Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Novadnieku datubāze

Lapa Draugos Twitter RSS RSS

Gāters Alfrēds

mediķis, valodnieks un literāts dzimis 1921.24.04. Kalncempju pagasta  Svīpuļos lauksaimnieka ģimenē. A.Gāters beidzis Madonas ģimnāziju un 1942.gadā sācis ģermāņu filoloģijas studijas Latvijas Universitātē. Taču 1943.gadā A. Gāters tiek iesaukts Latvijas leģionā. No 1945. gada studē valodu Hamburgas universitāte, kur ieguva doktora grādu (1949.). 1963. gada pabeidzis medicīnas fakultāti šai pašā augstskolā, sāk strādāt par ārstu un strādājis par iekšķīgo slimību speciālistu. A. Gātera veikums valodniecības attīstībā:  rakstījis par salīdzināmās un baltu valodniecības jautājumiem, latviešu valodu un literatūru vācu , itāļu un beļģu speciālajos žurnālos; pārzinājis baltu valodniecības nodaļu Beļģijā iznākošajā starptautiskajā bibliogrāfiju žurnālā ,,Onoma’’;  vairākiem Brokhausa enciklopēdijas jaunizdevumiem rakstījis par latviešu valodu un literatūru, tāpat leksikoniem ,,Die Weltliteratur’’ (,,Pasaules literatūra’’, Vīnē), ,,Kindlers Literaturlexikon’’ (,,Kindlera literarūras leksikons’’, Cīrihē) u. c.; publicējis grāmatu ,,Die lettische Sprache und ihre Dialekte’’ (,,Latviešu valoda un tās dialekti’’, 1977) ; manuskriptā palika A. Gātera darbs par latviešu tautasdziesmu sintaksi (vācu valodā), latviešu noveļu izlase vācu valodā un latviešu literatūras vēstures apcerējumi.

Meklēt Gāters Alfrēds katalogā.

<<<Atgriezties pie novadnieku saraksta

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.