Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSErasmus programma sasniegusi jaunu rekordu

Pievēršot uzmanību valodu prasmēm, spējai pielāgoties, dažādu kultūru izpratnei un līderības spējām, Erasmus programma sniedz jauniešiem vitāli svarīgas prasmes, lai palielinātu viņu nodarbinātības iespējas un sekmētu personīgo attīstību. Kopš saviem pirmsākumiem 1987. gadā programma ir devusi vairāk nekā 2,5 miljoniem Eiropas studentu iespējas doties uz ārzemēm studēt augstākās izglītības iestādēs vai strādāt praksē uzņēmumos. Saskaņā ar pašreizējām tendencēm Eiropas Savienība sasniegs savu izvirzīto mērķi — atbalstīt 3 miljonus Erasmus studentu līdz 2012./2013. gadam.
Trīs populārākie studentu galamērķi 2010./2011. mācību gadā bija Spānija, Francija un Apvienotā Karaliste. Spānija arī nosūtīja visvairāk studentu uz ārzemēm, tai seko Francija un Vācija. Luksemburga uz ārzemēm nosūtījusi proporcionāli vislielāko studentu daļu no valsts studentu kopskaita (skatīt MEMO/12/310 pielikumā, lai gūtu informāciju par precīzākiem skaitļiem). 2010./2011. mācību gadā Erasmus programmas budžets, kas paredzēts studentu un darbinieku mobilitātei, bija aptuveni 460 miljoni eiro.
"Erasmus programma, kuras 25. gadadienu mēs šogad svinam, ir viens no lielākajiem Eiropas Savienības veiksmes stāstiem. Skaitļi runā paši par sevi, un tie būtu bijuši vēl lielāki, ja mums būtu pieticis resursu, lai apmierinātu pieprasījumu. Šajā sarežģītajā laikā prasmes, kas iegūtas Erasmus studijās un darba praksē, ir vērtīgākas nekā jebkad agrāk, ” teica Eiropas izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu.
No visa Erasmus 2010./2011. gadā atbalstīto studentu kopskaita aptuveni 190 000 studentu izvēlējās pavadīt līdz 12 mēnešiem no savas bakalaura vai maģistra studiju programmas laika kādā universitātē vai citā augstskolā vienā no 32 valstīm, kas tobrīd piedalījās Erasmus programmā (27 ES dalībvalstis, Horvātija, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Turcija; 2011./2012. gadā par Erasmus 33. dalībnieci kļuva Šveice.) Salīdzinājumā ar 2009./2010. gadu to studentu skaits, kuri izvēlējās šādu studiju iespēju, ir palielinājies par 7,2 %.
Kopš 2007. gada Erasmus programma atbalsta praksi ārvalstu uzņēmumos, un tā kļūst arvien populārāka. 2010./2011. gadā šādu iespēju izvēlējās sestā daļa no visiem Erasmus studentiem jeb kopumā gandrīz 41 000 studentu. Tas ir pieaugums par 15 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
Vairākumā Erasmus dalībvalstu pieprasījums krietni pārsniedz stipendiju pieejamību. Vidējā ikmēneša Erasmus stipendija, kas paredzēta, lai daļēji segtu papildu izmaksas dzīvošanai ārzemēs un ceļa izdevumus, bija EUR 250 — neliels samazinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (EUR 254), kas deva iespēju lielākam studentu skaitam piedalīties programmā.
Turklāt 40 000 stipendiju tika piešķirtas augstskolu mācībspēkiem un skolotājiem mācīšanai vai dalībai apmācībās ārzemēs — par 13 % vairāk nekā pērn.
Pamatinformācija
Pagājuša gada septembrī Komisija savā stratēģijā par augstākās izglītības modernizāciju (IP/11/1043) uzsvēra vajadzību studentiem sniegt vairāk iespēju iegūt prasmes, studējot vai piedaloties apmācībā ārzemēs. Eiropas ir izvirzījusi mērķi sasniegt studentu vispārējo mobilitāti vismaz 20 % apmērā līdz šīs desmitgades beigām. Pašlaik aptuveni 10 % jauniešu studē un mācās ārzemēs, izmantojot Erasmus programmas vai citus valsts un privātā sektora līdzekļus. Aptuveni 4,5 % studējošo saņem Erasmus stipendiju.
Erasmus programma atbalsta ne tikai studentus un augstākās izglītības darbiniekus, tā, piešķirot finansējumu starpvalstu projektiem un tīkliem, dod iespēju arī augstākās izglītības iestādēm savstarpēji sadarboties. Erasmus šīm iestādēm ir palīdzējusi padarīt pedagoģisko procesu inovatīvāku un uzlabot sistēmas, kas paredzētas ārvalstīs pavadīto studiju periodu atzīšanai; tā arī ir veicinājusi studentu atbalsta pakalpojumu izveidi, sadarbību ar uzņēmumiem un institucionālo pārvaldību.
Pagājušā gada novembrī Komisija iesniedza priekšlikumu iniciatīvai "Erasmus visiem ” (IP/11/1398), kas ir jauna pamatprogramma un apvieno Erasmus ar visām pārējām ES un starptautiskajām shēmām izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā, aizstājot septiņas esošās programmas ar vienu. Komisija programmai "Erasmus visiem" ir ierosinājusi piešķirt budžetu 19 miljardu eiro apmērā 2014.-2020. gadam, kas ir pieaugums par aptuveni 70 % salīdzinājumā ar esošo programmu pašreizējo budžetu septiņiem gadiem. Divas trešdaļas no "Erasmus visiem" finansējuma nodrošinātu stipendijas, lai uzlabotu zināšanas un prasmes. Atlikusī summa tiks novirzīta sadarbības atbalstam starp iestādēm, uzņēmumiem un citām organizācijām.
Plašāka informācija pieejama:
Erasmus programma
Erasmus statistika
Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne:
Twitter: @VassiliouEU
1. pielikums. Erasmus programma 2010./2011. gadā - uz ārzemēm nosūtīto studentu skaits katrā valstī
2. pielikums. Erasmus programma 2010./2011. gadā - Erasmus studentu mobilitāte: mītnes un galamērķa valstis
3. pielikums. Erasmus programma 2010./2011. gadā - 100 populārākās augstākās izglītības iestādes, kas uzņem Erasmus studentus
4. pielikums. Erasmus programma 2009./2010. gadā - 100 populārākās augstākās izglītības iestādes, kas uzņem Erasmus studentus
<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.