Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Novadnieku datubāze

Lapa Draugos Twitter RSS RSS

Ķikuts Pēteris

 dzimis 1907. gada 24. jūlijā Annas pagasta „Ūsiņos” – 1943.gadā 24. novembrī PSRS. Dzejnieks, literatūrkritiķis. Rentnieka dēls. Beidzis Alūksnes Izglītības biedrības vidusskolu (1926.), studējis tieslietas Latvijas universitātē , līdztekus strādājis par bezdarbnieku kontrolieri darba biržā, strādājis dažādus gadījuma darbus. Dzejot sācis agri, pirmie publicējumi divdesmito gadu pirmajā pusē. 1927. gadā izdots dzejoļu krājums „Balti torņi melnā naktī”, 1928. gadā  „Asie lūzumi”. Rakstījis recenzijas, literatūrkritiskus rakstus, apcerējumus par A. Kurciju, J. Sudrabkalnu, L. Laicenu. Rakstījis arī lugas. Darbojies ‘Trauksmes” grupā. 1931. gadā Jelgavā laikraksta „Pamatšķira” izdevējs un redaktors. Apcietināts un tiesāts. 1932. gadā emigrēja uz Vāciju, pēc tam uz PSRS, dzīvojis Ļeņingradā, darbojies latviešu izdevniecībā „Prometejs”.  Bijis 1. Vissavienības padomju rakstnieku kongresa delegāts. Personības kulta apstākļos 1937. gada nepamatoti represēts, reabilitēts pēc nāves. Izdoti vēl dzejoļu krājumi–  „Tilts” (1936.), „Nemierīgās liesmas’(1961.). Poēma ‘Mašīna” (1930.).

Meklēt Ķikuts Pēteris katalogā.

<<<Atgriezties pie novadnieku saraksta

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.