Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSAutobusu pasažieru tiesības

Strasbūra, 15. februārī

Autobusu pasažieru tiesības stāsies spēkā 2013.gadā

Šodien Eiropas Parlamenta galīgajā balsojumā deputāti apstiprināja tiesību aktu par autobusu pasažieru tiesībām. Regula attiecas uz visiem regulārajiem pārvadājumiem valsts iekšienē un starp valstīm

Sarunas starp Parlamentu un dalībvalstīm nav bijušas vieglas. Ņemot vērā šīs transporta nozares stabilo izaugsmi, bija jāvienojas par mērķi un tā sasniegšanu - noteikt ES mēroga pasažieru aizsardzības tiesības, kas būtu salīdzināmas ar citu transporta veidu pasažieru tiesībām un nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus dažādu dalībvalstu pārvadātājiem un dažādiem transporta veidiem. Gala vienošanās paredz, ka sākot ar 2013.gada pavasari jaunie noteikumi stāsies spēkā un būs attiecināmi uz regulārajiem pārvadājumiem valsts iekšienē un starp valstīm, kuru plānotais maršruts ir 250 km vai vairāk.

EP deputāts Antonio Cancian (EPP, Itālija), kas bija atbildīgs par regulas virzību Parlamentā uzsvēra:" Šī ir nozīmīga vienošanās gan transporta, gan tūrisma nozarei, jo rada stratēģiski svarīgu līdzsvaru un uzsver cilvēkus kā vērtību".

Parlaments apstiprināja regulu ar 504 balsīm "par", 63 - "pret" un 89 - "atturoties"

Kompensācijas

Regula paredz, ka brauciena atcelšanas vai kavēšanās gadījumā pasažieriem jāsaņem visu nepieciešamo informāciju, un arī elektroniski, ja pasažieris to pieprasījis. Pasažieriem ir tiesības ne tikai saņemt biļetes cenas atlīdzību, bet arī papildus kompensāciju 50 % apmērā no biļetes cenas gadījumos, kad pārvadātājs atceļ reisu un nespēj nodrošināt braucienu vai nodrošināt nokļūšanu galapunktā, mainot maršrutu bez papildus piemaksas vai ar citu transportu.

Gadījumos, kad autobusa pārvadājums aizkavējas par vairāk nekā 2 stundām, būs jāpiedāvā izvēlēties starp to, vai turpināt braucienu, vai mainīt maršrutu nokļūšanai galapunktā bez papildus piemaksas, vai saņemt kompensāciju.

Ja vairāk nekā trīs stundu brauciens tiek atcelts vai atiešana kavējas ilgāk nekā 90 minūtes, ir jāpiedāvā arī uzkodas, maltītes vai atspirdzinājumi, kā arī izmitināšana līdz divām naktīm par summu līdz EUR 80 par nakti vienam pasažierim. Tomēr pienākums nodrošināt izmitināšanu netiek piemērots, ja atcelšanu vai kavēšanos ir izraisījuši ļoti slikti laika apstākļi vai dabas katastrofas.

Pasažieriem ir tiesības uz kompensāciju nāves gadījumā vai miesas bojājumu gadījumā, kā arī bagāžas nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā negadījuma rezultātā. Valsts tiesību aktos noteiktā kompensācija nedrīkst būt mazāka par regulā noteikto minimālo summu, kas ir EUR 220 000 par vienu pasažieri un EUR 1200 par vienu bagāžas vienību. Nodarītie bojājumi tādām palīdzības ierīcēm kā, piemēram, ratiņkrēsliem jākompensē pilnībā.

Lai pārvadātāji varētu pārorientēties, dalībvalstis var regulas piemērošanu neattiecināt uz iekšējo regulāro pakalpojumu sniedzējiem uz laika posmu līdz četriem gadiem ar iespēju to vienreiz atjaunot, un šajā laikā dalībvalstis no regulas darbības jomas var izslēgt konkrētus pakalpojumus, ja to nozīmīga daļa tiek veikta ārpus Savienības.

Pamattiesības

Pateicoties deputātu prasībai, attiecībā uz pasažieru pamattiesībām, neatkarīgi no attāluma, galīgajā kompromisa variantā ir panākta vienošanās par divpadsmit pamattiesību punktiem. Tās paredz informācijas pieejamības nodrošināšanu pirms un brauciena laikā, kā arī personu ar invaliditāti un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesības uz transporta pieejamību.

Apmācības autopārvadātāju personālam

Autobusu transporta uzņēmumiem ir jāsniedz palīdzība invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, ja pasažieris informē uzņēmumu par savām vajadzībām vismaz 36 stundas pirms autobusa atiešanas. Tāpēc pārvadātājiem jānodrošina, ka viņu personāls ir zinošs un spēj nodrošināt atbilstošu atbalstu. Ja uzņēmums nespēj nodrošināt pienācīgu palīdzību, pasažierim ar ierobežotām pārvietošanās spējām līdzi var doties pavadītājs, par braucienu neko nemaksājot. Ratiņkrēslu vai citu palīdzības aprīkojumu nozaudēšanas vai bojājumu gadījumā uzņēmumam vai atbildīgās autoostas pārvaldes struktūrai ir jāmaksā kompensācija.

Saites

Apstiprinātais teksts būs pieejams šeit (15.februāris)

Ziņotājs Antonio Cancian (EPP, Itālija) - šeit

Pārskats par pasažieru tiesībām ES - šeit

Kontakti: Iveta ĶELPE iveta.kelpe@europarl.europa.eu

(+371) 67 08 54 60 (Rīga)

(+371) 2 948 94 81 (Mob.)

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.