Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSInformācijas diena "Eiropas patērētāju tiesības"

29. martā plkst. 10.00 EDIC Gulbenē Alūksnes filiālē un ES informācijas punktā notika informācijas diena Alūksnes un Apes novadu bibliotēku darbiniekiem par Eiropas patērētāju tiesībām. Bibliotekāriem šī informācija ir aktuāla, jo savā ikdienas darbā nākas konsultēt apmeklētājus arī par šiem jautājumiem. 15. marts bija Starptautiskā Patērētāju interešu aizstāvības diena, un kā liecina Latvijas Patērētāju inerešu aizstāvības asociācija, tad 2010. gadā no iedzīvotājiem ir saņemtas 5230 sudzības, no kurām trešā daļa bija par mājokļiem. Iedzīvotāji bieži vien nezina, kur vērsties ar savām problēmām.

Informācijas dienas dalībnieki varēja uzzināt vairāk par SOLVIT tīkla darbību. Kopš 2002.gada SOLVIT tīkls risina iedzīvotāju un uzņēmēju strīdus jautājumus, kas tiem radušies ES Iekšējā tirgus normatīvo aktu nepareizas piemērošanas dēļ. SOLVIT centri atrodas visās dalībvalstīs, kur tie ir iekļauti valstu administrācijā. Latvijā šis centrs atrodas LR Ekonomikas ministrijā. Eiropas Parlaments savukārt ir pieņēmis jaunas regulas attiecībā uz autobusu pasažieru tiesībām, kā arī apstiprinājis jaunu direktīvu, kuras mērķis ir novērst viltotu zāļu izplatību legālās piegādes ķēdēs.
Informācijas dienas dalībnieki varēja arī praktiski iepazīties ar informācijas meklēšanu par patērētāju tiesībām, izmantojot noderīgas interneta saites.
<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.