Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Novadnieku datubāze

Lapa Draugos Twitter RSS RSS

Zaube Aleksandrs

Sabiedriskais darbinieks Aleksandrs Zaube dzimis 1911. gada 3. februārī Alsviķu pag. Lapšos (Zaubēs) lauksaimnieku Paula Augusta un Emmas Zaubju ģimenē. Pēc skolām gaitām pildīja kara klausību, norīkots izcilā vienībā – Štāba bataljonā. Pēc tam iestājās Aizsargu organizācijā. Sekoja darbs policijā. Sarkanajiem bēgot 1941. gadā, viņš kopā ar citiem partizāniem palīdzēja pasargāt savu dzimto novadu. Bēgļu gaitās nokļuva Vācijā – Dancigā, vēlāk Ingolštatē. Kalpoja sardžu rotā pie Minhenes. Kopš 1951. g. dzīvoja Čikāgā, kur 1967. g. salaulājās ar Lidiju Rītiņu, uzticīgu dzīves gaitu līdzgājēju. Cīņā par Latviju viņš bija ļoti aktīvs „Daugavas Vanagu” darbā, par ko saņēma DV augstāko apbalvojumu – zelta nozīmi. Ilgus gadus bija arī Andreja Eglīša dibinātā un vadītā Latviešu Nacionālā fonda pārstāvis ASV. Darbojās tā valdē un bija direktors Čikāgas Latviešu biedrībā, kas bija ļoti aktīva apspiesto tautu labā un ASV sabiedrības apgaismošanā par padomju nelietībām. Latviešu Preses biedrības biedrs, Latviešu Palīdzības fonda pārstāvis Čikāgā un Čikāgas Pensionāru biedrības dalībnieks. Bija pērminderis un pērminderu priekšnieks Sv. Jāņa un – draudzēm apvienojoties – Sv. Pētera ev. lut. draudzē.
Miris 2003. gada 26. novembrī 92 gadu vecumā Čikāgā
 
Informācijas avots:           Alsviķu vēstures atspulgi / projekta autori Sarmīte Meļķe un Jānis Polis; red.Jānis Polis. - Alūksnes novada pašvaldība : Alsviķu pagasta pārvalde, 2016
 

Meklēt Zaube Aleksandrs katalogā.

<<<Atgriezties pie novadnieku saraksta

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.