Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Pasākumi un norises

Lapa Draugos Twitter RSS RSS Prezentācijās rāda katrai bibliotēkai atšķirīgo

     
26.oktobrī seminārā savas prezentācijas rādīja Alsviķu, Annas, Ilzenes, Jaunalūksnes, Jaunlaicenes, Jaunannas, Kalncempju, Strautiņu, Veclaicenes, Ziemera un Zeltiņu bibliotēkas. Bibliotekāra darbs jau sen vairs nesaistās tikai ar grāmatu izsniegšanu lasītājam, tas ir kļuvis daudz dinamiskāks un daudzveidīgāks, jo jāprot strādāt ar jaunajām tehnoloģijām, orientēties plašajā informācijas klāstā un palīdzēt tajā orientēties arī apmeklētājiem un tajā pašā laikā allaž būt radošam. Sagatavotās prezentācijas atklāja ne tikai katrai bibliotēkai raksturīgāko, bet arī parādīja to, ka daudzviet bibliotekāri spēj būt izdomas bagāti un šīs kultūras iestādes savos pagastos ir kļuvušas par vietējās sabiedriskās dzīves centru.

Strādā radoši un daudzpusīgi.
Par to, cik daudzveidīga var būt bibliotēkas darbība, varēja pārliecināties, noskatoties Annas pagasta bibliotekāres Inas Balaņukas veidoto prezentāciju. Bibliotēkā strādā ar dažāda vecuma auditoriju. Kamēr vēl Annā bija pamatskola, laba sadarbība, iesaistot bērnus dažādās radošās aktivitātēs, izveidojusies ar skolas audzēkņiem, īpaši ar pirmsskolas grupu, kas bieži apmeklēja bibliotēku. Tagad lielāka vērība tiek pievērsta Vecākās paaudzes annenieši pulcējušies uz pēcpusdienu „Tikšanās ar krīzes skartajiem optimistiem”. Bibliotēkas tika aicinātas iesaistīties Valsts meža dienesta administrētajā Igaunijas - Latvijas programmas projektā „Neapzinātās kultūras mantojuma vērtības kopējā dabas un kultūras telpā”, un arī Annas pagasta bibliotēkā uz sarunu aicināti vietējie iedzīvotāji, lai dalītos atmiņās par kultūrvēsturiskajām vērtībām pagastā. Lai papildinātu novadpētniecības materiālus, bibliotekāre iesaistījusies virtuālās enciklopēdijas „Latvijas ļaudis uz 21. gadsimta sliekšņa” veidošanā, un tajā var atrast informāciju par personībām, kas dzimušas Annas pagastā. Tā bijusi laba iespēja parādīt sevi ne tikai Latvijā, bet arī aiz tās robežām, jo pēc šīs informācijas ievietošanas internetā kontaktus ar bibliotēku meklējuši kādreizējie annenieši no ASV, Kanādas un citām pasaules valstīm. Annas pagasta vārdu Ina Balaņuka popularizējusi, sadarbojoties ar represēto klubu „Sarma” un apkopojot represēto pagasta iedzīvotāju dzīvesstāstus. Izveidota arī videofilma par Annas pagasta mājām. Jaunu lasītāju ienākšanu bibliotēkā veicinājusi līdzdalība projektos „Bērnu žūrija”, „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”. Rīkojot pasākumus, bibliotēka sadarbojas ar Annas pagasta kultūras namu. Kā vienu no veiksmīgākajiem sadarbības piemēriem bibliotekāre minēja šovasar rīkoto Annas dienas pasākumu.
Par Kolberģa bibliotēkas vizuālā tēla pārmaiņām 50 gados stāstīja bibliotekāre Ieva Zakarīte. Prezentāciju papildināja trāpīgi Raiņa dzejas citāti, kurus Ieva Zakarīte bija izvēlējusies, lai tai piešķirtu īpašu noskaņu.
Šoruden publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” īstenotāji aicināja bibliotekārus un bibliotēku apmeklētājus rakstīt stāstiņus un atklāt bibliotēku mājīguma noslēpumu. Skatoties Ievas Zakarītes sagatavoto prezentāciju, šķita, ka šī bibliotēka būtu pelnījusi, lai par to taptu stāsts konkursam, jo tā ir vieta, kuras saimniece vienmēr rūpējusies par to, lai apmeklētāji šajā kultūras iestādē būtu gaidīti, justos kā mājās un gribētu atgriezties vēl un vēl. Telpas ir plašas un mājīgas, iekārtotas tā, lai tajās labi justos gan bērni, gan pieaugušie. Ziedu pušķi vāzēs, pašas bibliotekāres darināti dekori no dabas materiāliem (kā atzina Ieva Zakarīte, šajā darbā viņai palīdz arī radinieki - D. P.) un citi akcenti piešķir šīs kultūras iestādes telpām īpašu mājīgumu.
To pratuši novērtēt arī apmeklētāji. Kāda no lasītājām, daloties savā priekā par mājās izziedinātu amarilli, atnesusi to uz bibliotēku. Arī pirmsskolas izglītības iestādes „Pūcīte” audzēkņi allaž iepriecinājuši bibliotekāri ar ziediem.
Veiksmes atslēga - sadarbībā
Jaunlaicenes pagasta bibliotēkas bibliotekāre Iveta Šeķepaste prezentāciju bija veidojusi divās daļās. Pirmajā viņa stāstīja par Jaunlaicenes pagasta kultūras iestāžu sadarbību pasākumu veidošanā, bet otrajā - par Jaunlaicenes pagasta piedalīšanos „Jaunpagastu salidojumos”.
Šis pagasts, kurš guvis uzvaru nominācijā „Kultūrvides veidošana pašvaldībā” konkursā „Sakoptākais Latvijas pagasts” Vidzemē, ir pazīstams ar savu rosīgo kultūras dzīvi ne tikai Alūksnes novadā, bet arī aiz tā robežām. Kā prezentācijā uzsvēra Iveta Šķepaste, tas iespējams tikai tad, ja kultūras darbinieki strādā kā vienota komanda. Jaunlaicenē tāda ir, un to veido tautas nama vadītāja, muzeja darbinieki, bibliotekāre sadarbībā ar pagasta pārvaldi. Veidojot pasākumus, katrs nāk ar savām idejām, apspriež tās, izvērtē labākās un tad, sadalot pienākumus, realizē tās. Ja komanda ir saliedēta, tad arī iespējams veidot kvalitatīvus un saturiski bagātus kultūras pasākumus. To jaunlaicenieši pierādījuši, gan, rīkojot Muižas svētkus, kas notiek katru gadu jūlija pēdējā svētdienā, gan uzņemot tuvākus un tālākus ciemiņus Muzeju naktī, gan Gadskārtu svētkos. Tā kā bibliotēkas telpas ir mazas, lielākus pasākumus tajās sarīkot nav iespējams un tad tiek izmantotas tautas nama telpas. Šopavasar tur bija skatāma izstāde „Mēs - bērnības šūpolēs”, kurās varēja pagasta pārvaldes darbinieku un iestāžu vadītāju bērnības fotogrāfijas. Ideju par šādas izstādes rīkošanu bibliotekāre guvusi kādā seminārā Rīgā. Katru gadu rudenī tiek rīkotas Dzejas dienas.
Prezentācijas otrajā daļā Iveta Šķepaste stāstīja par „Jaunpagastu” salidojumiem. Jaunlaicenieši ir piedalījušies visos, bet ceturtajā salidojumā viesus no citiem „jaunpagastiem” uzņēma savās mājās. Šogad tas notika Jaunpilī viduslaiku gaisotnē un jaunlaicenieši uz to veduši pēc muižas receptes ceptu kliņģeri un maisu ar Malēnijas gaisu.

Ir paveikts svētīgs darbs.

Sarmīte Meļķe no Alsviķu pagasta savā prezentācijā stāstīja, kā norit sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādi „Saulīte”, pagasta pensionāru kopu „Noskaņa”. Šajā bibliotēkā viena no lielākajām vērtībām ir apkopotie pagasta iedzīvotāju dzīvesstāsti. Savukārt bibliotekāre piecās grāmatās apkopojusi materiālus, kas savākti, gatavojoties novadpētniecības konkursam „Es stāstu par savu pagastu”, kas astoņus gadus tika rīkots toreizējā Alūksnes rajona bibliotēkām. Viņa atzina, ka tas ir bijis svētīgs darbs un ir savākts daudz vērtīgu materiālu.
Alūksnes novada bibliotēkās liela uzmanība tiek veltīta darbam ar bērniem. Par to savās prezentācijās stāstīja Svetlana Vēvere no Strautiņiem, Velga Ločmele no Jaunannas un Rudīte Jaunzema no Ziemera pagasta bibliotēkas. Katra bibliotēka šajā darbā cenšas atrast savu, īpašu „odziņu”. Strautiņos tie ir Gadskārtu svētki, Jaunannā -vasaras nometnes „Bērnu žūrijas” ekspertiem, kas notiek Jaunlaicenē. Ziemera pagastā lielu jaunākās paaudzes lasītāju atzinību guvis pasākums „No kā sākas saldējums”.
Par Dzejas dienu tradīcijām Ilzenes pagastā stāstīja Benita Kokareviča, bet par tikšanos ar dzejnieci Vēsmu Kokli - Līviņu - Līga Pjuse no Veclaicenes. Savukārt to, kādas ir bibliotekāra domas un izjūtas, dzīvojot pašā mazākajā Latvijas pagastā - Kalncempjos, kā pagastā izjūt iekļaušanos vienā pagasta pārvaldē ar Jaunannu un Annu, stāstīja Dina Ozola. Ar lielu interesi semināra dalībnieki noskatījās Agitas Žīgures sagatavoto prezentāciju par literāro tiesu Zeltiņu bibliotēkā, ko papildināja arī pasākuma laikā uzfilmētais videomateriāls.
Pārējās Alūksnes un Apes novadu bibliotēkas savu veikumu prezentēs 25. novembrī, bet konkursa noslēgums, kad tiks apkopoti rezultāti un atzīmēts labāko veikums, paredzēts bibliotekāru seminārā pirms Ziemassvētkiem.
Dace Plaude
Laikraksts "Malienas Ziņas"

3 komentāri
Citi koplietojumi

Autors Vicky 19 04 2016 04:30

YMMD with that anresw! TX


Autors Jayhawk 19 04 2016 21:04

I can already tell that's gonna be super <a href="http://llodvq.com">hefulpl.</a>


Autors Lola 19 04 2016 23:06

I told my kids we'd play after I found what I neeedd. Damnit. http://bygepr.com [url=http://onapqtmtpl.com]onapqtmtpl[/url] http://udraww.com">udraww


Vārds:

E-pasts: (pēc izvēles)


Smaidiņi: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

Ievadiet lūdzu attēlā redzamo kodu:

Atcerēties mani | Aizmirst mani

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.