Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSEiropas Valodu dienas konkurss

EUROPE DIRECT informācijas centra Gulbenē Alūksnes filiāle piedāvā Eiropas Valodu dienai veltītu konkursu.

Konkursa jautājumi

2014. gada septembris

Novadu pašvaldībām pieejams atbalsts Āfrikas cūku mēra ierobežošanas pasākumiem – dzesētavu iegādei

 

Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis pieteikšanos novadu pašvaldībām atbalsta saņemšanai dzesētavu iegādei Āfrikas cūku mēra ierobežošanas pasākumiem.

 

Atbalstam var pieteikties: novadu pašvaldības dzesētavu iegādei, kas paredzētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem medību tiesību lietotājiem medību produkcijas uzglabāšanai, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta nodrošināšanai ar izmeklēšanai nepieciešamajiem paraugiem.

Nosacījumi dzesētavu izvēlei:
• dzesētavas ietilpība ir tāda, lai tā būtu piemērota 2-10 nesadalītu pieaugušu mežacūku liemeņu uzglabāšanai vienlaikus, vēlams uzkarinātā veidā;

• dzesētavas temperatūras režīms (vēlams no 0 °C līdz +7 °C) nodrošina mežacūku liemeņu saglabāšanu kvalitātē, kas derīga lietošanai pārtikā, līdz analīžu rezultātu saņemšanai.

2014.gada 18.augusts

Pieejams finansējums centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) no 2014. gada 15. septembra 14. novembrim (ieskaitot) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu atklātam konkursam apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projektu iesniegumu atlases 6. kārtā.
Aktivitātes mērķis ir būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās un sekmēt fosilā kurināmā aizvietošanu ar atjaunojamo vai citu veidu kurināmo. Kohēzijas fonda līdzfinansējums siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijai pieejams sabiedriskā pakalpojuma sniedzējiem - komercsabiedrībām, kas ražo un piegādā siltumu patērētājiem. Projektu iesniegumu atlases 6. kārtā pieejamais Kohēzijas fonda finansējums- 14 196 678,02 EUR.
Sīkāka informācija par apakšaktivitāti un pieteikšanās kārtību pieejama LIAA interneta mājaslapā http://www.liaa.gov.lv
2014.gada augusts

Aicinājums piedalīties aptaujā

Eiropas Komisija veic MVU aptauju tiešsaistē sakarā ar TTIP sarunām, lai ievāktu informāciju par tirdzniecības šķēršļiem, ar kuriem patlaban saskaras Eiropas rūpniecības nozares un konkrēti uzņēmumi, tirgojoties ar ASV.

Tā tiek veikta, lai noskaidrotu problēmas, kas rodas, eksportējot uz ASV, lai Komisijas pārstāvji TTIP sarunās varētu panākt Eiropas pilsoņiem un uzņēmumiem izdevīgāko rezultātu. Vēlams, lai atbildes būtu pēc iespējas izsmeļošākas. Aptauju Eiropas Komisijas vārdā veic konsultāciju firma Ecorys. Jūsu atbilde nonāks arī Ecorys vispārējā neatkarīgajā ES-ASV tirdzniecības līguma ietekmes novērtējumā, taču firmas ziņojumos nebūs minēti aptaujas dalībnieki. Jūsu sniegtā informācija tiks apstrādāta anonīmi un pilnīgi konfidenciāli.

Tiešā saite uz aptauju(Angliski, franciski vai vāciski). Ja rodas neskaidrības vai vajadzīga papildinformācija, lūdzu, rakstiet e-pastu uz šo adresi: tsia-ttip@ecorys.com

2014. gada jūlijs

Aktualitātes Eiropas Parlamenta jūlīja 2. plenārsesijā un EP Informācijas birojā Latvijā

Aktualitātes Eiropas Parlamentā 14.-17. jūlija plenārsesijā:

· Eiropas Parlaments ievēl Žanu-Klodu Junkeru par Eiropas Komisijas priekšsēdētāju

· Junkers iepazīstina ar savu politisko programmu

· Eiropas Parlaments atbalsta Lietuvas pievienošanos eirozonai

· Zināmas delegācijas, kurās darbosies Latvijas EP deputāti

· Eiropas Parlaments aicina Krieviju atbalstīt Ukrainas miera plānu

· Eiropas Parlaments prasa ES nodrošināt 5,3 miljonus jauniešu ar pienācīgu darbu

· Infografika - kurās komitejās strādās Eiropas Parlamenta deputāti no Latvijas?

Aktualitātes Eiropas Parlamenta Informācijas birojā Latvijā:

· Kā uzlabot veloinfrastruktūru Latvijā? Iesaka EP Pludmales patruļa

· Dalies savos vasaras foto un tiec pie balvas!

Pielikumā: "Aktualitātes Eiropas Parlamentā" ziņu lapa"

2014. gada jūlijs

Itālijas prezidentūra Eiropas Savienībā

1. jūlijā prezidentūru Eiropas Savienībā pārņēma Itālija.

Vairāk informācijas vietnē http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140704_lv.htm

2014. gada jūlijs

„Atzele” sacentīsies Pasaules koru olimpiādes konkursā

Lai piedalītos Pasaules koru olimpiādes atklātajā konkursā jaukto koru kategorijā, trešdien, 9. jūlijā uz Rīgu devās Alūksnes pilsētas Tautas nama skolotāju koris „Atzele”.
20114.gada 9.jūlijs

Valsts atbalsts: Komisija apstiprina pārstrukturēšanas atbalstu Latvijas aviosabiedrībai "airBaltic"

Eiropas Komisija secināja, ka vairāki pasākumi, ko Latvija īstenojusi saistībā ar aviosabiedrības "airBaltic" pārstrukturēšanu 2011. un 2012. gadā, bija saskaņā ar ES noteikumiem par valsts atbalstu. Komisija jo īpaši konstatēja, ka "airBaltic" pārstrukturēšanas plāns ļaus uzņēmumam kļūt dzīvotspējīgam ilgtermiņā, neradot nepamatotus konkurences traucējumus vienotajā tirgū.
2014.gada jūlijs

Valsts atbalsts: Komisija apstiprina valsts atbalsta pasākumus par labu Latvijas bankām Reverta (bijusī Parex banka) un Citadele

Eiropas Komisija ir konstatējusi, ka Latvijas piešķirtie atbalsta pasākumi AS Reverta (bijusī AS Parex banka) un AS Citadele banka atbilst ES noteikumiem par valsts atbalstu, un līdz ar to ir slēgusi savu padziļināto izmeklēšanu. Pamatojoties uz Latvijas sniegto papildinformāciju, Komisija tostarp secināja, ka pasākumi bija nepieciešami, lai saglabātu Latvijas banku sistēmas stabilitāti un veiktu bankas Reverta pienācīgu noregulējumu.
2014.gada jūlijs

Viktorīna- pārbaudi savas zināšanas par Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienību!

Eiropas Parlamenta pieņemtie lēmumi un regulas ietekmē 80% Latvijas likumu. Tātad tiešā veidā ietekmē ikkatru no mums.
Eiropas Parlamenta Informācijas birojs ir sagatavojis vieglu un atraktīvu testu brīvbrīdim par Eiropas Parlamenta darbu un Eiropas Savienību. Ir arī špikeris un izvērsts skaidrojums!
Informācijas materiālu drīkst kopēt un izplatīt tālāk, piemēram, lekcijās, vasaras nometnēs, diskusijās utt.
2014.gada 26.jūnijs

Aicina uzņēmējus uz tikšanos par sadarbības iespējām vides aizsardzības jomā

Piektdien, 27. jūnijā pulksten 11.00 Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Mazajā zālē 1. stāvā aicinām ikvienu uzņēmēju, kā arī visus citus interesentus uz tikšanos ar valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” pārstāvjiem par iespējamo sadarbību dažādos ar vides aizsardzību saistītos jautājumos.
2014.gada jūnijs

Vidzemes plānošanas reģions aicina piedalīties fotokonkursā „Vidzeme toreiz un tagad”

Vai vēlies apskatīt Vidzemei no putna lidojuma, dodoties neaizmirstamā piedzīvojumā ar gaisa balonu? Ja atbilde ir pozitīva, tad piedalies Vidzemes plānošanas reģiona rīkotajā fotokonkursā un laimē lidojumu ar gaisa balonu un citas vērtīgas balvas.
Laika posmā no 2014. gada 6. maija līdz 30. jūnijam Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) ES struktūrfondu informācijas centrs rīko fotokonkursu „Vidzeme toreiz un tagad”. Ar fotokonkursa palīdzību VPR vēlas fiksēt un parādīt plašākai sabiedrībai vidzemnieku sasniegumus, tādējādi iedvesmojot Vidzemes iedzīvotājus izvirzīt arvien jaunus mērķus. Fotokonkursa uzdevums ir sekmēt sabiedrības iesaistīšanos ES struktūrfondu projektu popularizēšanā, piedāvājot iespēju sabiedrībai pašai iesaistīties satura veidošanā un nodrošināt iespējami plašāku struktūrfondu publicitāti, atpazīstamību un iedzīvotāju informētību par īstenotajiem ES struktūrfondu projektiem 2007. - 2013.g. plānošanas periodā.
Vairāk par konkursu lasi šeit
2014.gada jūnijs

Izsludināts projektu konkurss ES programmas "Nodarbinātība un sociālā inovācija" ietvaros

ES programmas „Nodarbinātība un sociālā inovācija” 2014.-2020.gadam ietvaros izsludināts projektu konkurss VP/2014/008Call for proposals for social policy innovations supporting reforms in social services" (sociālās politikas inovācijas sociālo pakalpojumu reformu atbalstam).

Konkursa vispārīgs mērķis - veicināt inovācijas un reformas sociālo pakalpojumu jomā, meklējot risinājumus identificētiem izaicinājumiem atbilstoši nacionālām, reģionālām un vietējām vajadzībām un sociālo investīciju pieejai.

Plašāka informācija http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16051

2014.gada jūnijs

Aicina pieteikties konferencei “Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai. 2014”

Latvijas Kultūras ministrija aicina reģistrēties dalībai konferencē „Latvieši pasaulē - piederīgi Latvijai. 2014”, kas 2014.gada 11. un 12.jūlijā notiks Rīgā. Šī būs ceturtā gadskārtējā konference un tās mērķis ir turpināt dialogu starp ārvalstīs dzīvojošajiem latviešiem, Latvijas valsts iestādēm un sabiedrību latviskās identitātes saglabāšanai un saišu stiprināšanai ar Latviju. Konferenci organizē Kultūras ministrija, Ārlietu ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Pasaules brīvo latviešu apvienību un Eiropas Latviešu apvienību.
2014.gada 3.jūnijs

Aicina uz forumu “Dzīves kvalitāte”

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā aicina apmeklēt forumu „Dzīves kvalitāte” 5. jūnijā plkst. 9.00-16.00 Rīgā, Elizabetes ielā 55, viesnīcas „Radisson Blu Hotel Latvija” konferenču zālē „Omega 2”. Pasākumā būs iespēja kopā ar ekonomikas, veselības, izglītības un reģionālās attīstības ekspertiem diskutēt par Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējām un ilgtspējīgu valsts attīstību. Forumu atklās Latvijas Republikas Ministru prezidente Laimdota Straujuma un Eiropas Savienības reģionālās politikas komisārs Johanness Hāns.

Vairāk informācijas un foruma programma pieejama šeit: http://www.esmaja.lv/dzives-kvalitate/aicinajums-piedalities-foruma-dzives-kvalitate
2014.gada 3.jūnijs

Ministru kabinetā atklāj karikatūru izstādi par ES projektu sasniegumiem - par ieguvumiem iedzīvotājiem

„Zīmējot karikatūras, biju patīkami pārsteigts, cik daudz projektu ir realizēts septiņos gados un cik tie ir noderīgi sabiedrībai!”, neslēpj mākslinieks Zemgus Zaharāns karikatūru izstādes „Eiropas Sociālais fonds - Tev!” atklāšanā Ministru kabinetā.

2014. gada jūnijs

Izglītojošs seminārs "Veiksmīgas karjeras veidošanas psiholoģiskie aspekti"

Kā mēs izvēlamies savu nākotnes profesiju? Kas nosaka mūsu izvēli? Vai tās ir mūsu pašu intereses, vai arī to lielā mērā ietekmē vecāku un draugu viedoklis, kādas noteiktas profesijas prestižs un labs atalgojums? Vai tas būs sirds darbs vai arī tikai naudas pelnīšanas iespēja?

22. maijā plkst. 11.00 Alūksnes novada vidusskolā notiks izglītojošs seminārs "Veiksmīgas karjeras veidošanas psiholoģiskie aspekti", kurā Alūksnes skolu psiholiģiskās palīdzības centra psiholoģe Vēsma Kalēja vecāko klašu audzēkņiem stāstīs par to, kā nākotnes profesijas izvēli ietekmē dažādi psiholoģiskie faktori gan ģimenē, gan skolā, gan sabiedrībā.

Semināru organizē EDIC Gulbenē Alūksnes filiāle.

 

Afiša

2014. gada maijs

Eiropas Savienības jautājumos gudrākie izrādījušies Valmieras, Daugavpils un Rīgas skolēni

Šodien Rīgā, Eiropas Savienības mājā tika noskaidroti ES jautājumos erudītākie Latvijas skolēni, kuri 9.maijā, Eiropas dienā ar panākumiem piedalījās pirmo reizi Latvijā notikušajā „Eiropas eksāmenā”, bet šodien pierādīja savas zināšanas arī fināla sacensībā. Noslēdzošo pārbaudījumu rezultātā ES jautājumos zinošākie izrādījušies Valmieras, Daugavpils un Rīgas skolēni.

2014. gada maijs

Piedalies Eiropas eksāmenā arī Tu!

Vai zini, kādēļ Eiropas dienu svin 9.maijā? Vai atceries, kurā gadā Latvija iestājās Eiropas Savienībā? Vai esi informēts, kurā datumā šopavasar notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas?

Aicinām Tevi piedalīties „Eiropas eksāmenā” un pārbaudīt, ko Tu zini par Eiropas Savienību!

Kļūsti par Eiropas ekspertu, piedaloties Eiropas eksāmenā tiešsaitē 9. maijā no plkst. 12.00 līdz18.00 tīmekļa vietnē www.esmaja.lv

 

Vairāk informācijas lasīt www.esmaja.lv

2014. gada aprīlis

Ieskats Eiropas ēdienu krāšņajā pasaulē

Eiropas Parlamenta birojs Latvijā ir laidis klajā krāsainu izdevumu "Izgaršo Eiropu", kurā ir iespēja iepazīties ar dažādu Eiropas tautu virtuvi un nacionālajiem ēdieniem. Elektronisko šā izdevuma versiju var skatīt šeit:

http://www.europarl.lv/resource/static/files/eiropasgarshas-makets.pdf

2014. gada aprīlis

<< Iepriekšējā 1 2 3 4 Nākošā >>

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.