Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Novadnieku datubāze

Lapa Draugos Twitter RSS RSS

Borincs Arvīds

Dzejnieks, dzimis 1909.gada 10.jūlijā Ilzenes pagasta Riekstiņos. Mācības uzsācis Čonku skolā, tad pārceļas uz Smilteni, turpinot izglītību Mežoles pamatskolā, Smiltenes draudzes skolā. Strādājis par ierēdni Ilzenē, Zeltiņos, Gaujienā. 1925.gadā pārceļas uz Rīgu, mācās tautas augstskolas priekškursos un Raiņa ģimnāzijā. Strādājis laikrakstā „Sociāldemokrāts”, piedalījies grupas „Trauksme” literārajās aktivitātēs. Pirmā publikācija – dzejolis „Pretstati” laikraksta „Sociāldemokrāts” pielikumā „Literatūra un Dzīve” 1927.gada 31.jūlijā. Divdesmitajos un trīsdesmitajos gados regulāri publicējis darbus laikrakstos „Domas”,  „Sociāldemokrāts” u.c. sociālās ievirzes darbos. Vācu okupācijas laikā izsūtīts darbā uz Holandi, atgriezies strādājis par laukapgādes grāmatvedi Lielvārdē, par grāmatvedi Ogres rajona Melioratīvās celtniecības pārvaldē. Aktīvo literāro darbību pārtraucis 30.gadu vidū, pēckara gados rakstīto dzeju un prozu krājumā nav apkopojis. Miris 1980.gada 5.novembrī.

Meklēt Borincs Arvīds katalogā.

<<<Atgriezties pie novadnieku saraksta

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.