Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSES peldūdeņu kvalitāte joprojām ir augsta

Centieni uzlabot peldūdeņu kvalitāti ir jāskata saistībā ar Eiropas centieniem sasniegt labu ekoloģisko un vides stāvokli atbilstoši ES Ūdens un Jūras pamatdirektīvām.

No 20 000 peldvietām, kurās 2009. gadā Eiropas Savienībā veikts monitorings, divas trešdaļas bija piekrastē, bet pārējās — upju un ezeru krastos. Atbilstība obligātajām vērtībām (obligātās kvalitātes prasības) piekrastes vietās palielinājās no 80 % 1990. gadā līdz 96 % 2009. gadā. Attiecībā uz iekšzemes ūdeņiem pieaugums bija vēl lielāks — no 52 % līdz 90 %.

Laikā no 2008. līdz 2009. gadam nedaudz samazinājās peldvietu skaits, kas atbilst obligātajiem standartiem, ar samazinājumu mazāk par 1 procenta punktu attiecībā uz piekrastes vietām un 3 procenta punktiem attiecībā uz iekšzemes ūdeņiem.

Gandrīz visas piekrastes peldvietas Kiprā, Francijā, Grieķijā un Portugālē atbilda stingrākām mērķvērtībām. 2009. gadā tikai 2 % ES piekrastes peldvietu tika aizliegts peldēties, galvenokārt Itālijā. Lai gan iekšzemes peldvietās konstatētas lielākas ūdens kvalitātes svārstības, lielākā daļa iekšzemes vietu Somijā, Francijā, Vācijā un Zviedrijā arī atbilda mērķvērtībām.

Sīkāka informācija

2010. gada ziņojums

http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water-1/state-of-bathing-water http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2010.html

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Preses un informācijas nodaļa Tel.: 67085414, 67085425, 67085421 ivars.busmanis@ec.europa.eu; janis.krastins@ec.europa.eu kaspars.kreics@ec.europa.eu; comm-rep-latvia@ec.europa.eu Internetā: http://ec.europa.eu/latvija/ Eiropas Komisijas preses relīzes: http://europa.eu/rapid/ ES preses dienests: http://europa.eu/press_room/index_en.htm Fotogrāfijas no dienas notikumiem, tematiskais arhīvs: http://ec.europa.eu/avservices/photo/index_en.cfm Audiovizuālie materiāli par dienas notikumiem (tiešraide, videoklipi, mp3 audio ieraksti) http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

ES politikas skaidrojums žurnālistiem (arī latviski): http://www.eu4journalists.eu/index.php/dossiers/latvian

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.