Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Pasākumi un norises

Lapa Draugos Twitter RSS RSS Aicinām iesaistīties e-prasmju nedēļas pasākumos novadā

     
E-prasmju nedēļa ir Eiropas mēroga sabiedrības informēšanas kampaņa, lai demonstrētu e-prasmju nozīmi darbā, karjeras attīstībā un izaugsmē digitālajā laikmetā. Tās mērķis ir ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām, informēt par e-pakalpojumiem un citām iespējām, kas pieejamas elektroniskajā vidē. Katra diena e-prasmju nedēļas laikā būs veltīta kādai konkrētai tematikai. Pašvaldību teritorijās, kas iesaistās e-prasmju nedēļas norisēs, organizēs pasākumus, internetā iedzīvotājiem būs iespējams sekot līdzi, dažādām tiešraidēm, tāpat tiešsaistes režīmā varēs piedalīties e-prasmju novērtēšanas aktivitātēs. E-prasmju nedēļas atklāšanas dienā 18. martā galvenā tēma būs „E-prasmju portfelis”, kad Rīgā risināsies apaļā galda diskusija par informāciju un komunikāciju tehnoloģiju prasmēm valsts ekonomiskai izaugsmei, analizējot Latvijas pēdējo gadu sasniegumus e-prasmju jomā un nosakot turpmākās prioritātes. Otrdienas, 19. marta tēma „Digitālais piedzīvojums” būs vērsta uz iedzīvotāju iepazīstināšanu ar jauniem e-pakalpojumiem. „Mana digitālā vide” - tēma, kas veltīta trešdienas, 20. marta norisēm dos iespēju papildināt zināšanas par digitālajiem medijiem, digitālo vidi un tiešsaistes aplikācijām, lielu uzmanību pievērsīs drošībai interneta vidē un identifikācijai digitālajā vidē. Ceturtdien, 21. martā norises veltītas IKT karjeras dienām, kad 9. - 12. klašu skolēniem, sekojot līdzi e-prasmju nedēļas pasākumu kalendāram, ir iespēja iepazīt IKT nozari uzņēmumos un organizācijās, kas piedāvā šādu iespēju. Piektdien, 22. martā popularizēs mobilo internetu un mobilās aplikācijas. E-prasmju nedēļas laikā būs iespēja piedalīties dažādās tiešsaistes akcijās, testos un konkursos, par kuriem visplašākā informācija pieejama www.eprasmes.lv. Te varēs, piemēram, pārbaudīt datoru, piedalīties stāstu un zīmējumu konkursos, pārbaudīt savas IKT prasmes, latviešu valodas zināšanas. Ik dienu notiks kāda tiešraide, kuras precīzus norises laikus var uzzināt www.eprasmes.lv. Tā, piemēram, 18. martā varēs vērot e-prasmju nedēļas atklāšanas diskusiju un interaktīvu pārraidi - diskusiju par jauniešu IKT zināšanu pilnveidi un iesaisti darba tirgū. 19. martā konferencē „Digitālais piedzīvojums” iedzīvotājus iepazīstinās ar dažādām e-iespējām un jauniem e-pakalpojumiem, kas var noderēt, gan pavadot brīvo laiku, ceļojot, iepērkoties, gan uzņēmējiem īstenojot komercdarbību. 20. martā tiešraidē būs iespējams sekot līdzi semināram mazajiem un mikro uzņēmumiem, kur uzņēmējus iepazīstinās ar speciāli šai auditorijai paredzētu projektu un apmācību programmām un informēs par dažādām mazajiem un mikro komersantiem aktuālām tēmām. Šai dienā notiks arī tiešsaistes nodarbības par patērētāju ieradumiem un mobilā mārketinga attīstības tendencēm un par bezmaksas video veidošanas rīka izmantošanas iespējām. Arī Alūksnes novada pašvaldības skolās un bibliotēkās notiks plašas e-prasmju nedēļas norises. Piemēram, Alūksnes pilsētas bibliotēka 6. - 9. klašu skolēniem piedāvās prāta spēļu turnīru „Atver prātu!”, notiks informatīvā stunda par drošu internetu, būs informatīva, praktiska un vienlaikus izklaidējoša tikšanās senioriem, lai iepazītu interesantus un noderīgus interneta resursus un e-pakalpojumu iespējas, kā arī varēs uzzināt informāciju par eParakstu, tā saņemšanas un izmantošanas iespējām. Tāpat apmeklētāji varēs saņemt individuālas konsultācijas par Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektronisko kopkatalogu, grāmatu rezervēšanas iespējām internetā, e-pakalpojumu izmantošanu, informācijas meklēšanu datu bāzēs, par e-mācību kursiem, apgūstot datorprasmes u.c. Annas pagasta bibliotēkā ik dienu apmeklētājiem sniegs konsultācijas IKT prasmju apguvē un e-pakalpojumu izmantošanā, kā arī organizēs nodarbību digitālo resursu iepazīšanai. Veclaicenes bibliotēkas apmeklētāji varēs uzzināt, kādas ir elektroniskās deklarēšanās iespējas un apgūt internetbankas lietošanu. Zeltiņu bibliotēkā būs individuālas nodarbības datorprasmju apguvē, kā arī nodarbība, kurā pieaugušie bibliotēkas apmeklētāji varēs uzzināt, kādas iespējas piedāvā internets. Alsviķu bibliotēkā apmeklētāji varēs iepazīties ar internetbankas lietošanu, elektroniskās deklarēšanās iespējām, apgūt pirmās datorprasmes, vērot tiešraides, iepazīt elektronisko kopkatalogu, datu bāzes, kā arī notiks pasākums senioriem, kur tie varēs apgūt prasmes darbam ar mūsdienu informācijas tehnoloģijām. Arī Mālupes pagasta bibliotēkā senioriem būs iespēja apgūt e-pakalpojumu izmantošanu, interesenti varēs izzināt, kā informācijas ieguvei izmantojamas dažādas datu bāzes. Jaunannas bibliotēkā ik dienu katrs varēs apgūt pirmos soļus e-pasaulē, atsevišķi šāda nodarbība tiks organizēta tieši senioriem. Krustvārdu mīklu turnīrs dažādām vecuma grupām, kurā ikviens varēs parādīt savas zināšanas IKT jomā, savukārt būs Mārkalnes bibliotēkā. Pededzes bibliotēkā jaunāko klašu skolēniem notiks bibliotekārā stunda, būs speciāla literatūras izstāde, ar vecāko klašu skolēniem rīkos diskusiju par drošību internetā. Liepnas pagasta bibliotēkā apmeklētājiem sniegs konsultācijas par iespējām apgūt un lietot datoru un internetu, Malienas bibliotēkā konsultēs par e-pakalpojumu izmantošanu, bet Māriņkalna bibliotēkā būs bibliotekārās stundas skolēniem un senioriem par e-pakalpojumiem un drošību internetā. Strautiņu bibliotēka saviem apmeklētājiem piedāvās iepazīt darbu ar datu bāzēm un grāmatu meklēšanu elektroniskajā kopkatalogā, kā arī maksājumu veikšanu internetā. Jaunalūksnes bibliotēkā notiks nodarbības, kurās iedzīvotāji varēs uzzināt par Lauku atbalsta dienesta piedāvātajiem e-pakalpojumiem, kā arī pasākums pašiem mazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem. Jaunlaicenes bibliotēkā apmeklētāji varēs uzzināt, kādi ir nosacījumi drošībai internetā, saņemt konsultācijas par rēķinu apmaksu internetā un datu bāzu izmantošanu. Arī vairākās novada izglītības iestādēs notiks e-prasmju nedēļas pasākumi. Pededzes pamatskolā vecāko klašu skolēni un skolotāji varēs novērtēt savas IKT prasmes, kā arī uzzināt par e-pakalpojumiem. Bejas pamatskolas skolēnus izglītos par drošību internetā. Arī Mālupes pamatskolēniem būs nodarbība par drošu internetu un uzvedību sociālajos tīklos. Liepnas vidusskolā skolēni varēs iegūt prasmes, kā IKT izmantot karjeras izvēlē, savukārt pagasta senioriem organizēs nodarbību par jaunākajiem e-pakalpojumiem. Mārkalnes pamatskola sadarbībā ar pagasta bibliotēku 7. - 9. klašu skolēniem un pieaugušajiem rīkos nodarbību par drošību internetā un viktorīnu „Ko tu proti datorā?”. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā skolēniem būs datorprasmju nodarbības, kā arī sarunas par drošību internetā. Savukārt Alūksnes novada vidusskola skolēniem un viņu vecākiem piedāvās iespēju iepazīties ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām nodarbībās, kur varēs apgūt tādas tēmas kā klaviatūras izmantošana lasīšanas un rakstīšanas prasmju apguvē, darbs ar interaktīvo tāfeli, loģiskās domāšanas attīstība ar programmēšanas palīdzību. Aicinām Alūksnes novada iedzīvotājus iesaistīties e-prasmju nedēļas aktivitātēs, apmeklējot gan bibliotēkas, gan vērojot piedāvātās tiešraides www.eprasmes.lv. Visa informācija par pasākumiem e-prasmju nedēļas laikā, tostarp par aktivitātēm, ko piedāvā Alūksnes novada pašvaldības iestādes, ir pieejama www.eprasmes.lv. Precīzāku pasākumu programmu uzzināsiet bibliotēkās. E-prasmju nedēļu rīko Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. .
 
Evita APLOKA, Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
0 komentāri
Citi koplietojumi

Vārds:

E-pasts: (pēc izvēles)


Smaidiņi: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

Ievadiet lūdzu attēlā redzamo kodu:

Atcerēties mani | Aizmirst mani

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.