Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSEIROPAS PARLAMENTA ZIŅAS

Latvijai samazinās iemaksu ES budžetā par miljoniem eiro

EP deputāti nobalsoja par priekšlikumu samazināt Latvijas iemaksas apjomu šī gada budžetā par 6 miljoniem. Kopējā summa visām dalībvalstīm ir 4,54 miljardi, kura izveidojās no 2010.finanšu gada pārpalikuma. No tā 2,72 miljardus veido neizmantotie līdzekļi no 2010. gada programmām. Atlikusī summa veidojas no novēlotu maksājumu procentiem, soda naudām un valūtas kursa svārstībām.

Vairāk informācijas Eiropas Parlamenta mājas lapā

Parlaments atbalsta ierosinājumu ļaut dalībvalstīm lemt par ĢMO audzēšanu

Dalībvalstīm ir jābūt tiesībām patstāvīgi lemt par ģenētiski modificēto organismu kultūraugu (ĢMO) audzēšanas ierobežošanu vai aizliegšanu savā teritorijā, turklāt kā pamatojumu jāļauj tām izmantot atsauci par ietekmi uz vidi, tā nolēma EP deputāti. Parlaments ņēma vērā sociālekonomisko ietekmi, kas arī varētu tikt izmantots kā pamatojums aizliegumam, piemēram, kad ĢMO netīša ietekme uz dabīgiem kultūraugiem nevar tikt regulēta. Šobrīd ES ir atļauts audzēt tikai divus ĢMO kultūraugus - MON18 kukurūzu un kartupeļus Amflora, bet vairākās valstīs tos audzē komerciāliem nolūkiem. Austrijā, Francijā, Grieķijā, Ungārijā, Vācijā un Luksemburgā tiek piemēroti aizliegumi, pamatojoties uz t.s. "drošības klauzulu", ko paredz spēkā esošā 2001.gada direktīva.

Vairāk informācijas Eiropas Parlamenta mājas lapā

Parlaments pret robežkontroli Šengenas zonā

Eiropas Parlaments apstiprināja rezolūciju par pārmaiņām Šengenas zonā, uzsverot, ka migrantu un patvēruma meklētāju pieplūdums nevar tikt izmantots kā pamatojums robežkontroles ieviešanai. Parlaments pauda dziļu nožēlu par vairāku dalībvalstu centieniem atjaunot robežkontroli un atkārtoti apstiprina savu stingro nostāju pret jebkādu jaunu Šengenas mehānismu, kuram būtu kādi citi mērķi, nevis pārvietošanās brīvības un Šengenas zonas ES līmeņa pārvaldības nostiprināšana.

Vairāk informācijas Eiropas Parlamenta mājas lapā

Sodīs par satiksmes noteikumu pārkāpumiem ārzemēs

Eiropas Parlaments atbalstīja direktīvu, ka ES valstis jau drīzumā sāks regulāri apmainīties ar automašīnu reģistrācijas datiem, lai varētu noskaidrot autovadītājus, kuri ir izdarījuši nopietnus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus, atrodoties citā dalībvalstī. Jaunā direktīva palīdzēs uzlabot ceļu satiksmes drošību un nodrošinās, ka visi pārkāpēji likuma priekšā ir vienlīdzīgi, tostarp arī tie, kuri nedzīvo valstī, kurā izdarīts pārkāpums. Jaunie noteikumi attiecas uz tādiem pārkāpumiem kā ātruma pārsniegšana, braukšana alkohola vai narkotiku reibumā, drošības jostu nelietošana, luksofora sarkanā signāla neievērošana, aizsargķiveres nelietošana, braukšana pa autobusu joslu un citu aizliegtu brauktuvju izmantošana, mobilo telefonu vai citu sakaru iekārtu lietošana braukšanas laikā.

Vairāk informācijas Eiropas Parlamenta mājas lapā

Pārtikas marķējums — patērētājiem saprotamāka informācija

Eiropas Parlamenta deputāti apstiprināja jaunus ES marķēšanas noteikumus pārtikas precēm. Turpmāk pircēji varēs saņemt precīzāku informāciju un izvēlēties veselīgāku pārtiku. Marķējumā patērētājiem salasāmā veidā būs jānorāda pārtikas enerģētiskā vērtība, kā arī tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu, cukura, olbaltumvielu un sāls līmenis. Turpmāk patērētājiem būs vieglāk konstatēt, vai produkts satur alergēnus, jo tas būs norādīts produkta sastāvdaļu uzskaitījumā. Jaunie noteikumi tāpat paredz, ka informācija par alergēniem jānorāda arī nefasētiem produktiem, piemēram, pārtikai, ko piedāvā restorānos vai ēdnīcās.

Vairāk informācijas Eiropas Parlamenta mājas lapā

Sievietes uzņēmējdarbībā — Parlaments prasa ieviest kvotas

EP deputāti uzskata, ka līdz 2015. gadam Eiropas Savienībā lielāko biržas sarakstos iekļauto uzņēmumu augstākajā vadībā vajadzētu būt līdz 30 % sieviešu un līdz 2020. gadam — 40 %. Ja vadošajos amatos sieviešu īpatsvaru neizdotos palielināt brīvprātīgi, būs jāizmanto ES tiesību akti. Biržas sarakstos iekļautajos ES lielākajos uzņēmumos patlaban valdes locekļu vidū ir 10 % sieviešu, un tikai 3 % sieviešu ir galvenās izpildpersonas.

Vairāk informācijas Eiropas Parlamenta mājas lapā

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.