludina projektu pieteikumu konkursu Francijas - Latvijas sadarbības programmā zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomās "OSMOZE" (2014. - 2015.). Konkursam var pieteikt pētniecības projektus visās fundamentālo un lietišķo pētījumu nozarēs, to skaitā arī humanitārās un sociālās zinātnēs. Konkursā var piedalīties universitātēs, augstskolās, zinātniskajās institūcijās strādājošie zinātnieki, kā arī uzņēmumu pētniecisko laboratoriju speciālisti.
PASĀKUMI
Seminārs par ES programmas "Kultūra" atbalsta iespējām sadarbībai ar Austrālijas un Kanādas kultūras organizācijām
20.02.2013, Rīga
Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkts šā gada 20. februārī no plkst. 13.00 līdz 16.00 ES mājas 2.stāva konferenču zālē (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā) aicina valsts, pašvaldību un nevalstisko kultūras organizāciju pārstāvjus piedalīties informatīvā seminārā par projekta pieteikuma sagatavošanu ES programmas "Kultūra" (2007-2013) sadarbības projektu konkursā. Atbalsts tiek piešķirts projektiem, kuros tiek paredzēta sadarbība ar vismaz trim ES dalībvalstu kultūras organizācijām un vismaz vienu Austrālijas/Kanādas organizāciju. Aicinam interesentus pieteikt savu dalību seminārā, aizpildot pieteikuma anketu internetā.
Bezmaksas seminārs par elektronisko dokumentu pārvaldību un arhīvu kārtošanu ES fondu projektos, jaunāko normatīvajos aktos
20.02.2013, Jelgava
Trešdien, 20.februārī pulksten 10 Jelgavā, ēdināšanas kompleksa „SILVA” konferenču zālē, Driksas ielā 9, Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs organizē bezmaksas semināru par elektronisko dokumentu pārvaldību un arhīvu kārtošana ES fondu projektos, kā arī par aktualitātēm reglamentējošo normatīvo aktu jomā. Semināra mērķis ir iepazīstināt ar jauniem normatīvajiem aktiem dokumentu pārvaldībā un arhivēšanas jomā, skaidrot to būtību, principus, kā arī demonstrēt praktiskus piemērus.
Apmācības "Koučings kā pieeja darbā ar jaunatni"
21.02.2013, Ķekavas novads
Aicinām Rīgas reģiona jaunatnes darbiniekus piedalīties neformālās izglītības apmācībās „Koučings kā pieeja darbā ar jaunatni”. Apmācībās aicināti pieteikties Rīgas reģiona jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, jaunatnes organizāciju pārstāvji, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem un vēlas uzlabot savas prasmes darbā ar jaunatni. Pieteikuma anketu dalībai apmācībās līdz 2013. gada 11. februārim lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: ginta.salmina@gmail.com
Jelgavā notiks reģionālais forums Industriālā politika un atbalsts biznesam
28.02.2013, Jelgava
Šā gada 28. februārī Jelgavā, klātesot ekonomikas ministram Danielam Pavļutam un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes priekšsēdētājam Jānim Endziņam, notiks ceturtais no Ekonomikas ministrijas organizētajiem reģionālajiem forumiem „Industriālā politika un atbalsts biznesam”. Reģionālo forumu mērķis ir iepazīstināt komersantus ar Nacionālās industriālās politikas mērķiem un galvenajiem rīcības virzieniem mērķtiecīgām ekonomikas struktūras izmaiņām, kā arī ieskicēt Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda prioritātes.
Apmācības organizācijām "Eiropas Brīvprātīgais darbs tuvplānā"
01.03.2013, Latvija
Ja tu esi organizācijas vai pašvaldības iestādes pārstāvis, kas vēlas uzzināt vairāk, plašāk un arī no praktiskās puses par to, kā īstenot Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektu savā iestādē, šīs apmācības ir domātas tieši Tev! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina organizāciju pārstāvjus piedalīties apmācībās, kas notiks no šī gada 1. marta līdz 3. martam. Pieteikšanās JSPA mājaslapā līdz 19. februārim.
Konference par jauno Energoefektivitātes direktīvu
01.03.2013, Rīga
2013.gada 1.martā plkst. 10.00 viesnīcas „Maritim Park Hotel Rīga” telpās (Rīga, Slokas ielā 1) tiek organizēta starptautiska konference „Jaunā Energoefektivitātes direktīva - nozīmīgs instruments ES enerģētikas mērķu 20:20:20 īstenošanai. Būtiskākās prasības”. Konferences laikā pirmo reizi Latvijā plašā ekspertu lokā tiks pārrunātas jaunās Direktīvas par energoefektivitāti prasības. Dalībai pasākumā lūdzam pieteikties līdz š.g. 26. februārim Ekonomikas ministrijā (67013240, enef@em.gov.lv vai http://goo.gl/FE7XY).
Rīgas reģiona jauniešu apmācības "Mērķē augstāk!"
08.03.2013, Ķeguma novads
2013. gada no 8.-10. martam un no 19.-21. aprīlim tiek organizētas Rīgas reģiona jauniešu apmācības "Mērķē augstāk!". Lai pieteiktos apmācībām, nepieciešams nosūtīt pieteikuma anketu uz e-pasta adresi: ginta.salmina@gmail.com līdz 2013.gada 25.februārim.

Jūsu reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centri
Rīgas reģionā - Rīga (67217975)
Kurzemē - Saldus (63807276)
Latgalē - Daugavpils (65423801)
Vidzemē - Valmiera (64219021)
Zemgalē - Jelgava (63028454) un Jēkabpils (65207419)

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.