Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSPapildus līdzekļi izglītībai

Izmantojot nodarbinātības veicināšanas stratēģiju, Eiropas Komisija gatavojas gandrīz divkāršot to jauniešu, pasniedzēju un pētnieku skaitu, kuri saņem ES stipendijas studijām un apmācībām ārzemēs — no 400 000 saņēmējiem gadā šobrīd līdz gandrīz 800 000 saņēmējiem nākotnē. Eiropas izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu šodien preses konferencē teica, ka tas ir viens no galvenajiem mērķiem, kādēļ Komisija 2014.-2020. gada budžeta projektā ir ierosinājusi ievērojamu ES līdzekļu palielinājumu izglītībai, jaunatnei un radošumam. Uzlabot izglītības un apmācības kvalitāti un palīdzēt cilvēkiem iegūt pareizās iemaņas ir ļoti svarīgi, lai atbilstu perspektīvās darbavietas prasībām un lai apkarotu nabadzību. Lielāks ieguldījums radošajā industrijā arī veicinās nodarbinātības iespējas nozarē, kas nodrošina 4,5 % no ES IKP un kur strādā 3,8 % no visiem nodarbinātajiem.

Uzstājoties pasākumā, kas veltīts rakstpratības politikai („Iemācīt eiropiešiem lasīt”, sk. IP/11/846), Komisāre Vasiliu atzīmēja: „Šie līdzekļi nodrošinās labas perspektīvas tiem cilvēkiem un organizācijām, kas aktīvi darbojas izglītības, radošuma un jauninājumu jomā. Ieguldījums šajās jomās ir viens no vislabākajiem uzņēmējdarbības un nodarbinātības plāniem Eiropas nākotnei. Mēs vēlamies iedrošināt vairāk cilvēku izmantot iespēju mācīties, strādāt vai veikt brīvprātīgo darbu ārzemēs, jo šī pieredze ir neaizstājama personīgo iemaņu attīstībai un nodarbinātības iespējām. Mēs īpašu uzmanību pievērsīsim pasākumiem ar pievienoto vērtību, kas dod ieguldījumu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā — gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei.”

No Komisijas priekšlikuma izriet, ka jaunā programmā izglītībai, apmācībai un jaunatnei septiņos gados būs pieejami 15,2 miljardi eiro (+72 %). Palielinot arī studiju un apmācību stipendijas, ar to galvenokārt nodrošinās atbalstu, kas vajadzīgs, lai modernizētu izglītības sistēmas, ieviestu lielāku pārrobežu sadarbību starp izglītības iestādēm un reformētu attiecīgo politiku. Tas ir vislielākais ierosinātā budžeta palielinājums, apliecinot, ka ieguldīt izglītībā Eiropas nākotnes labā ir prioritāte.

Jaunā programma „Radošā Eiropa” ar 1,6 miljardu eiro budžetu (+37 %) ietvers pašreizējās programmas „Kultūra”, ”MEDIA” un „MEDIA Mundus” un sniegs atbalstu kultūras un radošajām nozarēm. Galveno uzmanību pievērsīs palīdzībai organizācijām un uzņēmumiem, kas strādā starptautiskā mērogā un kam ir cieša saikne ar kultūras un valodu daudzveidības veicināšanu.

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts un Marijas Kirī vārdā nosaukto pasākumu kopums, ar ko sniedz atbalstu pētnieku prasmju, apmācību un karjeras attīstībai, būs daļa no ES jaunās pētniecības un jauninājumu stratēģijas „Horizonts 2020”, kura saskaņā ar budžeta projektu saņems 80 miljardus eiro (+46 %). Tās mērķis ir veicināt Eiropas konkurētspēju pasaulē un palīdzēt radīt darbavietas un idejas nākotnes attīstībai.

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.