Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSNedēļas galvenie ES notikumi Eiropas institūcijās, ES mājā (Aspazijas bulv. 28) un citur Rīgā/Latvijā

Pirmdiena, 18.februāris
ES ārlietu ministru sanāksme Briselē, Latviju pārstāv ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Tēmas - Sīrija, Mali, Austrumu partnerība u.c., paredzēta arī tikšanās ar Islandes, Krievijas un Norvēģijas ministriem „Ziemeļu dimensijas” ietvaros. Vairāk: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/135443.pdf
Pirmdien un otrdien Briselē arī ES konkurētspējas ministru sanāksme, tēmas: vienotā tirgus pilnveidošana, situācija ES tērauda rūpniecībā, EK izaugsmes ziņojums 2013.gadam, brīva piekļuve publiski finansētu zinātnisku pētījumu materiāliem u.c., vairāk: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/135443.pdf
Otrdiena, 19.februāris
Eiropas Parlamentā Briselē īpaša ES pilsonības jautājumiem veltīta sēde (šis gads ES ir Eiropas pilsoņu gads), vairāk: http://ec.europa.eu/justice/events/eucitizenship_hearing_2013/index_en.htm
Statistika: būvniecības apjoms 12/2012
Trešdiena, 20.februāris
Iknedēļas EK sanāksme, cita starpā Komisija nāk klajā ar ziņojumu par „sociālo investīciju paketi izaugsmei un kohēzijai” - tie ir ieteikumi dalībvalstīm, kā pēc iespējas lietderīgāk tērēt sociālo jautājumu risināšanai paredzēto naudu - piemēram, ieguldot to izglītībā, veselības sistēmā vai dažādos darba tirgus pasākumos u.c. Nākotnē Komisija arī apņēmusies vērtēt katras valsts panākumus.
Statistika: Uzņēmējdarbības vides/patērētāju noskaņojuma rādītāji
Ceturtdiena, 21.februāris
EK nāk klajā ar ikmēneša pārkāpuma procedūru „paketi” - pārkāpuma procedūras tiek uzsāktas pret dalībvalstīm, kas neievēro ES likumus, piemēram, nepildot regulas vai nepārņemot savā likumdošanā direktīvas. Pēc pārkāpuma procedūras uzsākšanas seko abu pušu - EK un dalībvalsts - sarakste, un galu galā lieta var tikt izbeigta vai beigties ar naudassodu valstij/nonākt ES tiesā.
Sīkākas ziņas par uzsāktajām procedūrām būs atrodamas šeit: http://europa.eu/rapid/
ECB Padomes sanāksme Frankfurtē
Statistika: inflācija janvārī
Piektdiena, 22.februāris
ES enerģētikas ministru sanāksme Briselē, tēmas: biodegvielas izmantošanas nākotne, ES vienotais enerģētikas tirgus u.c., vairāk: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/135443.pdf
Komisija nāk klajā ar ziemas ekonomikas attīstības prognozi 2013.-2014.gadam, analizējot IKP, inflāciju, bezdarba līmeni, budžeta deficītu, valsts parādu un citus rādītājus. Ziņojumā būs sadaļa par katru no valstīm; šādas prognozes EK publicē trīs reizes gadā.
Saeimā augsta līmeņa starptautiska konference par citu valstu pieredzi, gatavojoties eiro ieviešanai, Par to runās Igaunijas premjers, Austrijas Centrālās bankas prezidents, Latvijas augstākās amatpersonas un citi lietpratēji. Konferenci rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība sadarbībā ar Saeimu, Finanšu ministriju, Latvijas banku, Austrijas un Igaunijas vēstniecībām. Dalībai klātienē vajadzīga Saeimas caurlaide, bet būs arī tiešraide delfi.lv, vairāk: http://ec.europa.eu/latvija/news/press_releases/2013_02_22_lv.htm
<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.