Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSNo 1.jūlija viesabonēšanas cenas būs mazākas!

To paredz ES noteikumi, kas 2007. gadā tika ieviesti pirmo reizi un 2009. gadā grozīti. Patērētāji, kas izvēlas ES regulēto "Eirotarifu" un atrodas citā ES dalībvalstī, maksās ne vairāk kā 35 centus minūtē par izejošajiem zvaniem un 11 centus minūtē par ienākošajiem zvaniem. Tas ir pēdējais posms no regulētā cenu samazinājuma, ko paredz ES viesabonēšanas regula, kura zaudē spēku 2012. gada jūnijā.
2010. gada 30. jūnijā Komisija publicēja ziņojumu (skatīt IP/10/851), kurā atzina, ka cenu samazinājumi regulētajā periodā īslaicīgi pazeminājuši viesabonēšanas cenas, taču pašreizējie noteikumi nav atrisinājuši dziļāku problēmu — konkurences trūkumu viesabonēšanas pakalpojumu sektorā — un cenas joprojām īpaši neatkāpjas no maksimālās robežas.
Tātad lai noturīgā veidā panāktu Eiropas digitalizācijas programmas mērķi (skatīt IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200), proti, līdz 2015. gadam likvidēt atšķirību starp viesabonēšanas cenām un telekomunikāciju tarifiem valsts iekšienē, vajadzīga jauna likumdošanas iniciatīva. Mērķis būs panākts tad, ja mobilo sakaru tirgū patērētājiem tiks piedāvāta ātra un vienkārša viesabonēšanas pakalpojuma izvēle par cenām, kas ir līdzīgas attiecīgajai konkurētspējīgai iekšzemes cenai. Tāpēc Komisija drīzumā nāks klajā ar priekšlikumu par ilgtermiņa risinājumu balss, teksta un datu viesabonēšanas strukturālajām problēmām.
Datu viesabonēšana
No 2011. gada 1. jūlija maksimālā cena datu viesabonēšanas vairumtirdzniecībā (cena, ko operatori maksā viens otram) pazemināsies līdz 50 eirocentiem par megabaitu (patlaban tā ir 80 eirocenti par megabaitu). Pašreizējā regula neparedz maksimālo mazumtirdzniecības cenu datu pakalpojumiem.
Ceļotāji privātās vai darba darīšanās arī turpmāk varēs izmantot aizsardzību pret negaidīti lieliem rēķiniem par datu lejuplādēšanu mobilajos tīklos, jo viena mēneša rēķins par datu lejuplādēšanu nedrīkst pārsniegt 50 eiro bez patērētāja skaidri paustas piekrišanas.
Pamatinformācija
ES Ministru padome un Eiropas Parlaments pēc Eiropas Komisijas priekšlikuma pirmoreiz noteica viesabonēšanas tarifu griestus 2007. gadā (IP/07/870), nodrošinot mobilo tālruņu abonentiem vienlīdzīgus viesabonēšanas tarifus visā ES. 2009. gada jūlijā ES Ministru padome un Eiropas Parlaments pieņēma pārskatītus noteikumus, ar kuriem viesabonēšanas cenas tiek samazinātas vēl vairāk: sākot ar 2011. gada jūliju, maksimālais viesabonēšanas tarifs ES būs 35 eirocenti minūtē par veiktajiem zvaniem un 11 eirocenti par saņemtajiem zvaniem (sk. IP/09/1064 un MEMO/09/309). 2009. gada viesabonēšanas noteikumi būs spēkā līdz 2012. gada jūnijam.
Sīkāka informācija pieejama Eiropas Komisijas viesabonēšanas tīmekļa vietnē
Nēlī Krusas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/
Sekojiet Nēlī Krusas tvītošanai http://twitter.com/neeliekroeseu

Jaunas mazumtirdzniecības maksimālās cenas bez PVN no 2011. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 30. jūnijam

Balss zvani viesabonēšanas režīmā

Izejošie zvani

35 centi

Ienākošie zvani

11 centi

Balss pasta ziņojumi viesabonēšanas režīmā

Saņemtie balss pasta ziņojumi

Bezmaksas

Datu viesabonēšanas vairumtirdzniecības maksimālā cena

Augšupielādēts vai lejupielādēts 1 megabaits

50 centi

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.