Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSAnketa par jauniešu līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanā un nevalstiskajās organizācijās

2008.gadā Eiropas Komisija ieteica strutkturēto dialogu sadarbībai starp jauniešiem un jaunatnes politikas veidotājiem. No 2009.gada Strukturēto dialogu, kura mērķis ir panākt jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju sadarbības veicināšanu visās jaunatnes politikas jomās, izmanto Eiropas Savienības prezidentūras trio jauniešu viedokļa izzināšanai no vietēja mēroga līdz Eiropas līmenim. Katras prezidentūras laikā nacionālā darba grupu, kuru pārsvarā katrā Eiropas Savienības dalībvalstī vada jaunatnes padome, ir jāiesaista jaunieši un jāuzklausa to viedoklis par prezidentūras izvirzītajiem prioritārajiem jautājumiem. Jauniešu viedokļu paušanas rezultātā katra valsts izveido nacionālo ziņojumu, vēlāk par to turpinot diskutēt ES Jaunatnes konferencē, izveidojot rekomendāciju dokumentu. Darbu uzsācis prezidentūras trio Polija - Dānija - Kipra, kas par savu prioritāti noteikusi jauniešu iesaisti demokrātiskā dzīvē. Šobrīd Dānija ir ES prezidējošā valsts, kas par savu prioritāro jautājumu izvirzījusi radošumu un inovācijas, fokusējoties uz divu ar jaunatni jautājumu sīkāku apskati: 1.Balsstiesības vecuma cenza samazināšanu vēlēšanās līdz 16 gadiem - šobrīd no 16 gadiem Eiropā var balsot Austrijā, bet pēdējā gada laikā daudzās valstīs kā Lielbritānijā un citur notikušas aktīvas diskusijas par vecuma cenza samazināšanu uz 16 gadiem. Arī Latvijā uzsākušās debates par vecuma cenza samazināšanu līdz 16 gadiem, kurās kā galvenā atziņa tika izvirzīta šo cenzu sākotnēji samazināt pašvaldības vēlēšanās, tikai vēlāk to ļaut samazināt arī Saeimas vēlēšanās. Kā domā Tu ? 2.Turpmāka jauniešu iniciatīvu finansiāla atbalstīšana - 2013.gadā Eiropas Savienībā beigs darboties ''Jaunatne darbībā'' programma, kas sniegusi iespēju finansiālam atbalstam dažādām jauniešu iniciatīvām. Līdz ar to, mēs labprāt saprastu, ko Tu domā par jaunu finanšu instrumentu ieviešanu jauniešu iniciatīvu finansiālam atbalstam, lai varam sniegt savas rekomendācijas tālāk Dānijas prezidentūrai. Tālāk redzamajā anketā tieši par šiem diviem jautājumiem mēs vēlētos saņemt Tavu viedokli, jo to tālāk izmantosim pozīcijas veidošanā!

Saite - http://bit.ly/vcUfA

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2018 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.