Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSLatvijai trešais augstākais izaugsmes temps Eiropas inovāciju reitingā

Eiropas inovācijas rezultātu un Reģionālās inovācijas rezultātu pārskatos Eiropas Komisija atzinīgi novērtējusi Latvijas centienus inovācijas vides attīstībā. Latvijā vērojama trešā augstākā izaugsme Eiropas Savienībā, pieaugot sniegumam reitingā par 17,7 procentpunktiem.Latvijai ir iekļauta „vidējo inovatoru” valstu grupā, kuru sniegums inovācijas jomā ir no 50 - 90% no ES-28 vidējā līmeņa. Pārskatā Latvija ierindota 24. vietā 28 valstu konkurencē, saglabājot nemainīgu pozīciju, salīdzinot ar 2017. un 2018. gada pārskata rezultātiem.
Eiropas Komisijas eksperti atzinīgi novērtējuši Latvijas sniegumu trīs inovāciju dimensijās - finanses un atbalsts, inovācijas ietekme uz nodarbinātību, kā arī inovācijām labvēlīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana.
It īpaši augsts ir Latvijas sniegums riska kapitāla investīciju piesaistē, kas sastāda 148,2% no ES vidējā rādītāja. Salīdzinoši augsts ir arī augstāko izglītību ieguvušo iedzīvotāju skaita rādītājs un nodarbinātības līmenis strauji augošajos uzņēmumos inovatīvās nozarēs. Tāpat pārskatā norādīts, ka Latvijai ir jāturpina darbs pie privātā sektora investīciju pieauguma pētniecības un attīstības aktivitātēm, kā arī jaunu doktorantūras studiju beidzēju skaita palielināšanā, kas šobrīd ir salīdzinoši zemā līmenī.
2019.gada jūnijs

Atviegloti nosacījumi aizdevumiem mazajiem un vidējiem uzņēmējiem

2019.gada 18.jūnija sēdē Ministru kabinets apstiprināja grozījumus noteikumiem par aizdevumiem sīko, mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju atbalstam, paplašinot saņēmēju loku, atbalstāmās nozares, investīciju aizdevumu nosacījumus, nodrošinājuma prasības, kā arī garantijas apjomu.
Atbilstoši atbalstītajiem grozījumiem, aizdevumus turpmāk varēs saņemt plašāks saimnieciskās darbības veicēju loks nevis tikai tādi, kas ir komersanti, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, vai individuālie uzņēmumi.
2019.gada jūnijs

Mācībām pieaugušajiem var pieteikties vēl līdz 28. jūnijam!

Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mācībām var pieteikties ikviens strādājošais un pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem, līdz 28. jūnijam aizpildot pieteikumu tiešsaistēwww.macibaspieaugusajiem.lv. Līdz šim saņemti jau vairāk nekā 12 tūkstoši pieteikumu.
Šajā pieteikšanās kārtā mācības ir pieejamas vairāk nekā 800 izglītības programmās 12 tautsaimniecības nozarēs un 8 mūžizglītības kompetencēs. Mācību klāstā ir dažāda satura un garuma mācību programmas, kas pieejamas 82 izglītības iestādes visā Latvijā.
Līdz šim saņemti jau 12 325 mācību pieteikumi no 7832 iedzīvotājiem. Pieprasītāko mācību vidū pēc saņemto pieteikumu skaita ir informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares mācības - datu analīze un pārskatu sagatavošana, digitālais mārketings un projektu vadība ar Agile, Scrum, Lean vai Kanban. Populāra ir arī komandas darba vadīšanas ABC programma, kas ir viena no mūžizglītības kompetencēm un šīs kārtas jaunums.
Vairāk informācijas www.macibaspieaugusajiem.lv
2019.gada jūnijs

Sarunu festivālā LAMPA- Eiropas telts jeb #Iedrošinātava

28. un 29. jūnijā Cēsu pils parkā jau piekto reizi notiks Sarunu festivāls LAMPA. Tajā ikviens varēs apmeklēt arī Eiropas telti jeb #Iedrošinātavu - vietu diskusijām un domu apmaiņai par drošības jautājumiem Latvijā, Eiropā un pasaulē. Abu festivāla dienu garumā te drošības jautājumus radošā veidā varēs iepazīt gan lieli, gan mazi festivāla apmeklētāji.
Drošības jēdziens mūsdienās skar ikvienu dzīves jomu vai nozari. Droša uzvedība un rīcība kļuvusi par vienu no galvenajiem izaicinājumiem gan indivīda, gan sabiedrības līmenī. Diskusijās kopā ar ekspertiem Valdi Zatleru, Ievu Moricu, Martu Rībeli, Andri Kužnieku, Innu Šteinbuku, Andri Sprūdu, Zandu Kalniņu-Lukaševicu, Ivetu Kažoku, Lolitu Čigāni un citiem caurlūkosim dažādus drošības aspektus un mūsu attieksmi pret drošības jautājumiem, sākot no sadzīves un beidzot ar ģeopolitisko telpu.
2019.gada jūnijs

EM: MK pagarina projektu īstenošanas ilgumu siltumapgādes sistēmu modernizācijai

Pagarina atļauto projektu īstenošanas ilgumu un paplašina atbalsta apvienošanas iespējas ES fondu atbalsta programmā centralizētās siltumapgādes energoefektivitātes paaugstināšanai un vietējo AER izmantošanai

Ministru kabineta šā gada 11. jūnija sēdē apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka ES fondu atbalsta programmas "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas nosacījumus, pagarinot atļauto projektu īstenošanas termiņu par vienu gadu.

2019. gada jūnijs

Alūksnes bānīša stacijas ekspozīcija Amerikā saņem prestižo SEGD dizaina balvu

8. jūnijā Amerikā, Ostinā, Teksasas štatā norisinājās ikgadējā SEGD Global Design Awards, kurā Latvijas dizaina biroja H2E ekspozīcija Alūksnes bānīšu stacijai ieguva divas balvas - 2019 Global Design Awards/Honor un konkursa galveno balvu Best of Show, informēja H2Ekomunikācijas konsultante Gita Deniškāne.

Alūksnes Bānīša stacijas bagāžas šķūņa pārbūve un ekspozīcijas ierīkošana norisinājās projekta „Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” ietvaros, projekta vadītāja - Sanita Adlere. Projektu Alūksnes novada pašvaldība īstenoja sadarbībā ar Gulbenes un Cesvaines novadu pašvaldībām un Smiltenes evaņģēliski luterisko draudzi Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu līdzekļu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros.

2019. gada jūnijs

Foto izstāde "Alūksne Eiropas mozaīkā"

Ir pagājuši 15 gadi kopš esma Eiropas Savienības sastāvā. Šajā laikā ir piedzīvotas gan pozitīvas, gan arī netik patīkamas pārmaiņas, bet nenoliedzami Eiropas fondu finansējuma atbalsts ir jūtams gan pilsētā, gan novadā. Alūksne ir kļuvusi daudz pievilcīgāka un sakoptāka. Nelielam ieskatam EDIC Gulbenē Alūksnes informācijas punktā maijā un jūnijā ir skatāma foto izstāde "Alūksne Eiropas mozaīkā" par objektiem, kuri tapuši ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu.

2019. gada maijs

Jauns resurss skolām par ES

Eiropas Komisija ir atjaunojusi skolotāju un bērnu stūrīti europa.eu vietnē, izveidojot Mācību stūrīti. Visa informācija tur ir latviski.

Lūdzu lietojiet paši un aiciniet skolas, jauniešu organizācijas izmantot šo resursu! Lūgums skolotājiem - jūsu sadarbības partneriem dot ziņu tagad, kā arī atgādināt, sākoties jaunajam mācību gadam.

https://europa.eu/learning-corner/home_lv

2019. gada maijs

No 15. maija zvani uz citām ES valstīm lētāki

EK ziņo: no 15. maija visiem starptautiskajiem zvaniem un īsziņām ES robežās būs piemērojama jauna maksimālā cena. Proti, patērētāji, zvanot no savas valsts uz citu ES valsti, maksās ne vairāk kā 19 centus minūtē (bez PVN) un 6 centus par īsziņu (bez PVN).

2017. gada jūnijā jau tika atcelta viesabonēšanas maksa, bet ES mēroga telesakaru noteikumu pārskatīšanas rezultātā tagad ir arī noteikti cenas ierobežojumi starptautiskajiem zvaniem un īsziņām Eiropas Savienībā.

Vairāk informācijas šeit:

1) paziņojums medijiem:https://ec.europa.eu/latvia/news/digit%C4%81lais-vienotais-tirgus-no-15-maija-zvani-uz-cit%C4%81m-es-valst%C4%ABm-l%C4%93t%C4%81ki_lv

2) biežāk uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem: https://ec.europa.eu/latvia/news/digit%C4%81lais-vienotais-tirgus-no-15-maija-zvani-uz-cit%C4%81m-es-valst%C4%ABm-l%C4%93t%C4%81ki_lv

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā

Preses nodaļa

Tālruņi: 28665579; 67085421

kaspars.kreics@ec.europa.eu

kristine.liepina@ec.europa.eu

http://twitter.com/EiropasKomisija

http://facebook.com/EiropasKomisija

http://instagram.com/eiropaskomisija

Eiropas Komisija ir apņēmusies nodrošināt personas datu aizsardzību. Visi personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001.

2019. gada maijs

Bibliotēku manifests Eiropai – bibliotēku interešu aizstāvības instruments bibliotēkām visā Eiropas Savienībā

Manifesta iniciatore ir Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (IFLA) sadarbībā ar citām Eiropas bibliotēkas pārstāvošajām organizācijām - Eiropas iniciatīvu „Publiskās bibliotēkas 2030” (Public Libraries 2030), Zinātnisko publikāciju un akadēmisko resursu koalīciju (SPARC), Eiropas zinātnisko bibliotēku asociāciju (LIBER), kā arī Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas biroju (EBLIDA).

Eiropas bibliotēku interešu aizstāvības jautājums ir iekļauts arī Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas biroja (EBLIDA) stratēģiskajā plānā 2019.-2022. gadam. Manifests ir nosūtīts Eiropas Parlamenta viceprezidentei, Īrijas EP deputātei, Mereidai Makginesai (Mairead Mc Guinness), kura uzaicināta uzstāties ikgadējā Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas biroja (EBLIDA) un Publisko bibliotēku pārvaldības foruma (NAPLE) 27. konferencē „Bibliotēkas atvērtas visiem” (Libraries Open for All), kas notiks 2019. gada 24.-25. jūnijā Dublinā, Īrijā.

Lasīt vairāk Latvijas Bibliotēku portālā: http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=49376&type=0

Manifesta teksts latviešu valodā: https://www.europe4libraries2019.eu/resources/

2019. gada maijs

<< Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nākošā >>

arhīvs: 2018 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.