Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSPieaug jauniešu aktivitāte iesniegt projektus programmā „Jaunatne darbībā”

Dalība programmā „Jaunatne darbībā” jauniešiem ļauj iegūt un pilnveidot prasmes, kas ir pieprasītas darba tirgū un veicina viņu personīgo izaugsmi. Līdz ar dalību programmas „Jaunatne darbībā” projektos jaunieši var iegūt zināšanas, pieredzi un prasmes par konkrētā projekta tēmu, gūst pieredzi projekta plānošanā un īstenošanā, pilnveido komunikācijas un sadarbības prasmes, uzlabo svešvalodu zināšanas, attīsta radošumu un uzņēmīguma garu, izmēģina idejas, ko var attīstīt kā savu biznesu nākotnē, iepazīst ārvalstu kultūras un gūst citas praktiskās spējas, kas ir vērtīgs papildinājums tam, ko dod formālās izglītības sistēma.
Būtiski, ka programma „Jaunatne darbībā”, iesaistot jauniešus projektu veidošanā un īstenošanā, vienlaikus risina jauniešiem aktuālus problēmjautājumus: jauniešu bezdarbs, jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana, zema līdzdalība ikdienas dzīvē u.c.
Pieaugusi ir ne vien jauniešu interese realizēt savas idejas un iesniegt projektus, bet palielināts ir arī Eiropas Komisijas piešķirtais finansējums projektu īstenošanai. 2013. gadā Latvijai visiem projektu veidiem finansējums ir palielināts aptuveni par 20%. Kopējais 2013. gada finansējums projektu īstenošanai programmā „Jaunatne darbībā” Latvijai ir 2 798 738 eiro (1 966 964 LVL). Pieejamais finansējums Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai ļaus apstiprināt lielāku skaitu kvalitatīvu un programmas „Jaunatne darbībā” vadlīnijām atbilstošu projektu.
2013. gadā interesentiem būs iespēja iesniegt projektus Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā vēl 2 reizes: līdz 1. maijam un līdz 1. oktobrim. Nevalstiskās organizācijas, neformālas jauniešu grupas, valsts vai pašvaldību iestādes u.c var iesniegt savus projektus šādos programmas „Jaunatne darbībā” projektu veidos: Jauniešu apmaiņas, Jauniešu iniciatīvas, Eiropas Brīvprātīgais darbs, Jauniešu demokrātijas projekti, Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekti un Apmācības un sadarbības tīklu veidošana.
Iesniedzot projektu uz 1. maija termiņu, apstiprināšanas gadījumā tā īstenošanu varēs uzsākt laikā no 2013. gada 1. augusta līdz 2014. gada 31. janvārim, bet, iesniedzot to uz 1. oktobra termiņu, projektu uzsākt varēs laikā no 2014. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam.
Projektus jāiesniedz, aizpildot elektronisko veidlapu jeb e-formu (šī iesniegšanas kārtība neattiecas uz Eiropas Brīvprātīgo darbu - šiem projektiem izmantojamas parastās iesnieguma veidlapas). Papildus projektu pieteikumi jāiesniedz arī drukātā formā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā.
Sīkāka informācija pielikumā.
Ar cieņu,
Iluta Stepanova
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Komunikācijas daļas vecākā referente
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356251
Fakss: +371 67358060
iluta.stepanova@jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv
Twitter: @JaunatneDarbiba
Draugiem.lv lapa: Jaunatne darbībā
Facebook: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.