Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Pasākumi un norises

Lapa Draugos Twitter RSS RSS Diskusijas "ES, Latvija un ES" rezultāti Alūksnē

     

ALŪKSNE

Diskusija 2010.gada 19.septembrī Alūksnē kopā sasauca 18 iedzīvotājus, lai viņi izstrādātu priekšlikumus, ko ir nepieciešams darīt vietējā, nacionālajā un Eiropas līmenī, lai veidotu iedzīvotājiem vēlamu Eiropu. Diskusija notika Alūksnes pilsētas bibliotēkā.
1. Lai politiķi un ierēdņi būtu zinoši, ētiski un strādātu atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām: - Pašiem iedzīvotājiem reizi pusgadā ir jāprasa atskaitīšanās par padarīto. Ja nav rezultātu deputāti jāatsauc. Iedzīvotāju grupām jāvienojas par sev būtisko un jādara tas zināms politiķiem. Iedzīvotājiem vēlēšanās jāvadās no savas sirdsapziņas, nevis populistiskiem solījumiem. - Pašvaldību atalgojums ir jānosaka iedzīvotājiem, izvērtējot padarīto. Iedzīvotājus jāiesaista budžeta plānošanā. Komitejās jāpiedalās arī jomu pārstāvjiem no nevalstiskajām organizācijām, no iedzīvotāju vidus. - Valsts līmenī vēlēšanās jāievēl nevis saraksti, bet gan konkrēti cilvēki, uzsvaru liekot uz jauniem cilvēkiem vecumā no 21-55 gadiem. Jāievieš finansiāla atbildība par pieņemtajiem lēmumiem. - ES institūcijām jābūt pieejamākām iedzīvotājiem - ierēdņiem biežāk jātiekas ar iedzīvotājiem, bet iedzīvotājiem jābūt iespējām iekļūt ES institūcijās.
2. Lai būtu bezmaksas veselības aprūpe - vispirms profilakse: - Iedzīvotājiem jāpiekopj veselīgs dzīves veids, jāseko līdz ķermeņa svaram, pārtikai, jāizmanto profilaktiskās apskates, nedrīkst piesārņot apkārtni, - Pašvaldībām jāorganizē masveida sporta un fizisko aktivitāšu iespējas, medicīnas speciālistiem jāpiedāvā dzīvokļus, - Valstij jāatbalsta jauniešu fiziskās aktivitātes, jāievieš obligāta veselības apdrošināšana, jāsamazina zāļu cenas un jānodrošina medicīnas pakalpojumi tuvu dzīves vietai, - ES jāievieš vienota veselības finansēšanas sistēma.
3. Lai lauksaimniecības subsīdijas būtu līdzvērtīgākas, ES jāpārskata sadales sistēma, kas atbilst Latvijas interesēm. Lai pastiprinātu atbalstu lauku, īpaši pierobežas reģioniem, ES jānodrošina privilēģijas pierobežas teritoriju tirdzniecībai ar Krieviju; Latvijai jāsamazina nodokļi pierobežai, jāpalielina nodokļi lielajiem zemes īpašniekiem, īpaši ārzemniekiem. Lai būtu iespējams atjaunot lauksaimniecību Latvijā, valstij jāveicina vietējā produkta nonākšana lielveikalos, jāveicina kooperācija (vietējie tirdziņi), novados jāatbalsta vietējās ražotnes (piemēram, pienotavas); iedzīvotājiem jākooperējas, lai celtu konkurētspēju, jāizglītojas un jāinteresējas par iespējām.
4. Lai ES nepastāvētu korupcija, formālās un neformālās izglītības centriem jāizglīto par korupcijas piemēriem, novēršanu un sodiem, kā arī darba devējiem jāinformē par korupcijas un interešu konflikta riskiem un sodiem. Jāpublisko tiesas procesa rezultāti korupcijas lietās - ar to jānodarbojas iedzīvotāju grupām (interneta portālu veidošana), nevalstiskajām organizācijām, kā arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Pašvaldībām jānovērš iespēju draugiem un radiem strādāt pakļautības iestādēs. Domēm jābūt godīgākām cenu aptaujās un iepirkumu procedūrās. Iestādes un NVO nedrīkst veicināt korupcijas iedīgļus. Valstij jāliedz turpmāk ieņemt līdzīgu amatu, ja persona ir notiesāta par koruptīvām darbībām. Korumpantus ir jāliek cietumā, bet ierēdņiem jābūt atbildīgiem ar savu mantu, ja ir veikts likuma pārkāpums. Ir jāsamazina laika periods, jāpāātrina tiesas process, nodrošinot tiesnešu mobilitāti lietu izskatīšanā gan Latvijā, gan ES par starptautiskiem pārkāpumiem.
5. Lai ES ir vieta, kur ir augsti attīstīta ražošana, minimāls bezdarbs, pieejams darbs, atvieglota amatnieku un mājražotāju produktu pārdošana, - Iedzīvotājiem jāiegūst izglītība labās specialitātēs, piemēram, mašīnbūvē, medicīnas tehnoloģijās un enerģētikā, kā arī jāizzina pieprasījums konkrētajā jomā pirms ražošanas uzsākšanas, - Pašvaldībai jāsniedz materiāls atbalsts skolām, iegādājoties atbilstošus mācību līdzekļus kvalitatīvas izglītības iegūšanai. - Valstij jānodrošina vienkārša grāmatvedības uzskaites sistēma mājražotājiem, amatniekiem un citiem mazajiem ražotājiem; jāmīkstina Pārtikas un veterinārā dienesta prasības, realizējot mājražotāju gaļas, zivju un vīna produktus tirgū. Izglītības ieguvējiem ir jābūt spējīgiem kvalitatīvi veikt uzdoto darbu. Izglītības programmas ir jāveido atbilstoši tigus vajadzībām. Jāsamazina nodokļu slogs (īpaši ienākumiem) rokdarbiem, ogu un sēņu lasītājiem, pārdevējiem. Jāpārskata esošā nodokļu sistēma lielo uzņēmēju atbalstam. - ES jāveic aktivitātes iekšējā tirgus aizsardzībai ES un dalībvalstu ietvaros. Jāierobežo starpnieku loma izejvielu iepirkšanā, preču ražošanā un pārdošanā.
6. Lai, sadarbojoties, mērķtiecīgāk apgūtu ES finansējumu, Latvijai jāveido koncentrētāka administrēšanas sistēma ar garākiem projektu izsludināšanas termiņiem un saīsinātiem projekta izskatīšanas termiņiem, vienkāršākiem kritērijiem, palielinātu atbalsta intensitāti uzņēmējiem un valsts garantu projektu līdzfinansējumam. Valstij jābūt īpašām programmām pierobežā. Informācijai jābūt saprotamākai un koncentrētākai, un iedzīvotājiem aktīvāk jāiesaistās precīzu attīstības plānu izstrādē.
7 komentāri
Citi koplietojumi

Autors Marel 30 04 2013 13:39

That's 2 celver by half and 2x2 clever 4 me. Thanks!


Autors Keydren 19 04 2016 01:38

You make thgnis so clear. Thanks for taking the time!


Autors Johnelle 19 04 2016 20:53

Good to see real expertise on display. Your <a href="http://ceswbvu.com">courtibntion</a> is most welcome.


Autors Rumor 19 04 2016 22:54

This is exactly what I was looking for. Thanks for wrinitg! http://iunoznzc.com [url=http://ctvqatg.com]ctvqatg[/url] http://grzwox.com">grzwox


Autors Chianna 22 04 2016 23:21

[url=http://httpspy.top/california-sales-tax-rate.findthedata.com]ht
tp://httpspy.top/california-sales-tax-rate.findthedata.com[/url]


Vārds:

E-pasts: (pēc izvēles)


Smaidiņi: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

Ievadiet lūdzu attēlā redzamo kodu:

Atcerēties mani | Aizmirst mani

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.