Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSEiropas Komisija nāk klajā ar jaunu enerģētikas stratēģiju

Komisija šodien nāca klajā ar jaunu konkurētspējīgas, ilgtspējīgas un drošas enerģētikas stratēģiju. Paziņojumā „Enerģētika 2020” noteiktas enerģētikas prioritātes nākamajiem desmit gadiem, kā arī izklāstīti pasākumi, kas jāveic, lai taupītu enerģiju, izveidotu tirgu ar konkurētspējīgām cenām un drošu piegādi, veicinātu tehnoloģiju attīstību un gūtu panākumus sarunās ar starptautiskajiem partneriem.
Šodien pieņemtajā paziņojumā Komisija ir noteikusi piecas svarīgākās prioritātes. Pamatojoties uz šīm prioritātēm un uz izklāstītajiem pasākumiem, Komisija nākamajos 18 mēnešos iesniegs konkrētas likumdošanas iniciatīvas un priekšlikumus. Paziņojumā ietverti arī temati, kas valstu vadītājiem un valdībām jāapspriež pirmajā ES enerģētikas samitā 2011. gada 4. februārī.
Enerģijas ietaupījumi
Komisija ierosina koncentrēt iniciatīvas divās nozarēs ar lielāko energoefektivitātes potenciālu — transporta un ēku nozarē. Līdz 2011. gada vidum Komisija ierosinās ieguldījumu stimulus un inovatīvus finanšu instrumentus, kas palīdzēs ēku īpašniekiem un pašvaldībām finansēt remontdarbus un enerģijas taupīšanas pasākumus.
Eiropas mēroga integrēts enerģijas tirgus ar vajadzīgo infrastruktūru
Komisija ir noteikusi termiņu iekšējā enerģijas tirgus izveidei. 2015. gadā neviena dalībvalsts vairs nedrīkst būt izolēta. Nākamajos desmit gados vajadzīgie ieguldījumi ES enerģijas infrastruktūrā sasniedz 1 triljonu euro
27 valstis vienā balsī par enerģētikas jautājumiem pasaulē
Tiek ierosināts, ka ES koordinē enerģētikas politiku attiecībā pret trešām valstīm, jo īpaši galvenajiem partneriem.
Eiropa — līdere energotehnoloģiju un inovāciju jomā
Tiks sākti četri lieli projekti jomās, kas ir svarīgas Eiropas konkurētspējai.
Aktīvi patērētāji un droša enerģija par pieņemamu cenu
Komisija ierosina jaunus pasākumus cenu salīdzināšanai, piegādātāju maiņai un skaidrai un pārredzamai rēķinu izrakstīšanai.
Plašāku informāciju par enerģētikas stratēģiju 2020. gadam lasiet http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm
Plašāku informāciju par 2020. gada enerģētikas stratēģijas sabiedrisko apspriešanos lasiet http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/2010_07_02_energy_strategy_en.htm
<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.