Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSEiropas Savienības fondu projektu atvērtās dienas Vidzemē

Bezmaksas ekskursija atjaunotajā Alūksnes pils kompleksā un muižas parkā, tūrisma taku atklāšana kopā ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu Līgatnē, piedalīšanās radošajās darbnīcās Burtniekos vai iepazīšanās ar jauno produkciju Valmierā, SIA VALPRO un ražotnes paplašināšanu Strenču uzņēmumā SIA Baltijas Floristika. Šīs un vēl citas aktivitātes paredzētas ikvienā no 35 projektiem 20 pašvaldībās, kas pieteikušas savu dalību projektu dienās. Interesantiem būs iespējas doties ekskursijās, vērot prezentācijas un uzdot sev interesējošus jautājumus, lai uzzinātu par projektu realizācijas gaitu, ieguvumiem un iespējām pašiem iesaistīties ES fondu finansējuma apgūšanā.
Projektu dienās apskatāmi būs 150 Eiropas Sociālā fonda (ESF), Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) finansēti projekti ikvienā Latvijas reģionā. Lielākā daļa projektu dienu dalībnieku ir pašvaldībās īstenoti sabiedriski nozīmīgi ES fondu projekti.
Vidzemē projektu dienās piedalās Alūksnes, Apes, Burtnieku, Cesvaines, Cēsu, Gulbenes, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Līgatnes, Lubānas, Madonas, Mazsalacas, Pārgaujas, Raunas, Rūjienas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Valmieras un Vecpiebalgas pašvaldības.
ES fondu projektu atvērto dienu projekti reprezentē kohēzijas politikas jeb ES fondu finansējumu izaugsmei 2007.-2013.gadā. Kohēzijas politikas investīcijas Latvijā veido 70% no kopējā publiskā finansējuma. Šie līdzekļi ļauj uzlabot izglītības, veselības, sociālās aprūpes jomas, autoceļus, ūdens apgādes un atkritumu apsaimniekošanu, tūrisma un kultūrvēsturiskos objektus, kā arī veicināt uzņēmējdarbības, izglītības un zinātnes, visas tautsaimniecības nozares. Tāpat ES fondu finansējums tiek ieguldīts nodarbinātības veicināšanai, NVO stiprināšanai u.c. Kohēzijas politikas investīcijas ir lielisks atbalsts tautsaimniecības ilgtspējīgai attīstībai.
Atnāc, novērtē paveikto un uzzini, kādi projekti Vidzemē īstenoti ar Eiropas Savienības finansējuma palīdzību!
Informāciju par to, kādus projektus 8.-9. septembrī vari apskatīt tuvākajā apkārtnē, meklē apskates objektu kartē http://www.esfondi.lv/projektudienas/index.php?/karte/regions/vidzeme
ES fondu projektu atvērtās dienas Latvijā organizē Finanšu ministrija sadarbībā ar plānošanas reģioniem, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju.
<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.