Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSJaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrēto programmu aktualitātes

Valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (JSPA) Latvijā sekmīgi darbojas jau vairāk nekā 10 gadus un, paplašinot savu darbību, pašreiz administrē vairākas programmas: ES programmu „Jaunatne darbībā”, Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīklu Eurodesk, Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”, Eiropas skolu sadarbības programmu eTwinning, kā arī koordinē Annas Lindes fonda Latvijas tīklu.

ES programmas „Jaunatne darbībā” aktualitātes

Uz 2012. gada 1. februāra projektu (ES programmā „Jaunatne darbībā”) iesniegšanas termiņu JSPA saņēma 110 projektu iesniegumus, no tiem apstiprināti 44 projekti. Visvairāk no tiem apstiprināts projektu veidos: Jauniešu iniciatīvas (16 projekti); Jauniešu apmaiņas (12 projekti) un Eiropas Brīvpr­ātīgais darbs (8 projekti). Uz 1. maija projektu iesniegšanas termiņu JSPA saņēma 83 projektu iesniegumus, visvairāk projektu veidos: Jauniešu iniciatīvas (40 iesniegumi) un Eiropas Brīvprātīgais darbs (19 iesniegumi), pašlaik notiek iesniegto projektu izvērtēšana. Atgādinām, ka tuvākais un 2012. gada pēdējais projektu iesniegšanas termiņš ES programmā „Jaunatne darbībā” ir 1. oktobris.

2012. gada otrajā pusgadā plānotas apmācības gan iesācējiem programmā „Jaunatne darbībā” (jauniešu apmaiņas un jauniešu iniciatīvas projekti), gan jau pieredzējušākiem projektu īstenotājiem. Plānotas arī apmācības par jauniešu demokrātijas projektiem un starptautiska Baltijas līmeņa apmācība sociālajiem darbiniekiem par lingvistiskās barjeras pārvarēšanu angļu valodā. Aktuālos starptautisko apmācību iespēju piedāvājumus ārzemēs, kur var pieteikties arī Latvijas jaunieši un jaunatnes darbinieki, iespējams atrast tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv.

2012. gadā ir jauns JSPA reģionālo koordinatoru tīkls - 10 reģionālie koordinatori, kuri izplata informāciju par ES programmu „Jaunatne darbībā”, rīko apmācības, informatīvos pasākumus, sniedz konsultācijas, kā arī, izmantojot Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīklu Eurodesk, var sniegt atbildes uz jauniešu jautājumiem par mobilitātes un studiju iespējām Eiropā.

Informējam, ka 2012. - 2013. gadā programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros būs pieejams papildu finansējums ar nosaukumu „Austrumu partnerības jaunatnes logs”, lai palielinātu programmas „Jaunatne darbībā” projektu un dalībnieku skaitu no sešām Austrumu partnerības kaimiņvalstīm (Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldova un Ukraina).

Izvērtējot iepriekšējo gadu statistiku, redzams, ka pēdējos divos gados (2010-2011) pieaudzis gan JSPA iesniegto un apstiprināto projektu skaits ES programmā „Jaunatne darbībā”, gan apmācīto dalībnieku skaits. 2011. gadā JSPA iesniegti 352 projektu pieteikumi (no tiem apstiprināti 135) programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammu projektu veidos, 2010. gadā aģentūrā iesniegti 313 projektu pieteikumi (no tiem apstiprināti 119). 2011. gadā aģentūras rīkotajās apmācībās, lai atbalstītu projektu veidotājus un īstenotājus, piedalījušies 1200 dalībnieki, 2010. gadā 1157 dalībnieki.

Latvijas un Šveices sadarbības programmas aktualitātes

Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros 8. jūnijā Gulbenē, Vecgulbenes muižā, notiks jaunatnes darba stiprināšanas pasākums „Zelta Rabarbers”. Pasākuma laikā jauniešu centru darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti un brīvprātīgie jaunatnes darbinieki dalīsies pieredzē, dzirdēs

labus piemērus jaunatnes jomā, kā arī radīs idejas nākotnes sadarbības projektiem. Īpaša nozīme pasākumā tiks pievērsta jaunatnes jomā strādājošo atzinībai un motivācijai turpināt iesākto un attīstīt jaunu pieeju izmantošanu darbā ar jauniešiem.

Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros veiksmīgi jau darbojas jaunizveidotie multifunkcionālie jaunatnes iniciatīvu centri Ilūkstē, Tukumā, Saldū, Burtniekos, Kandavā, Madonā un Pļaviņās, kā arī vairāk nekā 300 dalībnieku piedalījušies JSPA organizētajās apmācībās jauniešiem un personām, kas strādā ar jauniešiem.

Programmas īstenošanas periods ir no 2011.gada 1. jūnija līdz 2017. gada 31.martam, kas ietver gan 17 multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru izveidi dažādās Latvijas Republikas pašvaldībās, gan apmācības un pasākumus jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, gan metodisko apmācību materiālu izstrādi.

Eiropas skolu sadarbības programmas eTwinning aktualitātes
2012. gadā eTwinning programmā iesaistījies 321 Latvijas skolotājs, tādējādi kopējais programmā iesaistīto skaits no Latvijas sasniedz 650. Latvijas skolotāji šogad eTwinning.net virtuālajā platformā uzsākuši 44 projektus. JSPA eTwinning programmas ietvaros šogad 24 izglītības darbiniekiem no dažāda līmeņa izglītības iestādēm deva iespēju bagātināt savas zināšanas un pieredzi, piedaloties eTwinning gada konferencē, 3 profesionālās attīstības semināros un 3 eTwinning kontaktu veidošanas semināros, viens šāds seminārs notika arī Latvijā. Latvijas skolotāju dalība starptautiskajos eTwinning pasākumos plānota arī turpmāk.

Starptautiskā jaunatnes attīstības apmaiņas programma starp Latviju un Japānu

2012. gadā JSPA jauniešiem piedāvā arī iespēju iesaistīties Starptautiskajā jaunatnes attīstības apmaiņas programmā starp Latviju un Japānu (International Development Exchange Program). Apmaiņas ietvaros 12 jaunieši no Latvijas jūlijā dosies uz Japānu, lai labāk iepazītu Japānas kultūru, un 12 jaunieši no Japānas septembrī viesosies Latvijā, lai uzzinātu vairāk par mūsu valsti un kultūru.

Annas Lindes fonda Latvijas tīkls

Šogad JSPA, koordinējot Annas Lindes fonda Latvijas tīklu, plāno likt īpašu uzsvaru uz ciešāku tīklošanos un iepazīšanos starp organizācijām - organizējot studiju vizītes vienam pie otra, iesaistoties starptautiskos projektos ar Vidusjūras valstīm un uzņemot ekspertus no šīm sadarbības valstīm Latvijā.

Kontaktinformācija:
Iluta Stepanova, v/a ”Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”
Komunikācijas daļas vecākā referente
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356251, Fakss: +371 67358060
iluta.stepanova@jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.