Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

E-izdevumi

Lapa Draugos Twitter RSS RSS

Alūksnes Novada Vēstis

Alūksnes novada pašvaldības laikraksts

 

Bibliotēku Pasaule

Žurnāls "Bibliotēku Pasaule" ir specializēts bibliotēku nozares periodiskais izdevums.
Žurnāla misija — aktualizēt bibliotēku nozīmi zināšanu sabiedrībā, to daudzveidīgās funkcijas un iespējas, izcelt vienotas un koordinētas bibliotēku sistēmas nepieciešamību informācijas revolūcijas laikā, 21.gadsimtā.

 

Jaunā Gaita

"Jaunā Gaita" ir trimdas latviešu izdevums, kas iznāk kopš 1955. gada. „Jaunā Gaita” ir ilustrēts rakstu krājums kultūrai un brīvai domai, tajā tiek publicēti trimdas un Latvijas latviešu literārie darbi, ārzemju rakstnieku darbu tulkojumi, literatūras kritika, raksti par vēsturi un mākslu. Rakstu krājumā ievietotas arī fotogrāfijas un mākslas darbu reprodukcijas.

 

Latvijas Universitātes e-resursu repozitārijs

Repozitārijā apkopotas un publiski pieejamas Latvijas Universitātes mācībspēku un pētnieku publikācijas – raksti, promocijas darbi un to kopsavilkumi, konferenču materiāli, ziņojumi, pētījumu un projektu atskaites un citi elektroniskie dokumenti.

 

Lauku Lapa un Zivju Lapa

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) katru mēnesi izdod informatīvi izglītojošu izdevumu Lauku Lapa, savukārt reizi divos mēnešos – Zivju Lapu, kur apkopota informācija par dažādām saimnieciskās darbības, Eiropas Savienības un valsts atbalsta līdzekļu saņemšanas, izglītošanās un pieredzes papildināšanas iespējām lauksaimniekiem, zivsaimniekiem, mežsaimniekiem, lauku uzņēmējiem un lauku iedzīvotājiem.

 

Latvijas intereses Eiropas Savienībā

Analītisks izdevums, kurā savu ekspertīzi Eiropas Savienības jautājumos sniedz ES politikas pētnieki un speciālisti. Žurnāls iznāk četras reizes gadā gan drukātā, gan elektroniskā formātā. Katrs no tā numuriem veltīts kādai no ES aktuālajām tēmām. Papildus galvenajai tēmai žurnālā lasāma arī informācija par ES aktualitātēm, intervijas ar cilvēkiem, kuri veido un ietekmē Eiropas politiskos procesus, kā arī pētījumu kopsavilkumi par svarīgām ES tēmām.

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.