Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSTurpmākā PVN sistēma labvēlīga uzņēmējdarbībai un izaugsmei

Briselē, 2011. gada 6. decembrī. "Pievienotās vērtības nodokli (PVN) maksā iedzīvotāji, iekasē uzņēmumi, un tas veido vairāk nekā 20 % valsts ieņēmumu. Tāpēc tam ir būtiska ietekme uz ikvienu ES iedzīvotāju. Tomēr ir pagājuši 40 gadi kopš ES PVN sistēmas pirmizveides, un tā vairs nav saderīga ar ekonomiku, kuru virza pakalpojumi un kura balstīta uz tehnoloģijām. Pienācis laiks vērienīgai PVN reformai", paziņoja Aļgirdas Šemeta, ES komisārs nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos.

Uz šī pamata Komisija šodien pieņēma paziņojumu par PVN nākotni. Tajā izklāstītas jaunās PVN sistēmas pamatiezīmes un prioritārie pasākumi, kas vajadzīgi, lai izveidotu vienkāršāku, efektīvāku un stabilāku PVN sistēmu ES.

Redzējumu par jauno PVN sistēmu ieskicē trīs pamatmērķi.

Pirmkārt, PVN jābūt īstenojamam uzņēmējdarbības jomā. Vienkāršāka, pārredzamāka PVN sistēma atbrīvotu uzņēmumus no ievērojama administratīvā sloga un stimulētu pārrobežu tirdzniecības pieaugumu. Tas savukārt labvēlīgi ietekmētu izaugsmi. Starp pasākumiem, kas paredzēti uzņēmumiem labvēlīgāka PVN izveidei, arvien populārāka kļūst pieeja par vienu iestādi pārrobežu darījumu veikšanai, PVN deklarāciju standartizēšanai, un skaidras un vieglas piekļuves nodrošināšanai attiecībā uz visām valstu PVN sistēmām, izmantojot vienotu tīmekļa vietnes portālu.

Otrkārt, PVN jābūt efektīvākam, atbalstot dalībvalstu pūliņus fiskālās konsolidācijas jomā un ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi. Paplašinot nodokļu bāzi un ierobežojot samazinātu likmju izmantošanu, dalībvalstis varētu gūt jaunus ieņēmumus, nepalielinot likmes. Ja tiktu likvidēti atbrīvojumi un samazinājumi, standarta PVN likme dažās dalībvalstīs pat varētu tikt samazināta, neietekmējot ieņēmumus. Paziņojumā izklāstīti pasākumi, kuriem vajadzētu virzīt atbrīvojumu un samazinātu likmju pārskatīšanu. Turklāt Komisija analizēs to, kā dalībvalstis izmanto samazinātās likmes un atbrīvojumus, pārskatot to fiskālo politiku Eiropas pusgada ietvaros (sk. MEMO/11/11).

Treškārt, jāaptur lielie ieņēmumi zudumi, ko pašreiz rada neiekasēti PVN un nodokļu nemaksāšana. Aprēķināts, ka netiek iekasēti aptuveni 12 % no kopējās PVN summas (neiekasētais PVN). Komisija 2012. gadā ierosinās ātras reaģēšanas mehānismu, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis var labāk reaģēt gadījumos, kad ir aizdomas par krāpšanas shēmām. Turklāt Komisija novērtēs, vai jāstiprina pašreizējie krāpšanas apkarošanas mehānismi, piemēram, Eurofisc, un izpētīs iespēju izveidot pārrobežu revīzijas grupu, lai uzlabotu daudzpusējās pārbaudes.


<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.