Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSPilsoņu tiesības – Eiropas Komisija uzsāk līdz šim plašāko sabiedrisko apspriešanu un aicina pilsoņus noteikt nākotnes darba kārtību

IP/11/959). No sabiedrības saņemtie viedokļi tiks tieši iekļauti Komisijas politikas darba kārtībā un veidos pamatu 2013. gada ziņojumam par ES pilsonību, kuru iesniegs tieši pēc viena gada - 2013. gada 9. maijā.

,,Ir pagājuši divdesmit gadi kopš brīža, kad mazā pierobežas pilsētiņa Māstrihtā pirmo reizi tika izveidota Eiropas pilsonība, un tagad mums Eiropas projektam ir jāpiešķir otra elpa - un mums tas jādara ar mūsu pilsoņu palīdzību”, teica Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga, kas ir pirmā ES komisāre, kura atbild par pilsonības jautājumiem. ,,Eiropas Savienība ir izveidota tās pilsoņiem un kalpo tiem. Cilvēki no Eiropas gaida konkrētus rezultātus - un tieši tos mēs sniedzam, nodrošinot zemākas mobilo sakaru viesabonēšanas cenas, uzlabojot noziegumos cietušo tiesības un atvieglinot patērētājiem iepirkšanos tiešsaistē. Pilsoņu tiešās atsauksmes palīdzēs mums veikt savu darbu un darīt to vēl labāk nākotnē. Es aicinu ikvienu veltīt pāris minūtes un paziņot mums savu viedokli - runa ir par Jūsu tiesībām un Jūsu nākotni.”

Eiropas Komisija pieņēma 2010. gadā pirmo ziņojumu par ES pilsonību, iekļaujot tajā sarakstu ar 25 konkrētām darbībām, lai novērstu problēmas, ar kurām ES pilsoņi saskaras savu tiesību īstenošanā. Komisija kopš tā brīža ir rīkojusies savu solījumu izpildei, veicot šādus pasākumus:

- uzlabojot to apmēram 75 miljonu cilvēku tiesības, kuri ir cietuši noziegumos visā ES (IP/11/585);

- samazinot birokrātiju tiem 3,5 miljoniem cilvēku, kuri katru gadu reģistrē transportlīdzekļus citā ES valstī, kā rezultātā tiek ietaupīti 1,5 miljardi eiro (IP/12/349);

- aizliedzot papildu maksas tad, ja maksājums tiek veikts ar kredītkarti, un aizliedzot jau iepriekš atzīmētas ailes tīmekļa vietnēs, ko izmanto iepirkumiem tiešsaistē (MEMO/11/675);

- pastiprinot visu ES pilsoņu tiesības uz taisnīgu tiesu; tas attiecas uz apmēram 8 miljoniem tiesvedību katru gadu (IP/12/430, IP/10/1305);

- nodrošinot skaidrāku īpašumtiesību regulējumu attiecībā uz 16 miljoniem dažādas valstspiederības laulātajiem pāriem Eiropā (IP/11/320).

Līdz šim gūtajiem panākumiem var sīkāk sekot šeit:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm.

Tomēr daudzi cilvēki joprojām saskaras ar šķēršļiem, īstenojot savas ES pilsoņa tiesības. Tāpēc Komisija vēlas saņemt informāciju par šīm problēmām, ar kurām pilsoņi varētu saskarties, pārvietojoties Eiropas Savienībā - vai nu strādājot, studējot vai esot atvaļinājumā, vai īstenojot savas vēlēšanu vai savas patērētāju tiesības. Komisija vēlas arī dzirdēt pilsoņu viedokļus par to, kādai Eiropas Savienībai vajadzētu būt līdz 2020. gadam.

Turpmāko četru mēnešu laikā (no 2012. gada 9. maija līdz 9. septembrim) tiešsaistē var viegli aizpildīt īsu anketu: http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Vispārīga informācija

Pateicoties ES pilsonībai (kas neaizstāj valsts pilsonību, bet papildina to), visiem 27 ES dalībvalstu pilsoņiem ir vairākas papildu tiesības - ES pilsoņu tiesības. Cita starpā tās ir tiesības balsot un kandidēt pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanās tajā ES valstī, kurā viņi dzīvo, tiesības uz konsulāro aizsardzību ārzemēs ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgās dalībvalsts pilsoņiem, kā arī tiesības iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam, tiesības iesniegt sūdzību Eiropas ombudam vai - no 2012. gada - iesaistīties Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīvā.

Pārvietošanās brīvība ir visaugstāk vērtētās tiesības, ko sniedz ES pilsonība (skatīt paziņojumu presei Nr. 14/2011). Patiešām - eiropieši katru gadu veic vairāk kā vienu miljardu ceļojumu ES teritorijā, un aizvien vairāk eiropiešu bauda tiesības dzīvot citā ES dalībvalstī, proti, saskaņā ar aplēsēm 11,9 miljoni pilsoņu 2009. gadā dzīvoja citā dalībvalstī; 2010. gadā šis skaitlis palielinājās līdz 12,3 miljoniem (STAT/11/105). Šie skaitļi ir daudz lielāki, ja ņem vērā tos ES pilsoņus, kuri uz īsu laiku brīvi pārvietojās Savienības iekšienē. Turklāt apmēram 40 miljoni eiropiešu tiešsaistē iegādājas pirkumus no citām Eiropas valstīm.

2010. gada ziņojumā par ES pilsonību (skatīt IP/10/1390 un MEMO/10/525) ir izklāstītas 25 konkrētas darbības, lai likvidētu atlikušos šķēršļus, kas neļauj ES pilsoņiem īstenot savas tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. Viena no šīm darbībām ir nostiprināt pilsoņu izpratni par viņu ES pilsoņu statusu, tiesībām un šo tiesību nozīmi viņu ikdienas dzīvē. Tāpēc Komisija ierosināja pasludināt 2013. gadu par Eiropas pilsoņu gadu un organizēt šajā gadā īpašus pasākumus, kas veltīti ES pilsonībai un ar pilsonību saistītiem politikas jautājumiem.

Komisija 2013. gadā (Eiropas pilsoņu gadā) publicēs otro ziņojumu par ES pilsonību, kas kalpos par rīcības plānu, lai novērstu atlikušos šķēršļus, kas neļauj pilsoņiem pilnībā izmantot savas ES pilsoņu tiesības.

Papildu informācija

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Sabiedriskā apspriešana:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future

ES pilsonība:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_lv.htm

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.