Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSEK atjauno ES fondu maksājumus Latvijai

Atzīstot par pietiekamu valsts padarīto Eiropas Savienības (ES) fondu projektu kontroles uzlabošanā, Eiropas Komisija (EK) nolēmusi atcelt Latvijai noteiktos pagaidu ierobežojumus finansējuma saņemšanai no Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

Par Eiropas Sociālo fondu gala lēmums vēl nav pieņemts.

„Lai gan maksājumi projektu īstenotājiem nevienā brīdī netika apturēti un tos sedza no Latvijas budžeta, priecājos, ka ES fondu finansējums ir atjaunots. Gan Latvijas, gan ES interesēs ir, lai fondu nauda, kas ir lielākais Latvijas infrastruktūras investīciju avots, tiktu ieguldīta saprātīgi un ar pienācīgu kontroli,” teica Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecības vadītāja Inna Šteinbuka.

Janvārī EK informēja Latviju, ka uz laiku pārtrauc maksājumus no ES fondiem, jo uzskata Latvijas revīzijas iestādes konstatētos trūkumus to vadībā un kontrolē par pietiekami nopietniem, un pieprasīja iesniegt plānu to novēršanai. Tā ir parasta EK prakse: kopš 2010.gada fondu maksājumi uz laiku ierobežoti vairāk nekā 100 reižu, un vairākumā gadījumu ierobežojumi vēlāk atcelti.

Izanalizējot Latvijas iesniegto informāciju, EK auditori secina, ka 2012.gada 27.janvāra vēstulē izvirzītie nosacījumi ir izpildīti, izņemot dažus mazāk svarīgus aspektus. Fondu vadošās iestādes loma ir stiprināta, un sertifikācijas iestāde ir uzlabojusi procesus. Taču EK rūpīgi sekos, lai nesen ieviestie uzlabojumi efektīvi darbotos dzīvē.

Ņemot vērā iepriekš minēto, EK nolēmusi atcelt pagaidu ierobežojumus divās operacionālajās programmās „Infrastruktūra un pakalpojumi” un „Uzņēmējdarbība un inovācijas”. Latvijas iestādes drīz par to informēs arī oficiāli.

Pagaidu ierobežojumu dēļ EK bija iesaldējusi piecus maksājumu pieprasījumus par 84,3 miljoniem eiro.

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.