Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Pasākumi un norises

Lapa Draugos Twitter RSS RSS Bērnu vizuālās mākslas konkurss "PET pudeles pārvērtības"

     
Bērnu vizuālās mākslas konkurss
 
„PET pudeles pārvērtības”
 
I. Mērķis
 1. Konkursa mērķis - veicināt bērnu un jauniešu interesi un izpratni par PET (polietilēnteraftalāta) pudeļu daudzveidīgo izmantošanu, tai skaitā pārveidojot tās mākslas objektā.
 2. Izprotot PET pudeļu izmantošanu/ pārstrādi, radīt bērnos vēlmi saudzēt dabu un rūpēties par tās saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
II. Uzdevums
Konkursa dalībnieku uzdevums - veidot mākslas objektu, par materiālu izmantojot izlietotās PET pudeles.
III. Organizatori:
 1. Čehijas Republikas vēstniecība Rīgā,
 2. Latvijas Nacionālā bibliotēka un Alūksnes pilsētas bibliotēka,
 3. AS „Latvijas Zaļais punkts”.
IV. Dalībnieki
Latvijas bērni vecumā no 7-15 gadiem. Konkursa darbi tiks vērtēti divās vecuma grupās: 7-10 gadi un 11-15 gadi.
V. Nosacījumi
 1. Darbos galvenais izmantojamais materiāls ir PET pudeles, bet kā palīgmateriālus nelielā daudzumā drīkst izmantot arī audumu, papīru, līmi, krāsas u.c. Tomēr galvenajam darba akcentam ir jābūt uz PET pudeli. PET pudelei ir jābūt skaidri saskatāmai, to nedrīkst pilnībā noklāt ar palīgmateriāliem - krāsu, papīru, audumu vai tml.
 2. Darbu var veidot gan individuāli, gan grupās (grupā ne vairāk kā 4 bērni).
 3. Darbiem jābūt veidotiem telpiski.
 4. Darba maksimālais pieļaujamais lielums 70x70x70 cm.
 5. Katram darbam jāpievieno etiķete ar informāciju par darbu un tā autoru norādot darba nosaukumu, autora vārds, uzvārds, vecums un klase, izglītības iestāde, pedagoga vārds, uzvārds. Etiķetes izmērs - 5x10 cm, fonts - „Arial”, burtu lielums - 14 (uz balta fona melni burti). Atsevišķi iesniedzama lapa, kurā norādīta pedagoga kontaktinformācija - telefona numurs un e-pasts.
 6. Iesniegtie darbi tiks eksponēti izstādē „Veronika Rihterova - pagodinājums PET pudelei. Radošā reciklācija Čehijas Republikā” Alūksnes pilsētas bibliotēkā no 2011.gada no 4.novembra līdz 4. decembrim.
VI. Anotācija
PET pudeles atdzimst jaunai dzīvei! Konkursa dalībnieku izveidotie objekti no PET pudelēm kuplinās izstādi „Veronika Rihterova - pagodinājums PET pudelei. Radošā reciklācija Čehijas Republikā”, kas tapusi sadarbojoties Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, Čehijas Republikas vēstniecībai Rīgā un AS „Latvijas Zaļais punkts”.
VII. Vērtēšana
1. Darbus vērtē vecuma grupās: 7-10 gadi un 11-15 gadi.
2. Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, oriģinalitāte, darba izpildījuma kvalitāte.
3. Pēc žūrijas vērtējuma labāko darbu autori tiek apbalvoti ar diplomiem un specbalvām. Katrā vecumā grupā tiek pasniegtas 3 specbalvas.
VIII. Žūrijas komisija:
Latvijas Nacionālā bibliotēka un Alūksnes pilsētas bibliotēka
Čehijas Republikas vēstniecība Rīgā;
AS „Latvijas Zaļais Punkts”.
IX. Konkursa norise
 1. Darbu iesniegšana Alūksnes pilsētas bibliotēkā, Lielā Ezera ielā 24, līdz 2011.gada 2.novembrim.
 2. Labākie darbi tiks eksponēti izstādē „Veronika Rihterova - pagodinājums PET pudelei. Radošā reciklācija Čehijas Republikā”;
 3. Labāko darbu apbalvošana - 2011. gada 4.novembrī pl.14.00 Alūksnes pilsētas bibliotēkā. Balvas pasniedz: Čehijas Republikas vēstniecības Rīgā, Latvijas Nacionālā bibliotēkas un AS „Latvijas Zaļais Punkts” pārstāvji.
 4. Laureāti tiks sveikti klātienē vai arī informēti pa telefonu vai e-pastu.
 5. Pēc izstādes slēgšanas konkursa dalībnieki aicināti izņemt savus darbus līdz 16.decembrim.
Konkursa dalībniekus un to skolotājus aicinām apmeklēt izstādes „Veronika Rihterova - pagodinājums PET pudelei. Radošā reciklācija Čehijas Republikā” atklāšanu, kas notiks 4.novembrī pl.14.00.
~ Izstāde apskatāma bez maksas ~

 

Alūksnes pilsētas bibliotēka
Lielā Ezera ielā 24
Direktore
Iveta Ozoliņa
Tālr. 64322179
0 komentāri
Citi koplietojumi

Vārds:

E-pasts: (pēc izvēles)


Smaidiņi: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

Ievadiet lūdzu attēlā redzamo kodu:

Atcerēties mani | Aizmirst mani

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.