Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSPrezidentūru ES pārņem Ungārija

Aprīlī dalībvalstīm vajadzēs iesniegt gan nacionālās konverģences, gan reformu programmas, ko paredz attīstības un darba stratēģija. Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forums sagatavos EDF biedriem vadlīnijas, lai iesaistītos šajā procesā. Tāpat prezidentūra strādās pie tā, lai tiktu noformēti lēmumi par dažādām flagmaņa iniciatīvām stratēģijas „Eiropa 2020” ietvaros, un it īpaši pie tā, lai precizētu rādītājus par nodarbinātību un jauniešu agru aiziešanu no skolas.

Vēl citas jomas, kurām EDF pievērsīs uzmanību, būs diskusijas par jaunajām finansu perspektīvām, kā arī pusgada pārskats par struktūrfondiem. Prezidentūras laikā tiks iesniegts priekšlikums pārskatīt Transeiropas transporta tīklus un Farmācijas paketi. Pilsonības jomā Eiropas Komisija iesniegs tās pirmo ziņojumu par Pamattiesību hartas īstenošanu, un būs paziņojums par Romas pilsoņiem. Un, visbeidzot, Ungārijas prezidentūra strādās, lai sekmētu pievienošanās sarunas, īpaši ar Kroātiju un Īslandi.

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.