Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSErasmus — rekordliels skaits studentu saņem ES stipendiju studijām un praksei ārzemēs

"Programma Erasmus ir viens no Eiropas Savienības veiksmes stāstiem. Jaunākie dati liecina, ka Erasmus ir populārāka nekā jebkad agrāk, un man ir apņemšanās turpmāk nodrošināt tai vēl vairāk resursu. Studijas vai prakse ārzemēs paver durvis personības attīstībai un darba iespējām, tātad mēs rīkojamies pareizi, izdarot ieguldījumus jaunatnē", saka Andrulla Vasiliu, Eiropas Komisijas locekle, kuras pārziņā ir izglītība, kultūra, daudzvalodība un jaunatnes lietas.
No visa Erasmus 2009./10. mācību gadā atbalstīto studentu kopskaita 178 000 daļu savas bakalaura vai maģistra studiju programmas pavadīja kādā universitātē vai citā augstskolā vienā no 32 valstīm, kas tobrīd piedalījās Erasmus iniciatīvā (27 ES dalībvalstis, Horvātija, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Turcija. Šogad par Erasmus 33. dalībnieci kļuvusi Šveice.) To studentu skaits, kuri izvēlējās šo iespēju, salīdzinājumā ar 2008./09. gadu palielinājās par 5,7 %.
Kopš 2007. gada programma Erasmus atbalsta praksi ārvalstu uzņēmumos, un tā kļūst arvien populārāka. 2009./10. mācību gadā šo iespēju izvēlējās 35 000 studentu (viena sestdaļa). Tas nozīmē 17,3 % pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
Vidējā stipendija, ko saņēma studenti, saruka par apmēram 7 %, līdz 254 euro mēnesī, jo pieauga atbalsta saņēmēju skaits. Vairākumā Erasmus dalībvalstu pieprasījums krietni pārsniedz stipendiju pieejamību. Eiropas Parlamenta 2010. gadā veiktajā pētījumā konstatēts, ka tikai 24 % no programmā Erasmus neiekļautajiem studentiem atzīst, ka neinteresējas par studiju programmām ārzemēs.
Turklāt 38 000 stipendiju tika piešķirts augstskolu mācībspēkiem un skolotājiem mācīšanai vai apmācībai ārzemēs — par 4 % vairāk nekā pērn.

Pamatinformācija
Mācību mobilitāte ir izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas "Eiropa 2020" galvenais mērķis, un tā ir uzmanības centrā Komisijas iniciatīvā "Jaunatne kustībā", kura izmanto programmas Erasmus sasniegumus.
Aptuveni 10 % Eiropas studentu pašlaik ārzemēs savas augstākās izglītības ietvaros studē vai praktizējas ārzemēs; 4 % no viņiem saņem Erasmus stipendiju. Pagājušajā mēnesī Komisija iepazīstināja ar plāniem izvirzīt jaunu Eiropas mērķi, paaugstinot studentu mobilitātes kopējo līmeni līdz vismaz 20 %.
Nesenā Eirobarometra pētījumā (IP/11/567) atklājās, ka daudzu studentu vēlmes studēt vai praktizēties ārzemēs atduras pret finansējuma trūkumu. Tika konstatēts, ka no tiem, kuri vēlas doties uz ārzemēm, 33 % to nevar atļauties, un turpat divas trešdaļas no tiem, kuri var (63 %), ir spiesti izmantot privātu finansējumu vai ietaupījumus. „Šis fakts akcentē vajadzību stiprināt mūsu mobilitātes programmas, kas nodrošina lielisku izmaksu un ieguvumu bilanci”, piebilst A. Vasiliu.
Studijas vai prakse ārzemēs palīdz jauniešiem attīstīt iemaņas, ko augsti vērtē darba devēji — no valodu apguves un kultūru saskares plašākas izpratnes līdz prasmei vadīt un adaptēties. Vēlāk dzīvē Erasmus studenti labprātāk strādā ārzemēs.
Programma Erasmus augstāko izglītību Eiropā ir padarījusi starptautiskāku un veicinājusi mācību kursu kvalitātes, salīdzināmības un pārredzamības uzlabojumus.
Pagājušajā mēnesī ES izglītības ministri pieņēma kopīgu plānu, kas likvidēs šķēršļus mācību mobilitātei un to pastiprinās ar papildu finansējumu un izglītības programmu reformām.
Sīkāka informācija
PIELIKUMI
Visi pielikumi atrodami adresē

Erasmus facts and figures [brošūra]

Erasmus statistika
Padomes ieteikums par mācību mobilitāti
Komisijas dienestu darba dokuments:
<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.