Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSInformācija pieejama ikvienam

Jau kopš 2004. gada Alūksnes pilsētas bibliotēkā darbojas EUROPE DIRECT informācijas centra (EDIC) Gulbenē Alūksnes filiāle. Tas ir informācija tīkls, kurš darbojas visās ES dalībvalstīs. Šeit var griezties ikviens, kuru interesē jautājumi par Eiropas Savienību. Informācijas centrā ir pieejami gan informatīvie materiāli drukātā formātā, gan arī interneta resursi. Ja nepieciešamo uzziņu nevar sameklēt uz vietas, ir iespēja izmantot arī EUROPE DIRECT tīkla bezmaksas tālruni Briselē 00 800 6789 1011, kur informācija par nepieciešamo jautājumu tiek sniegta jebkuras dalībvalsts valodā. Atbildes var saņemt gan telefoniski, gan arī elektroniski. Kvalitatīvu informāciju par interesējošo jautājumu var saņemt arī zvanot uz Latvijas Saeimas ES informācijas centra tālruni 67 211111.

EUROPE DIRECT informācijas centrs nodarbojas ne tikai ar iedzīvotāju informēšanu par ES jautājumiem, bet organizē arī dažādus izglītojošus pasākumus par dažādām tēmām - sabiedrības veselību, mācību un brīvprātīgā darba iespējām Eiropā, ceļojumu iespaidiem Eiropas valstīs u.c. Šogad EDIC Alūksnes filiāle piedalījās arī politiskās diskusijas „Kultūra - ekskluzīva prece vai nepieciešamība?” rīkošanā Alūksnes un Apes novadu Grāmatu svētku laikā. To laikā iedzīvotājiem bija iespēja tikties arī ar literātu un dziednieku Arvīdu Plaudi tematiskā pasākumā „Palīdzēt sev”. Novembrī apmeklētāji varēja piedalīties arī psihoterapeites Unas Kraukles izglītojošā seminārā „Problēmās saskatīt iespēju”, kur tika runāts par to, kā celt savu pašapziņu, atbrīvoties no emocionālās vardarbības, veidot veiksmīgas attiecības un citiem svarīgiem jautājumiem.

Sadarbībā ar laikrakstu „Malienas Ziņas” katru gadu tiek rīkots Eiropas Valodu dienai veltīts konkurss. Šogad Alūksnes vidusskolas audzēkņiem bija iespēja piedalīties tematiskā pasākumā „Valodu degustācija: malēnieši un viņu valoda”, kuru vadīja Jaunlaicenes muižas muzeja vadītāja Sandra Jankovska.

Kopš 80. gadu sākuma ES līmenī gandrīz katru gadu tiek organizēti tā sauktie Eiropas gadi, kas ir veltīti noteiktiem jautājumiem. To mērķis ir palielināt sabiedrības informētību un pievērst valstu valdību uzmanību būtiskiem jautājumiem, kurus ES valstis vēlas kolektīvi uzsvērt. 2012. gads būs veltīts aktīvām vecumdienām un paaudžu solidaritātei. Tas pašlaik ir ļoti aktuāls jautājums, jo pētījumu rezultāti liecina, ka no 2012. gada darbaspējīga vecuma Eiropas iedzīvotāju skaits sāks samazināties, savukārt vairāk nekā 60 gadu vecu cilvēku skaits sāks pieaugt par aptuveni 2 miljoniem gadā. Tādēļ ir jāsaprot, ka seniori joprojām var sniegt būtisku devumu sabiedrībai, nododot savas zināšanas un pieredzi nākamai paaudzei.

Arī informācijas centrs Alūksnē nākamajā gadā akcentēs darbu ar senioriem un paaudžu solidaritāti - ir paredzēti informatīvi semināri „Mūžizglītība sociālās atstumtības mazināšanai” un „Veselības ābece senioriem”, tematiski pasākumi „Dzeja kā tilts starp paaudzēm”, „Ceļojuma stāsti: Eiropas valstis tuvplānā”, ikgadējais Eiropas Valodu dienas konkurss u.c.

Jaunais gads jau stāv pie sliekšņa, un ļoti gribētos, lai visas plānotās ieceres nākamgad realizētos. Lai uzzinātu kaut ko jaunu un sev noderīgu, nav obligāti jābrauc uz Rīgu, to var izdarīt arī tepat Alūksnē.

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.