Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Pasākumi un norises

Lapa Draugos Twitter RSS RSS VKKF kultūras programmā "Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām" atbalstīti Alūksnes rajona bibliotēku projekti

     

Kultūras programma “Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) izstrādāta kultūras programma, ko finansē Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF). Kultūras programmas  līdzekļi tiek piešķirti grāmatu un citu izdevumu iepirkšanai, ko veic LNB.

Lai sekmētu labākās nacionālās, kultūras un uzziņu literatūras nonākšanu pie lasītājiem dažādos Latvijas reģionos, LNB jau no 2002.gada katru gadu gan bibliotēkām, gan izdevējiem izsludina projektu konkursus. Tajos aktīvi piedalās arī Alūksnes rajona bibliotēkas. Konkursa mērķis ir sekmēt nacionālās grāmatniecības attīstību un izdevumu iepirkšanu publiskajām bibliotēkām. Projekta ietvaros bibliotēkas iegūst augstvērtīgus oriģinālliteratūras darbus, kultūras izdevumus, vārdnīcas, enciklopēdijas, uzziņu literatūru un tulkojumus .

2007.gadā programmas “Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” ietvaros tika atbalstīti Alūksnes, Apes, Mālupes, Alsviķu, Annas, Gaujienas, Ilzenes, Trapenes, Veclaicenes, Virešu, Zeltiņu, Māriņkalna bibliotēku iesniegtie projekti.

Alūksnes pilsētas bibliotēka ar VKKF atbalstu saviem lasītājiem 1.kārtā piedāvā:

Grāmatas

autors

Nosaukums

Izdošanas ziņas

Jānis Veselis

Dienas krusts

Rīga: Valters un Rapa, 2007

Eriks Ādamsons

Smalkās kaites

Rīga: Valters un Rapa, 2007

Rodrigo Rikards

No Vecmīlgrāvja pasaulē

Rīga: Valters un Rapa, 2007

 Ilona Brūvere

Sapņu izraktās bedres

Rīga: Valters un Rapa, 2007

Inguna Daukste - Silasproģe

Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un Kanādā 1950 – 1965

Rīga: Valters un Rapa, 2007

Ieva Puķe, Kaspars Goba

Īslandieši.

Starp ledājiem un lavu

Rīga: Valters un Rapa, 2006

 

Ziemas saulgriežu laikā.

Latviešu tautas ticējumi un paražas

Rīga: Zinātne, 2006

 

Meklējumi un atradumi.

Rakstu krājums

Rīga: Zinātne, 2007

 

Latviešu dzejnieku portreti

Rīga: Zinātne, 2007

Platons

Dialogi

Rīga: Zinātne, 2006

Aishils

Persieši

Rīga: Zinātne, 2006

Francis Usāns

Jāņtārpiņi uz ceļmallapām

Domugraudi un prātulas

Rīga: Zinātne, 2007

Viktors Hausmanis,

Benedikts Kalnačs

Latviešu drāma

20.gadsimta otrā puse

Rīga: Zinātne, 2007

 

Latvijas teātris. 20.gs. 90.gadi un gadsimtu mija

Rīga: Zinātne, 2007

Franks Veijers

Salvadors Dalī

Dzīve un darbi

Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006

Nikola Nonhofa

Pols Sezans

Dzīve un darbs

Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006

Elke Linda Buholca; Beāte Cimmermane

Pablo Pikaso

Dzīve un darbi

Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2007

Dīters Božans

Vinsents van Gogs

Dzīve un darbi

Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006

Elke Linda Buholca

Leonardo da Vinči

Dzīve un darbi

Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2007

Aleksandra Grēmlinga

Mikelandželo Buonarroti

Dzīve un darbi

Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006

 

Filosofijas vēsture

No antīkās pasaules līdz mūsdienām

Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2007

Sandra Mežore

Dziesmiņas par burtiņiem

Rīga: EVE, 2007

Rūta Muižniece

Cita pasaule

Pēteris Martinsons

Rīga: Galerija Daugava, 2006

 

Tēlnieks Andris Vārpa

Rīga: Galerija Daugava, 2006

 

Latviešu tautas tērpu vēsture (faksimilizd. no 1936.g. izdevuma)

Rīga: Antēra, 2007

Aisedora Dunkane

Mana dzīve

Rīga: Antēra, 2007

Pamela L. Treversa

Mērija Popinsa Ķirškoku gatvē

Rīga: Rasa, 2006

Aina Zemdega

Septiņjūdžu zābakos

Rīga: Karogs, 2007

 

Ikviens mēs zvaigzni sevī nesam:Antons Austriņš

pazīstamais un nezināmais

Rīga: Pils, 2006

Egons Līvs

Darbi: 1981 - 1989

Rīga: Pils, 2007

Zane Gailīte

Mēness meti, saules stīga

Emīls Dārziņš

Rīga: Pils, 2006

Biruta Delle

Mans ceļš

Rīga: Atēna, 2007

Džons Batels

Meklēšana

Rīga: Atēna, 2007

Tūve Jānsone

Tēlnieka meita

Rīga: Atēna, 2006

Gabriels Garsija Markess

Mīlestība holeras laikos

Rīga: Atēna, 2006

Enčī Mina

Pēdējā imperatore

Rīga: Atēna, 2007

Salmans Rušdi

Klauns Šalimars

Rīga: Atēna, 2007

Anita Kuglere

Šervica noslēpums. Ebrejs, SS virsnieks Rīgā

Rīga: Atēna, 2007

Jānis Poruks

Zelta naglas

Rīga: Nordik, 2006

 

Bioloģiskās augkopības pamati

Rīga: Nordik, 2007

 

Ebreju tautas vēsture

Rīga: Nordik, 2007

Ventiņu Vents

Uz dzīves plosta

Rīga: Tapals, 2007

Jānis Dreslers

Burbuļmātes prieki un bēdas

Rīga: Tapals, 2006

Milda Losberga

Gulbju zvaigznes

Rīga: Solvita, 2007

Skaidrīte Kaldupe

Mūžīgā atgriešanās

Rīga: Solvita, 2007

Dzintra Žuravska

Nolādēto ciems.

Skarbajā krastā

Rīga: Solvita, 2007

Romualds Granausks

Kenotafs

Rīga: Neputns, 2006

Bobs Makkerčers, Hilarija du Krosa

Kultūras tūrisms

Tūrisma un kultūras mantojuma pārvaldības partnerība

Rīga: Neputns, 2007

Rūta Kaminska, Anita Bistere

Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā

Rīga: Neputns, 2006

Gidons Krēmers

Ceļā

Rīga: Neputns, 2007

 

Gunārs Binde

Rīga: Neputns, 2006

Gundega Cēbere

Leonīds Āriņš.

Glezniecība, zīmējumi, dienasgrāmatas

Rīga: Neputns, 2007

 

Robežas. Rainis un Aspazija starp Latviju un Šveici

Rīga: Neputns, 2006

Alfreds Dziļums

Plosti sēklī

Rīga: Daugava, 2007

Jānis Sārts

Kur strauti runā

Rīga: Daugava, 2007

Arturs Goba

Latvijas mezgli gadsimtu mijā

Rīga: Jaunā Daugava, 2006

Astrīda Beināre

Kaupo un svētais Grāls

Rīga: Jaunā Daugava, 2006

Edīte Piafa

Veiksmes ballē

Rīga: Jaunā Daugava, 2006

Aleksandrs Jakovļevs

Krēsla

Rīga: Jumava, 2007

Klauss Brinkbeimers, Klemenss Hēgess

Kristofora Kolumba pēdējais ceļojums

Rīga: Jumava, 2007

Augusts Bīlenšteins

Latviešu koka iedzīves priekšmeti

Rīga: Jumava, 2007

 

Ķemeru nacionālā parka putni

Rīga: Jumava, 2006

Aivars Berķis, Daina Bruņiniece, Ēriks Hānbergs

100 lauku sētas Latvijā

Rīga: Jumava, 2007

 

Atklāt redzamo.

Mākslas darbu noslēpumi

Rīga: J.L.V., 2007

Vizma Belševica, Vija Beinarte

Tās dullās Paulīnes dēļ

Rīga: J.L.V., 2007

Roberts Cimmers

Filosofu portāls

Rīga: Jumava, 2007

Tomass Manns

Nāve Venēcijā

Rīga: Jumava, 2007

 

Populārā dabas enciklopēdija

Rīga: Jumava, 2007

Leontīne Apšeniece

Skudra un taurenis

Rīga: J.L.V., 2007

 

Angļu – latviešu vārdnīca

Rīga: Avots, 2007

 

Vivat Academia…

Atmiņas un stāsti par buršu valsti

Rīga: Antava, 2007

Ludvigs Vitgenšteins

Loģiski filozofisks traktāts

Rīga: Liepnieks un Rītups, 2006

Egils Lukjanskis

Izlase. Stāsti un noveles

Rīga: Lauku Avīze, 2006

Janīna Kursīte

Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene

Rīga: Madris, 2007

Krista Eglīte,

Ina Eglīte

Burtu ābece

Rīga: Madris, 2006

Gunnars Treimanis

No Šveika līdz viņa majestātei

Rīga: Madris, 2006

 

Vārkavas novada mutvārdu daiļrades pūrs

Rēzekne: Latgales kultūras centra izdevniecība, 2006

Elita Grosmane, Ivo Simsons

Jelgava: Arhitektūras un mākslas virtuālā rekonstrukcija (CD)

Rīga: LMA Mākslas vēstures institūts, 2007

 

Mākslas vēsture un teorija. Nr.6/7

Rīga: LMA Mākslas vēstures institūts, 2006

Zigmunds Freids

Ievadlekcijas psihoanalīzē

Rīga: Zvaigzne ABC, 2007

Fjodors Dostojevskis

Noziegums un sods

Rīga: Zvaigzne ABC, 2007

Airisa Mērdoka

Bruno sapnis

Rīga: Zvaigzne ABC, 2007

Džons Steinbeks

Mēness ir norietējis

Rīga: Zvaigzne ABC, 2007

 

Austrālija. Ceļvedis

Rīga: Zvaigzne ABC, 2007

Svetlana Timofejeva

Pirmais Latvijas burātāju brauciens apkārt pasaulei

Rīga: Zvaigzne ABC, 2007

Alberts Zarāns

Pilis un muižas Latvijā.

Latvijas mazā enciklopēdija

Rīga: Zvaigzne ABC, 2007

Kornēlija Apškrūma

Priekā un skumjās rakstīti panti

Rīga: Zvaigzne ABC, 2007

Jānis Zālītis

Sestā simfonija.

Dzīvesstāsts

Rīga: Zvaigzne ABC, 2007

Vitolds Valeinis

Ievads literatūrzinātnē

Rīga: Zvaigzne ABC, 2007

Juris Zvirgzdiņš

Konteineru meitenīte Rudīte

Rīga: Zvaigzne ABC, 2007

Edmunds Valdemārs Bunkše

Intīmā bezgalība

Rīga: Norden AB, 2007

 

Interesanti lasāmpanti

Rīga: Annele, 2007

Margarita Stāraste

Vecmāmiņas acenītes

Rīga: Annele, 2007

Kristela Fogla

Laumiņu pasakas

Rīga: Annele, 2007

 

Braucam Rīgu lūkoties

Rīga: Annele, 2007

 

Kipra. Ceļvedis. TOP 10

Rīga: Zvaigzne ABC, 2007

Iveta Ķestere

Lietišķā etiķete.

Eiropas pieredze

Rīga: Zvaigzne ABC, 2007

Ēriks Kūlis

Zirņu zirdziņa Ziemassvētki.

Sēr. „Lasītprieks”

Rīga: Zvaigzne ABC, 2007

Andris Rubenis

Ētika

Rīga: Zvaigzne ABC, 2007

Anna Skaidrīte Gailīte

Augšzemē dzirdētais

Rīga: Zvaigzne ABC, 2007

Pauls Putniņš

Lugas

Rīga: Zvaigzne ABC, 2007

Vitauts Ļūdēns

Nosapņotas murrādziesmiņas

Rīga: Zvaigzne ABC, 2007

 

Cik labi, ka mani sauc Jānis! Līgosim!

Rīga: Jaunā Daugava, 2007

Alfreds Dziļums

Raženā audze

Rīga: Daugava, 2007

Ieva Samauska

Kā uzburt sniegu

Rīga: Liels un mazs, 2006

Rulls un Eke, un Pipa, un Pēters Sauters

Bērnu grāmata

Rīga: Liels un mazs, 2007

Inese Zandere

Ceļojums ar lielo Šarloti

Rīga: Liels un mazs, 2006

Inese Zandere

Māsa un brālis

Rīga: Liels un mazs, 2006

Inese Zandere

Ja tu esi sivēns.

25 mīklupanti

Rīga: Liels un mazs, 2006

Roberto Džervāzo

Grāfs Kaljostro

Rīga: Adria,2007

 

Bibliotēku Pasaule Nr.38

Rīga: LNB, 2007

13 komentāri
Citi koplietojumi

Autors Nounou 02 03 2014 11:48

Riga looks much like any other thriving European meoptrolis. I grew up in Australia and arrived to live in Latvia in 1993. Then it looked very different. If there are significant plot details that depend on some authentic element or ephemera, I am happy to help, especially with regard to shops, hotels, cafes, For example, arriving to live in Riga, I noticed a disconcerting difference but couldn't quite put my finger on it until I realised the windows were clean ! A particular aspect of the general pervading nastiness of Soviet life was that all the windows, especially public transport and public buildings were grimy. Another was the lack of ventilation in cafe and cafeteria kitchens. If the song festival features, I currently work there. All the best!


Autors Milha 03 03 2014 00:33

Thanks for the suggestion Ilze. Paldies! I love these extra <a href="http://cfjvihamffy.com">deiatls</a>, too. Yes, I definitely want to do that. My initial plan was that one of the main secondary characters participated in a major way. But I like the idea of having it be even more central in that way. As a defining moment. And to use that moment as a focus for conversations/interiews about that time. Alissa


Autors Aneisha 11 04 2014 21:27

<a href="http://autoinsurers4u.com">free auto insurance quotes michigan</a> <a href="http://topantidepressantonline.com">topantidepressa
ntonline.com</a> <a href="http://mydrugsonline.net">discount cialis</a> <a href="http://autoinsurancequotesrw.com">click here to get started</a>


Autors Brandy 23 04 2014 19:42

<a href="http://ourbabiesourselves.com">NJ car insurance</a> <a href="http://fairytalechannel.org">cheapest auto insurance rates</a> <a href="http://shubertmotors.com">nacolah life insurance</a> <a href="http://vogueandvino.com">buy generic levitra</a>


Autors Jenaya 06 05 2014 12:18

<a href="http://onlinecarinsurancequoteslgd.com">nj car insurance quotes</a> <a href="http://fireofficermentor.com">CAR INSURANC</a> <a href="http://anothersidequest.com">car insurance for cheap</a> <a href="http://cheapestautoinsurancehjs.com">cheapestautoin
surancehjs.com</a>


Autors Billybob 28 05 2014 14:49

<a href="http://buycustomessayonline.com">writing essay</a> <a href="http://quotesfromtopinsurers.com">insurance car quotes</a> <a href="http://buyviagraonlinejc.com">brand viagra online without prescription</a> <a href="http://buycialisonlinehws.com">cheap cialis no prescription</a>


Autors Susie 17 10 2014 02:08

<a href="http://insurancequotes.discount">saving some</a> <a href="http://masterdegreesonline.net">well-intentioned</a> <a href="http://autoinsurance.care">companies operating</a> <a href="http://affordablecarinsurance.red">driver ask</a> <a href="http://levitra.ninja">ulcer sickle</a>


Autors Kevlyn 31 10 2014 06:52

<a href="http://affordablecarinsurance.red">nj car insurance quotes</a> <a href="http://prednisone.directory">kids for asthma</a> <a href="http://affordablehealthinsurance.haus">health insurance navy</a> <a href="http://freecarinsurancequotes.club">free car insurance</a> <a href="http://cheapinsurance.haus">insurance car australia</a>


Autors Keyla 26 02 2015 12:16

staying <a href="http://viagra-ok.net">where to buy viagra online</a> ningbo amazing sex <a href="http://cialisgenerics.net">cialis online no prescription</a> belly vision altered <a href="http://levitra-e.com">levrita</a> several


Autors Jeannie 19 04 2016 02:26

This shows real exetiprse. Thanks for the answer.


Autors BertieorBirdie 19 04 2016 20:56

That <a href="http://nheccokzm.com">ingsiht</a> would have saved us a lot of effort early on.


Autors Lovie 19 04 2016 22:57

These pieces really set a standard in the instyurd. http://zzkvekjg.com [url=http://xlzwimeyt.com]xlzwimeyt[/url] http://hodkwlpyly.com">hodkwlpyly


Vārds:

E-pasts: (pēc izvēles)


Smaidiņi: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

Ievadiet lūdzu attēlā redzamo kodu:

Atcerēties mani | Aizmirst mani

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.