Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Pasākumi un norises

Lapa Draugos Twitter RSS RSS “LIELĀ LASĪTĀJU BALVA – 2006”

     

konkursa “LIELĀ LASĪTĀJU BALVA – 2006”

NOLIKUMS

 

 1.  Šis nolikums nosaka Sabiedriskās organizācijas “Lauku bibliotēku atbalsta biedrība” konkursa (turpmāk – konkurss) izsludināšanas un norises kārtību.

 2. Sabiedriskā organizācija “Lauku bibliotēku atbalsta biedrība” (turpmāk – LBAB) 2006. gadā izsludina konkursu par Latvijas bibliotēkās lasītākajām grāmatām, kas izdotas 2005. gadā.

 3. Konkurss ir atklāts, un to organizē sabiedriskā organizācija LBAB sadarbībā ar publiskajām bibliotēkām.

 4. Sabiedriskā organizācija LBAB izsludina konkursu kādā no saviem sarīkojumiem un publicē to presē.

 5. Apbalvošanai tiek izvirzītas 2005. gadā Latvijā izdotās grāmatas septiņās nominācijās:

1) oriģinālprozā (autors, izdevējs);

2) oriģināldzejā (autors, izdevējs);

3) tulkotajā daiļliteratūrā (tulkotājs, izdevējs);

4) bērnu oriģinālliteratūrā (autors, izdevējs);

5) tulkotajā bērnu literatūrā (tulkotājs, izdevējs);

6) dokumentālajā un zinātniski populārajā oriģinālliteratūrā (autors, izdevējs);

7) tulkotajā dokumentālajā literatūrā (tulkotājs, izdevējs).

 1. Kandidātus apbalvošanai izvirza publiskās bibliotēkas, pamatojoties uz bibliotēku statistiku un norādot grāmatas lasītāju skaitu, katrā nominācijā piesakot līdz 5 pretendentiem.

 2. Katra rajona galvenā bibliotēka apkopo pieteikumus un iesniedz tos LBAB izveidotajai konkursa komisijai līdz 10.novembrim.

 3. LBAB izveido konkursa komisiju 7 cilvēku sastāvā, kuri no sava vidus ievēl priekšsēdētāju.

 4. Konkursa komisija līdz 20. novembrim izskata iesniegtos sarakstus.

 5. Konkursa komisijas priekšsēdētājs sasauc konkursa komisijas sēdes, nosakot to norises vietu un laiku, kā arī vada tās. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 2/3 tās locekļu. Sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi klātesošie komisijas locekļi.

 6. Konkursa komisija, balstoties uz sarakstiem, izvērtē un nosaka katrā nominācijā uzvarētāju.

 7. Konkursa komisijas priekšsēdētājs iesniedz LBAB valdei konkursa komisijas lēmumu apstiprināšanai, pievienojot sarakstus un protokolu.

 8. Sabiedriskās organizācijas LBAB valde lemj par konkursa balvu fondu.

Sabiedriskā organizācija LBAB laureātiem pasniedz balvas gada noslēguma sarīkojumā.

0 komentāri
Citi koplietojumi

Vārds:

E-pasts: (pēc izvēles)


Smaidiņi: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

Ievadiet lūdzu attēlā redzamo kodu:

Atcerēties mani | Aizmirst mani

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.